*Turun kesäyliopiston taustaa – ei käytössä

Turun kesäyliopiston taustaa ja toimintaperiaatteita

Turun kesäyliopisto on Turun Aikuiskoulutussäätiön ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Laki vapaasta sivistystyöstä 1998/632 määrittelee kesäyliopistot alueellisen koulutustarjonnan oppilaitoksiksi, joiden toiminnassa painottuvat korkeakouluopetus sekä alueen muihin osaamis- ja sivistystarpeisiin vastaaminen ottaen huomioon myös korkeakoulutettu väestö.

Turun kesäyliopisto järjestää laadukasta ja korkeatasoista aikuiskoulutusta, johon voi osallistua elämän eri vaiheissa, ilman pohjakoulutus-, ikä- tai muita vaatimuksia ja pääsääntöisesti ilman erillistä hakumenettelyä.Koulutustarjonta monipuolistaa ja täydentää alueen muiden oppilaitosten tarjontaa sekä koulutusten sisältöjen että järjestämisajankohtien osalta.Turun kesäyliopisto tuottaa alueelle Suomen eri korkeakoulujen opintoja.

Turun kesäyliopiston päämääränä on olla alueellisesti tunnettu ja tunnustettu korkeatasoisen koulutuksen tuottaja, aktiivinen ja yhteistyökykyinen vaikuttaja, ennakoiva ja uudistuva sekä taloudellisesti vakaa koulutuksen järjestäjä. Toiminnassa tärkeitä asioita ovat vastuullisuus ja luotettavuus, palveluhenkisyys sekä opiskelumahdollisuuksien tarjoaminen kaikille.

Historiaa

Turun kesäyliopisto on perustettu vuonna 1936 ja se on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kesäyliopisto. Yksityinen Turun yliopiston kansansivistystoimikunta perusti Turun kesäyliopiston vuonna 1936 jatkamaan jo vuonna 1922 aloitettua kesäopetusta. Vuonna 1999 kesäyliopistoista tuli vapaan sivistystyön oppilaitoksia ja Turun kesäyliopiston ylläpitäjäksi ryhtyi Turun Aikuiskoulutussäätiö.

1980-luvulta alkaen Turun kesäyliopiston toiminta on ollut ympärivuotista. Opiskelu kesäyliopistossa on kaikille avointa pohjakoulutuksesta riippumatta.  Tarjonnassa on mm. avointa yliopisto- ja ammattikorkeakouluopetusta, työelämän täydennyskoulutusta, kielikursseja, lukion kertauskursseja ja abikursseja, tilauskoulutusta yrityksille ja organisaatioille, harrastekursseja ja yleissivistävää koulutusta.

Kuva: Turun kesäyliopiston avajaiset 4.6.1936.

Turun kesäyliopiston johtokunta 2023-2026

Johtokunnan tehtävänä on edistää, ohjata ja valvoa kesäyliopiston toimintaa.

Ulpukka Isopahkala-BouretVarajäsen: Arto JauhiainenTurun yliopisto
Jukka LeppänenVarajäsen: Reijo KnuutinenTurun yliopisto
Ainokaisa SaarinenVarajäsen: Satu LindénTurun kauppakamari
Tiia TurkkiVarajäsen: Tom PaleniusTurku Science Park
Matti Vähä-HeikkiläVarajäsen: Jorma UotiAkava
Siiri TurunenVarajäsen: Virpi MäkinenTurun kaupunki
Ari VirtaVarajäsen: Wille JänttiTurun kaupunki
Mikko Suhonen (sihteeri) Turun kesäyliopisto
Essi Haapaniemi
(henkilökunnan edustaja)
 Turun kesäyliopisto

Olemme mukana Turun ilmastojoukkueessa

Turun kesäyliopiston toimiston väki päätti liittyä Turun kaupungin Ilmastojoukkueeseen. Teimme hiilijalanjälkitestit ja hiilijalanjälkemme on keskimäärin noin 5600 kg CO₂/hlö/vuosi.
Vuonna 2020 pyrimme pienentämään omaa hiilijalanjälkeämme valitsemalla yhden tai useamman arjen ilmastoteon, joiden tekemiseen sitoudumme henkilökohtaisesti. Ja tietysti teemme erilaisia ilmastoratkaisuja joka päivä toimiston arjessa.

Lue lisää ilmastojoukkueesta www.turku.fi/hiilineutraaliturku