Koulutukset

Paripsykoterapian täydennyskoulutus (30 op)

Kuvaus

Koulutuksessa tarkastellaan parisuhdetta ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä parisuhdeongelmien hoitoa eri viitekehyksistä. Vahvan perheterapeuttisen näkökulman lisäksi koulutus sisältää psykodynaamisia, ratkaisukeskeisiä ja kognitiivisia menetelmiä. Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia parien kanssa työskentelyyn sekä perehtyä teoreettiseen ja tutkimukseen perustuvaan tietoon parisuhteesta ja paripsykoterapiassa käytettävistä menetelmistä.  Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutettavien käyttöön laaja-alaisesti tietoa ja menetelmiä erilaisiin parisuhteeseen liittyviin tilanteisiin.

Koulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat pareja ja hoitavat parisuhteen ongelmia. Perhepsykoterapeutit saavat koulutuksesta kelpoisuuden Kela-korvattavan paripsykoterapian tekemiseen.

Koulutus kestää vuoden ajan.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy 14 lähipäivinä toteutettavaa teoriaseminaaria. Teoriaseminaareihin sisältyy työnohjaustyöskentelyä. Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu yksilöllisiä tehtäviä ja ryhmätyöskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä vertaisryhmätyöskentelynä sekä päättötyöartikkeli. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Aika02.03.2018 - 09.02.2019
PaikkaTurun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4, Turku
KohderyhmäKoulutus on tarkoitettu psykoterapeuteille sekä sosiaali - ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat pareja ja hoitavat parisuhteen ongelmia. Perhepsykoterapeutit saavat koulutuksesta kelpoisuuden Kela-korvattavan paripsykoterapian tekemiseen.
Opintopisteet30 op
Sisältö

2018 Päivittäinen työskentelyaika klo 9-16

02.03.  Aloitusseminaari: opiskeluun orientoituminen, yleiset ja

             henkilökohtaiset tavoitteet. (Marja Niskasaari,Tarja Korpilahti-Leino 

             ja Sauli Airikka) Mitä paripsykoterapia on? (Sauli Airikka)

03.03.  Suhde pariterapian keskiössä Sauli Airikka)

             Pariterapia prosessina (Sauli Airikka)

06.04.  Psykoanalyyttinen lähestymistapa pariterapiaan (Sauli Airikka)

28.04.  Integratiivinen lähestymistapa pariterapiaan (Sauli Airikka)

26.05.  Voimavarakeskeinen lähestymistapa pariterapiaan (Marja Niskasaari)

08.06.  Tunnekeskeinen lähestymistapa pariterapiaan (Marja Niskasaari)

25.08.  Kognitiivinen lähestymistapa pariterapiaan (Tarja Korpilahti-Leino)

22.09.  Näyttöön perustuva pariterapia (Tarja Korpilahti-Leino)

20.10.  Seksuaalisuus parisuhteessa (Sauli Airikka)

16.11.  Mustasukkaisuus ja uskottomuus (Sauli Airikka)

14.12.  Avioero ja uusperhe (Marja Niskasaari)

2019

26.01.  Parisuhde ja vanhemmuus (Tarja Korpilahti-Leino)

08.02.  Loppuseminaari, opiskelijoiden opinnäytteet

09.02.  Loppuseminaari, opiskelijoiden opinnäytteet ja koulutuksen päätös

Kouluttajat

Marja Niskasaari sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, VET perheterapeutti, pariterapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja

Tarja Korpilahti-Leino psyk esh, perheterapeutti VET (kouluttajakoulutus), kognitiivinen psykoterapeutti YET, PsK

Sauli Airikka psyk.sh, psykoterapeutti, VET perheterapeutti, psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614

Hinta1850 euroa
Huom! Maksun voi maksaa useammassa erässä
Ilmoittautumiset02.03.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?