Koulutukset

Mentalisaatioterapian perusteet: Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä (3 pv)

Kuvaus

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia? 

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla tasapainoisesti selvillä omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Suomennamme Mentalisaation sanalla mielentäminen.

Mentalisaatiokyky kehittyy riittävän turvallisessa kiintymyssuhteessa. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa kehittyy riittävän turvallinen kiintymyssuhde, sen pohjalta on mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä erityisten mentalisaatiota edistävien tekniikoiden avulla.

MBT sisältää yksilöhoidon ohella ryhmähoito-osion. Näin mentalisaatioterapia edistää myös potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät monipuolisemmin verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Koulutuksissamme työskentelemme samoin periaattein kuin lyhytterapiaryhmissämme.

Aika21.03. - 23.03.2018

21.-23.3.2018 klo 9.00–16.00

Paikka

Turun kesäyliopisto
Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista.

Toivomme, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön. Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan mentalisaation peruskäsitteisiin ja mentalisoiviin toimintatapoihin omassa elämässä ja hoitotyössä. Koulutuksessa saadaan kosketus sekä sanattomaan että sanallistavaan mentalisaatiokykyyn. Koulutuksessa tehdään paljon kokemuksellisia harjoituksia samalla kun päivät sisältävät mentalisointikyvyn ymmärtämiseen tarvittavan teoreettisen opetuksen.

Osallistujat pääsevät teoreettisen opetuksen rinnalla tutustumaan oman mentalisaatiokyvyn toimivuuteen ja katkoksiin sekä omassa arkielämässä että hoitotyössä. Näin osallistujat saavat ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja toisessa. Koulutus on myös areena, jossa voi pohtia, miten tällaista työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.

1. päivän teema: Toimiva mentalisaatio

2. päivän teema: Mentalisaatiokyvyn katkos

3. päivän teema: Mentalisaatio päivittäisessä hoitotyössä

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training

Suoritustapa

Ota mukaan oma joogamatto, tyyny ja peitto. Teemme päivien aikana lyhyitä kehollisia harjoituksia.

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai  0400 615 614
koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 02 278 1812

Muu informaatio

Mentalisaatioterapian koulutukset Turun kesäyliopistossa

1. Mentalisaatioterapian perusteet: Mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä
2. Mentalisaatioterapian jatkokoulutus: Mentalisoiva työote yksilö- ja ryhmätilanteissa
3. Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: Mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön

Mentalisaatioterapia 4 op

Voit suorittaa 4 op:n kokonaisuuden osallistumalla kaikkiin kolmeen koulutukseen. Myös aiemmin suoritetut mentalisaatioterapian koulutukset voidaan ottaa huomioon kokonaisuuden suorittamisessa.

Hinta460 euroa
Ilmoittautumiset21.03.2018 mennessä

Haluatko tietoa alkavista kursseista?