Yrityksen toiminnan kehittäminen – ayJOHT2028

Kuvaus

Mitä ovat laatujohtaminen, arvoketjut tai oppivan organisaation perustekijät? Entä ovatko Lean-johtaminen tai muutosjohtaminen tuttuja käsitteitä? Tule mukaan yrityksen toiminnan kehittämisen opintojaksollemme ja opi lisää organisaatioiden toiminnasta!

Aika

13.03. – 30.04.2023

Verkko-opinnot.
Verkkotyöskentely Moodlessa kevät 2023.

Tavoite

Kurssi perehdyttää opiskelijan näkemään organisaation kokonaisvaltaisena järjestelmänä sekä antaa välineitä organisaation määrätietoiseen kehittämiseen ja muutosjohtajuuteen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatiota eri näkökulmista, analysoida ja paikallistaa erilaisia kehittämiskohteita ja suunnitella sekä toteuttaa muutosprosesseja käsiteltyjen johtamisen ideaalimallien valossa.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään organisaation kehittämisen ja muutosjohtamisen keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Kurssilla käsitellään joitakin keskeisiä johtamisen periaatteita, jotka nähdään muutosjohtamisen ns. ideaalimalleina. Näitä ovat laatujohtaminen (muutos kohti korkean ja tasaisen laadun kulttuuria ja toimintaa), lean –johtaminen (muutos kohti tehokasta ja ketterää organisaatiota), prosessijohtaminen (muutos kohti asiakassuuntaista organisaatiota), arvoketjujen johtaminen (muutos kohti verkottunutta yritystä), organisaation oppiminen (muutos kohti sisäänrakennettua valmiutta oppia ja kehittyä) ja organisaatioiden digitalisoituminen.

Kouluttajat

Tutkijatohtori Anni Rajala

Suoritustapa

Kurssin muodostaa kuusi moduulia, jotka toteutetaan verkko-opintona moodlessa. Verkkotentti ja oppimistehtävät. Kurssilla tehdään ryhmätyö.

Kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivuilla. Kirjallisuus (tieteelliset artikkelit) ovat hyvin pitkälti englanninkielisiä.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (28 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

01.03.2023 mennessä

Kuvaus

Mitä ovat laatujohtaminen, arvoketjut tai oppivan organisaation perustekijät? Entä ovatko Lean-johtaminen tai muutosjohtaminen tuttuja käsitteitä? Tule mukaan yrityksen toiminnan kehittämisen opintojaksollemme ja opi lisää organisaatioiden toiminnasta!

Aika

13.03. – 30.04.2023

Verkko-opinnot.
Verkkotyöskentely Moodlessa kevät 2023.

Tavoite

Kurssi perehdyttää opiskelijan näkemään organisaation kokonaisvaltaisena järjestelmänä sekä antaa välineitä organisaation määrätietoiseen kehittämiseen ja muutosjohtajuuteen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella organisaatiota eri näkökulmista, analysoida ja paikallistaa erilaisia kehittämiskohteita ja suunnitella sekä toteuttaa muutosprosesseja käsiteltyjen johtamisen ideaalimallien valossa.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään organisaation kehittämisen ja muutosjohtamisen keskeisiin periaatteisiin ja työkaluihin. Kurssilla käsitellään joitakin keskeisiä johtamisen periaatteita, jotka nähdään muutosjohtamisen ns. ideaalimalleina. Näitä ovat laatujohtaminen (muutos kohti korkean ja tasaisen laadun kulttuuria ja toimintaa), lean –johtaminen (muutos kohti tehokasta ja ketterää organisaatiota), prosessijohtaminen (muutos kohti asiakassuuntaista organisaatiota), arvoketjujen johtaminen (muutos kohti verkottunutta yritystä), organisaation oppiminen (muutos kohti sisäänrakennettua valmiutta oppia ja kehittyä) ja organisaatioiden digitalisoituminen.

Kouluttajat

Tutkijatohtori Anni Rajala

Suoritustapa

Kurssin muodostaa kuusi moduulia, jotka toteutetaan verkko-opintona moodlessa. Verkkotentti ja oppimistehtävät. Kurssilla tehdään ryhmätyö.

Kirjallisuus

Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin Moodle-sivuilla. Kirjallisuus (tieteelliset artikkelit) ovat hyvin pitkälti englanninkielisiä.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (28 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

01.03.2023 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta