Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2021-2023

Kuvaus

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön sekä ihmisten että itsensä ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja.

Työnohjauksessa dialogiset lähestymistavat yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat työnohjaukseen osallistuvien työtä ja koko elämää.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina ja täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle. Koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina.

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n asettamat  kriteerit työnohjaajakoulutukselle, mikä mahdollistaa osallistumisen työnohjaajapalvelujen kilpailutuksiin.
Koulutuksen käyneet voivat liittyä myös Dialogiset työnohjaajat -verkostoon.

Koulutuksen järjestävät Turun kesäyliopisto ja Dialogic. Lue lisää koulutusyhteisöstä www.dialogic.fi.

Aika

28.05.2021 – 27.10.2023

28.5. Valintahaastattelu

Syksyn 2021 lähipäivät:

 • 26. – 27.8.
 • 7. – 8.10.
 • 7. – 8.12
 • 20. – 21.12.

Vuoden 2022 ja 2023 lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Työnohjaajana ja prosessikonsulttina toimimisesta sekä dialogisesta työelämän kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille, joilla on vähintään opistotason peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai konsultaatiosta.  

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa.

Opintopisteet

60 op

Sisältö

Keskeisimpinä sisältöalueina ovat:

 • sosiaalinen konstruktionismi
 • dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • työnohjaajan identiteetti ja etiikka.

Kouluttajat

Pääkouluttajana Pekka Holm, sosiaalityöntekijä, lastenpsykoterapeutti ja VET-perheterapeutti, koulutuksen johtaja
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Dialogicin kanssa (ks. www.dialogic.fi).
Muut kouluttajat:

Päivi Jordan-Kilkki, musiikin maisteri sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja
Tiina Ahonen, sosionomi sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja

Katri-Ina Euramaa, kasvatustieteen kandidaatti perheterapeutti (VET)

Suoritustapa

Lähiopiskelu muodostuu 18:sta 2 päivän jaksosta (yht. 36 lähiopetuspäivää) sisältäen

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua (16 pv)
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta (16 pv)
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta (4 pv).

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta.

Ohjattu etäopiskelu sisältää

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia.

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Haku koulutukseen on päättynyt 16.5.2021, mutta voit vielä ilmoittautua varasijalle.

Koulutukseen valitaan osallistujat (max 18)  hakemusten ja haastattelun perusteella.
Täytä ensin ilmoittautuminen nettilomakkeellaamme ja sen jälkeen lähetä vapaamuotoinen  hakemus (max 2 sivua), josta tulee käydä ilmi:

 • hakijan nimi, ikä sekä yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemukset toimitetaan 16.5.2021 mennessä osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. Haastattelupäivä pe 28.5.2021.
Osallistujavalinnat tehdään haastattelupäivän jälkeen. Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Muu informaatio

Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lisätietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta.

Palautetta Dialogicin koulutuksesta

”Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska moni kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia, vahvistaa luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta samalla lämmöllä kuin kollegani suosittelivat sitä minulle!”
– Kati Lämsä, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Oulu

Hinta

7250 €

Huom! Maksun voi maksaa useammassa erässä (max 5 erää opintojen aikana).

Huomaathan palauttaa myös erillisen hakemuksen!

Ilmoittautumiset

15.08.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet toimia työnohjaajana tai prosessikonsulttina. Osa koulutuksen käyneistä tekee työnohjausta oman työn ohella ja osa itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä asiakastyöhön sekä ihmisten että itsensä ohjaamiseen. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja.

Työnohjauksessa dialogiset lähestymistavat yhdistettynä reflektiivisiin prosesseihin tukevat työntekijöitä ja vahvistavat koko työyhteisön toimivuutta ja tavoitteellista työntekoa. Voimavarakeskeisyys ja dialogisuus parhaimmillaan inspiroivat ja energisoivat työnohjaukseen osallistuvien työtä ja koko elämää.

Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina ja täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit työnohjauskoulutukselle. Koulutuksen suorittaneet voivat hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja prosessikonsulttina.

Koulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n asettamat  kriteerit työnohjaajakoulutukselle, mikä mahdollistaa osallistumisen työnohjaajapalvelujen kilpailutuksiin.
Koulutuksen käyneet voivat liittyä myös Dialogiset työnohjaajat -verkostoon.

Koulutuksen järjestävät Turun kesäyliopisto ja Dialogic. Lue lisää koulutusyhteisöstä www.dialogic.fi.

Aika

28.05.2021 – 27.10.2023

28.5. Valintahaastattelu

Syksyn 2021 lähipäivät:

 • 26. – 27.8.
 • 7. – 8.10.
 • 7. – 8.12
 • 20. – 21.12.

Vuoden 2022 ja 2023 lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Työnohjaajana ja prosessikonsulttina toimimisesta sekä dialogisesta työelämän kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille, joilla on vähintään opistotason peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai konsultaatiosta.  

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa.

Opintopisteet

60 op

Sisältö

Keskeisimpinä sisältöalueina ovat:

 • sosiaalinen konstruktionismi
 • dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys
 • yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • työnohjaajan identiteetti ja etiikka.
Kouluttajat

Pääkouluttajana Pekka Holm, sosiaalityöntekijä, lastenpsykoterapeutti ja VET-perheterapeutti, koulutuksen johtaja
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Dialogicin kanssa (ks. www.dialogic.fi).
Muut kouluttajat:

Päivi Jordan-Kilkki, musiikin maisteri sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja
Tiina Ahonen, sosionomi sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja

Katri-Ina Euramaa, kasvatustieteen kandidaatti perheterapeutti (VET)

Suoritustapa

Lähiopiskelu muodostuu 18:sta 2 päivän jaksosta (yht. 36 lähiopetuspäivää) sisältäen

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua (16 pv)
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta (16 pv)
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta (4 pv).

Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen

 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta.

Ohjattu etäopiskelu sisältää

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 56 oppituntia.
Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Haku koulutukseen on päättynyt 16.5.2021, mutta voit vielä ilmoittautua varasijalle.

Koulutukseen valitaan osallistujat (max 18)  hakemusten ja haastattelun perusteella.
Täytä ensin ilmoittautuminen nettilomakkeellaamme ja sen jälkeen lähetä vapaamuotoinen  hakemus (max 2 sivua), josta tulee käydä ilmi:

 • hakijan nimi, ikä sekä yhteystiedot
 • koulutus, ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta

Hakemukset toimitetaan 16.5.2021 mennessä osoitteeseen kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi. Haastattelupäivä pe 28.5.2021.
Osallistujavalinnat tehdään haastattelupäivän jälkeen. Valituilta pyydetään sitovat vahvistukset opiskelupaikan vastaanottamisesta. Kun osallistuja on vahvistanut opiskelupaikan vastaanottamisen, osallistumista ei voi peruuttaa maksutta.

Muu informaatio

Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lisätietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta.

Palautetta Dialogicin koulutuksesta

”Valitsin Dialogicin koulutuksen, koska moni kollegani suositteli juuri ko. koulutusta. Lähdin hakemaan työnohjaajan pätevyyttä, mutta sain odottamaani enemmän. Koulutuksen myötä ratkaisukeskeinen viitekehykseni ja koko toimintatapani on moniulotteistunut ja olen saanut uusia eväitä myös työhöni työterveyspsykologina: kykenen nyt tietoisemmin vahvistamaan työyhteisöjen ja ryhmien dialogisuutta, mikä puolestaan synnyttää uusia näkökulmia, vahvistaa luovuutta ja toimijuudentunnetta työyhteisöjen moniulotteisissa tilanteissa. Koulutus ja innostavat kouluttajamme ovat antaneet vahvan ja turvalliselta tuntuvan pohjan haastavaan ja antoisaan työnohjaajan työhön. Suosittelenkin koulutusta samalla lämmöllä kuin kollegani suosittelivat sitä minulle!”
– Kati Lämsä, työterveyspsykologi ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, Oulu

Hinta

7250 €

Huom! Maksun voi maksaa useammassa erässä (max 5 erää opintojen aikana).

Huomaathan palauttaa myös erillisen hakemuksen!

Ilmoittautumiset

15.08.2021 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta