Voimavarakeskeinen traumatyöskentely resilienssin tukena

Kuvaus

Huolestunut mies

Aika

15.01. – 22.04.2024

15.1., 16.2., 20.3. ja 22.4.2024 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

 Ihmissuhdetyötä tekevät sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Tavoite

Tavoitteena on oppia soveltamaan voimavarakeskeistä ja ratkaisukeskeistä lyhytterapeuttista ja kehollista työotetta ihmissuhdetyössä ja erityisesti vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen erilaisissa asiakaskonteksteissa. Tavoitteena on myös oppia soveltamaan ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten ja vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa huomioida myös kehollisuuden merkityksen terapeuttisesssa työssä. Koulutuksessa jaetaan HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Voimavarakeskeinen trauman purku painottuu nimensä mukaisesti asiakkaan voimavaroihin ja olemassaoleviin selviytymiskeinoihin ja vahvistaa näin ollen resilienssin kokemusta. Voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa ja pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta vahvistavaa ja siten myös turvallisuuden tunteen vahvistamista vaikeissa elämäntilanteissa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä asiakastyöhön eri ammattiryhmissä. Koulutuksesta saa myös konkreettisia välineitä työntekijän oman jaksamisen ja myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyyn.

 • Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin
 • Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin
 • Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely
 • Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä; kehopsykoterapeuttinen työote ja näkökulma
 • Somaattinen empatia ja myötätuntouupumus
 • Ratkaisukeskeinen defusing ja debriefing
 • Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen – voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa
 • Työnohjauksellinen osio

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Huimasti lisää tietoa ja ymmärrystä traumoista ja traumatisoitumisesta, sekä kehollisuudesta ja maadoittumisesta. Myös dissosiaatiosta tuli lisätietoa.”
 • ”Huomaa että ollaan ammattilaisten kanssa tekemisissä. Ohjeet ja neuvot on oikeita jo kokeiltuja ja hyviksi koettuja. Hyvin konkreettisia ohjeita, joista saa apua omaan työskentelyyn ja ottaa käytäntöön omien asiakkaiden kanssa ja ihan henkilökohtaisessa elämässä. Esimerkkitapauksista sai kiinni hyvin ja asioita tuli ymmärrettyä ihan eri tavalla kuin muiden koulutusten tai kurssien jälkeen.”
 • ”Koulutusmateriaali oli hyvä, ellei suorastaan loistava. Minä opin paljon ja olen erittäin tyytyväinen että pääsin osallistumaan juuri tälle kurssille.”

Kouluttajat

Anita Hedman (FM), HedCo Oy

 • Kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela)
 • Team ja Executive Coach (ICF: n PCC-taso)
 • Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
 • Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

Miia Miskeljin (SH, AMK) Kouluttajapsykoterapeutti (VET)

 • Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
 • Ratkaisukeskeinen Coach (CCSF)
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK)
 • Johtamisen ammattitutkinto (YAMK, koul)

Suoritustapa

Luento-opetusta, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista harjoittelua pareittain ja pienryhmissä.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
pääkouluttaja Anita Hedman anihedman@gmail.com, 050 3074006

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 7201146

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1143

Muu informaatio

Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Osallistujat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

890 €, sisältää haastattelukortit sekä luentomateriaalin sähköisessä muodossa.

Hinta voimassa verkkomaksulla maksettaessa. Laskutuslisä 5 €. Muistathan valita oikean tuotteen lisäksi myös kyseisen maksutavan.

Ilmoittautumiset

14.01.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Huolestunut mies

Aika

15.01. – 22.04.2024

15.1., 16.2., 20.3. ja 22.4.2024 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, ei etäosallistumismahdollisuutta.

Kohderyhmä

 Ihmissuhdetyötä tekevät sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Tavoite

Tavoitteena on oppia soveltamaan voimavarakeskeistä ja ratkaisukeskeistä lyhytterapeuttista ja kehollista työotetta ihmissuhdetyössä ja erityisesti vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen erilaisissa asiakaskonteksteissa. Tavoitteena on myös oppia soveltamaan ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten ja vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen. Koulutuksen käytyään osallistuja osaa huomioida myös kehollisuuden merkityksen terapeuttisesssa työssä. Koulutuksessa jaetaan HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Voimavarakeskeinen trauman purku painottuu nimensä mukaisesti asiakkaan voimavaroihin ja olemassaoleviin selviytymiskeinoihin ja vahvistaa näin ollen resilienssin kokemusta. Voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa ja pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta vahvistavaa ja siten myös turvallisuuden tunteen vahvistamista vaikeissa elämäntilanteissa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä asiakastyöhön eri ammattiryhmissä. Koulutuksesta saa myös konkreettisia välineitä työntekijän oman jaksamisen ja myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisyyn.

 • Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin
 • Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin
 • Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely
 • Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä; kehopsykoterapeuttinen työote ja näkökulma
 • Somaattinen empatia ja myötätuntouupumus
 • Ratkaisukeskeinen defusing ja debriefing
 • Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen – voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa
 • Työnohjauksellinen osio

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Huimasti lisää tietoa ja ymmärrystä traumoista ja traumatisoitumisesta, sekä kehollisuudesta ja maadoittumisesta. Myös dissosiaatiosta tuli lisätietoa.”
 • ”Huomaa että ollaan ammattilaisten kanssa tekemisissä. Ohjeet ja neuvot on oikeita jo kokeiltuja ja hyviksi koettuja. Hyvin konkreettisia ohjeita, joista saa apua omaan työskentelyyn ja ottaa käytäntöön omien asiakkaiden kanssa ja ihan henkilökohtaisessa elämässä. Esimerkkitapauksista sai kiinni hyvin ja asioita tuli ymmärrettyä ihan eri tavalla kuin muiden koulutusten tai kurssien jälkeen.”
 • ”Koulutusmateriaali oli hyvä, ellei suorastaan loistava. Minä opin paljon ja olen erittäin tyytyväinen että pääsin osallistumaan juuri tälle kurssille.”
Kouluttajat

Anita Hedman (FM), HedCo Oy

 • Kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela)
 • Team ja Executive Coach (ICF: n PCC-taso)
 • Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
 • Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

Miia Miskeljin (SH, AMK) Kouluttajapsykoterapeutti (VET)

 • Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
 • Ratkaisukeskeinen Coach (CCSF)
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK)
 • Johtamisen ammattitutkinto (YAMK, koul)
Suoritustapa

Luento-opetusta, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista harjoittelua pareittain ja pienryhmissä.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
pääkouluttaja Anita Hedman anihedman@gmail.com, 050 3074006

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 7201146

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1143

Muu informaatio

Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Osallistujat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

890 €, sisältää haastattelukortit sekä luentomateriaalin sähköisessä muodossa.

Hinta voimassa verkkomaksulla maksettaessa. Laskutuslisä 5 €. Muistathan valita oikean tuotteen lisäksi myös kyseisen maksutavan.

Ilmoittautumiset

14.01.2024 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta