Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi

Aika

13.05. – 21.05.2022

13.-14.5.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9-15
20.-21.5.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9-15

Paikka

13.05. Turun yliopisto Calonia Cal1006-sali
14.05. Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Ruissalon puistotie 215, seminaarisali
20.05. Turun yliopisto Calonia Cal1006-sali
21.05. Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Ruissalon puistotie 215, seminaarisali

Tavoite

Opiskelija

 • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen luonnontieteellisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tuntee esi- ja alkuopetuksen ympäristöopin osalta opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet
 • osaa hyödyntää arkisia tilanteita ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista

Opintopisteet

2 op

Sisältö

 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet ympäristöopin osalta
 • oppiaineille ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
 • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
 • luonnontieteellinen ajattelu, ympäristön ja ilmiöiden havainnointi ja kokemuksellisuus oppimisessa
 • lapsen luontosuhteen vahvistaminen
 • kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen menetelmiä sekä lähiympäristön hyödyntäminen oppimisessa

Kouluttajat

Hanna Holmroos

Suoritustapa

Harjoitustyö ja kirjallinen tentti, jossa tentitään sekä kirjat että luentojen ja ryhmäopetuksen sisällöt. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa omakustanteisina opintokäynteinä.

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 10 t, itsenäinen työskentely 34 t.

1. tentti 13.6.2022 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto
2. tentti 24.10.2022 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto
3. tentti järjestetään tarvittaessa

Tentti-ilmoittautuminen sähköpostitse 10 päivää ennen tenttiä osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja
luonnontiedossa. Porvoo: WSOY.
TAI
Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa.
Jyväskylä: PS-kustannus. (kampuksen vastuuhenkilö päättää teoksen).
2. Cantell, H. (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Opetus 2000 sarja. Juva: PS-kustannus,
s. 116–214.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Aika

13.05. – 21.05.2022

13.-14.5.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9-15
20.-21.5.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9-15

Paikka

13.05. Turun yliopisto Calonia Cal1006-sali
14.05. Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Ruissalon puistotie 215, seminaarisali
20.05. Turun yliopisto Calonia Cal1006-sali
21.05. Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha, Ruissalon puistotie 215, seminaarisali

Tavoite

Opiskelija

 • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen luonnontieteellisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tuntee esi- ja alkuopetuksen ympäristöopin osalta opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet
 • osaa hyödyntää arkisia tilanteita ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista
Opintopisteet

2 op

Sisältö
 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet ympäristöopin osalta
 • oppiaineille ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
 • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
 • luonnontieteellinen ajattelu, ympäristön ja ilmiöiden havainnointi ja kokemuksellisuus oppimisessa
 • lapsen luontosuhteen vahvistaminen
 • kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen menetelmiä sekä lähiympäristön hyödyntäminen oppimisessa
Kouluttajat

Hanna Holmroos

Suoritustapa

Harjoitustyö ja kirjallinen tentti, jossa tentitään sekä kirjat että luentojen ja ryhmäopetuksen sisällöt. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa omakustanteisina opintokäynteinä.

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 10 t, itsenäinen työskentely 34 t.

1. tentti 13.6.2022 klo 17.00-20.00 Turun yliopisto
2. tentti 24.10.2022 klo 16.00-19.00 Turun yliopisto
3. tentti järjestetään tarvittaessa

Tentti-ilmoittautuminen sähköpostitse 10 päivää ennen tenttiä osoitteeseen helena.risku@turunkesayliopisto.fi.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:
1. Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja
luonnontiedossa. Porvoo: WSOY.
TAI
Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa.
Jyväskylä: PS-kustannus. (kampuksen vastuuhenkilö päättää teoksen).
2. Cantell, H. (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Opetus 2000 sarja. Juva: PS-kustannus,
s. 116–214.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta