Varhais- ja alkukasvatuksen ympäristöoppi

Aika

01.05. – 31.05.2023

toukokuu 2023 (2 x pe-la). Aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Tavoite

Opiskelija

 • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen luonnontieteellisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tuntee esi- ja alkuopetuksen ympäristöopin osalta opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet
 • osaa hyödyntää arkisia tilanteita ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista

Opintopisteet

2 op

Sisältö

 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet ympäristöopin osalta
 • oppiaineille ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
 • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
 • luonnontieteellinen ajattelu, ympäristön ja ilmiöiden havainnointi ja kokemuksellisuus oppimisessa
 • lapsen luontosuhteen vahvistaminen
 • kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen menetelmiä sekä lähiympäristön hyödyntäminen oppimisessa

Kouluttajat

Hanna Holmroos

Suoritustapa

Harjoitustyö ja kirjallinen tentti, jossa tentitään sekä kirjat että luentojen ja ryhmäopetuksen sisällöt. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa omakustanteisina opintokäynteinä.

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 10 t, itsenäinen työskentely 34 t.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Porvoo: WSOY.
  TAI Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus. (vastuuhenkilö päättää teoksen).
 2. Cantell, H., Aarnio-Linnanvuori, E. & Tani, S. 2020. Ympäristökasvatus. Kestävän tulevaisuudenkäsikirja. PS-Kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Aika

01.05. – 31.05.2023

toukokuu 2023 (2 x pe-la). Aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Tavoite

Opiskelija

 • harjaantuu ohjaamaan, innostamaan ja tukemaan lapsen luonnontieteellisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä
 • tuntee esi- ja alkuopetuksen ympäristöopin osalta opetussuunnitelman perusteet ja sisältöjen keskeiset käsitteet
 • osaa hyödyntää arkisia tilanteita ja leikkejä osana tutkivaa ja toiminnallista oppimista
Opintopisteet

2 op

Sisältö
 • esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelman perusteet ympäristöopin osalta
 • oppiaineille ja ikäryhmille soveltuvat oppijakeskeiset työtavat
 • toiminnalliset, tutkivat ja kokeilevat työtavat
 • luonnontieteellinen ajattelu, ympäristön ja ilmiöiden havainnointi ja kokemuksellisuus oppimisessa
 • lapsen luontosuhteen vahvistaminen
 • kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen menetelmiä sekä lähiympäristön hyödyntäminen oppimisessa
Kouluttajat

Hanna Holmroos

Suoritustapa

Harjoitustyö ja kirjallinen tentti, jossa tentitään sekä kirjat että luentojen ja ryhmäopetuksen sisällöt. Osa opetuksesta voidaan toteuttaa omakustanteisina opintokäynteinä.

Luento-opetus 10 t, ryhmäopetus 10 t, itsenäinen työskentely 34 t.

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Aho, L., Havu-Nuutinen, S. & Järvinen, H. 2003. Opetus, opiskelu ja oppiminen ympäristö- ja luonnontiedossa. Porvoo: WSOY.
  TAI Parikka-Nihti, M. & Suomela, L. 2014. Iloa ja ihmettelyä. Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa. Jyväskylä: PS-kustannus. (vastuuhenkilö päättää teoksen).
 2. Cantell, H., Aarnio-Linnanvuori, E. & Tani, S. 2020. Ympäristökasvatus. Kestävän tulevaisuudenkäsikirja. PS-Kustannus.
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Tulosta