Välineitä lähisuhdeväkivaltaa kokeneen kanssa työskentelyyn

Aika

20.09.2022

tiistaina 20.9.2022 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena, mutta koronatilanteen niin vaatiessa siirretään tapahtuvaksi etäyhteydellä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa kokeneita aikuisasiakkaita työssään kohtaaville, esimerkiksi julkisella sektorilla tai järjestökentällä työskenteleville sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka kaipaavat lisää valmiuksia väkivallan puheeksi ottamiseen, asiakkaan kohtaamiseen ja auttavaan vuorovaikutukseen väkivallan tullessa ilmi.

Sisältö

Koulutus antaa osallistujille käytännön valmiuksia: väkivallan puheeksi ottamiseen asiakkaan voimavarojen tunnistamiseen ja tukemiseen asiakkaan tunteiden kohtaamiseen työntekijässä heräävien vastatunteiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen asiakkaan jatko-ohjaukseen.

Koulutuspäivän toteutukseen kuuluu vuorovaikutteisuutta ja harjoituksia. Osallistujilla on mahdollisuus esittää etukäteen ehdotuksia koulutuksen sisältöön liittyvistä toiveistaan kouluttajalle (kysely lähetetään noin viikkoa ennen koulutuksen alkua).

Koulutuksen sisältö painottuu auttavaan vuorovaikutukseen asiakastilanteissa, minkä johdosta osallistujien odotetaan tutustuvan etukäteen väkivaltatyön käsitteisiin ja väkivallan erilaisiin ilmenemismuotoihin esimerkiksi oheisten linkkien avulla.

Ennakkomateriaali:
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/hyvinvointi-ja-terveys/vakivallan-ehkaisy/lahisuhdevakivalta
https://nettiturvakoti.fi/tunnista-vakivalta/vakivallan-monet-kasvot/

Kouluttajat

Integratiivinen psykoterapeutti, työnohjaaja Jutta Sohlman on työskennellyt vuosia lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden, todistaneiden ja käyttäneiden asiakkaiden kanssa niin järjestökentällä kuin yksityisvastaanotollaankin. Hän on ollut mukana perustamassa Saloon moniammatillista vakavan parisuhdeväkivallan uhrien auttamiseen keskittyvää MARAK-työryhmää ja kouluttanut Mieli Ry:n ja Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoistoimijoita aiheeseen liittyen.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Hinta

125 €

Hinta voimassa verkkomaksulla maksettaessa. Laskutuslisä 5 €. Muistathan valita oikean tuotteen lisäksi myös maksutavan.

Ilmoittautumiset

06.09.2022 mennessä

Aika

20.09.2022

tiistaina 20.9.2022 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

Koulutus toteutetaan ensisijaisesti lähiopetuksena, mutta koronatilanteen niin vaatiessa siirretään tapahtuvaksi etäyhteydellä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa kokeneita aikuisasiakkaita työssään kohtaaville, esimerkiksi julkisella sektorilla tai järjestökentällä työskenteleville sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka kaipaavat lisää valmiuksia väkivallan puheeksi ottamiseen, asiakkaan kohtaamiseen ja auttavaan vuorovaikutukseen väkivallan tullessa ilmi.

Sisältö

Koulutus antaa osallistujille käytännön valmiuksia: väkivallan puheeksi ottamiseen asiakkaan voimavarojen tunnistamiseen ja tukemiseen asiakkaan tunteiden kohtaamiseen työntekijässä heräävien vastatunteiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen asiakkaan jatko-ohjaukseen.

Koulutuspäivän toteutukseen kuuluu vuorovaikutteisuutta ja harjoituksia. Osallistujilla on mahdollisuus esittää etukäteen ehdotuksia koulutuksen sisältöön liittyvistä toiveistaan kouluttajalle (kysely lähetetään noin viikkoa ennen koulutuksen alkua).

Koulutuksen sisältö painottuu auttavaan vuorovaikutukseen asiakastilanteissa, minkä johdosta osallistujien odotetaan tutustuvan etukäteen väkivaltatyön käsitteisiin ja väkivallan erilaisiin ilmenemismuotoihin esimerkiksi oheisten linkkien avulla.

Ennakkomateriaali:
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/hyvinvointi-ja-terveys/vakivallan-ehkaisy/lahisuhdevakivalta
https://nettiturvakoti.fi/tunnista-vakivalta/vakivallan-monet-kasvot/

Kouluttajat

Integratiivinen psykoterapeutti, työnohjaaja Jutta Sohlman on työskennellyt vuosia lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden, todistaneiden ja käyttäneiden asiakkaiden kanssa niin järjestökentällä kuin yksityisvastaanotollaankin. Hän on ollut mukana perustamassa Saloon moniammatillista vakavan parisuhdeväkivallan uhrien auttamiseen keskittyvää MARAK-työryhmää ja kouluttanut Mieli Ry:n ja Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoistoimijoita aiheeseen liittyen.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Hinta

125 €

Hinta voimassa verkkomaksulla maksettaessa. Laskutuslisä 5 €. Muistathan valita oikean tuotteen lisäksi myös maksutavan.

Ilmoittautumiset

06.09.2022 mennessä

Tulosta