UX/UI-suunnittelun perusteet – The basics of UX and UI Design

Kuvaus

UX/UI-suunnittelua

Aika

16.03. – 23.03.2024

la 16.3. ja la 23.3.2024 klo 12-16

Paikka

Lähiopetus: Turku (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin)

Halutessasi voit osallistua kurssille myös etänä. Etäopetus toteutetaan Zoom-yhteydellä, saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Huom. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään ”etäopetus”, jos haluat osallistua etänä.

If you wish, you can also participate in the course remotely. The remote teaching is carried out with a Zoom connection, you will receive a participation link in your email before the start of the training. If necessary, contact us: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Note: Enter ”distance teaching” in the additional information field of the registration form if you want to participate remotely.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu palvelumuotoilun perusopinnot suorittaneille sekä myös alalla työskenneille, joilla ei välttämättä ole tutkintokoulutusta palvelumuotoiluun. Voit työskennellä esimerkiksi palvelujen kehittämisen, koulutuksen, viestinnän ja markkinoinnin parissa. Perustason ymmärrys muotoilumenetelmistä on tarpeen.

The course is suitable for those who have completed basic studies in service design and also for those who have worked in the field and do not necessarily have a degree in service design. You can work, for example, in service development, training, communication and marketing. A basic understanding of  service design methods is required.

Tavoite

Kokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot UX- ja UI-suunnittelun periaatteista ja menetelmistä. Tutustumme aiheeseen käytännönläheisesti ja käymme läpi esimerkkejä elävästä elämästä.

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • Ymmärtää UX-suunnittelun perustermit ja eri vaiheet.
 • Pystyy soveltamaan palvelumuotoilun, UX-tutkimuksen ja käyttäjätestauksen metodeja.
 • Tunnistaa UX- ja UI-suunnittelun erot ja käytettävät perusohjelmistot.
 • Saa perusymmärryksen digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Goal:

The course gives the student basic information about the principles and methods of UX and UI design. The approach is very practical and we go through real cases and examples.

After this course the student:

 • Understands the basic terms and different phases of UX Design.
 • Is able to apply the methods of service design, UX research and user testing.
 • Recognises the differences between UX and UI design, recognises the primary UX/UI software.
 • Understands the basic possibilities and limitations of the digital solutions.

Sisältö

Kokonaisuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen koulutuspäivä keskittyy peruskäsitteisiin ja käyttäjäkokemussuunnitteluun. Toisen päivän aikana käymme läpi enemmän käytännön esimerkkejä käyttöliittymäsuunnittelusta.

Opintokokonaisuus antaa ymmärryksen siitä miten UX- ja UI-suunnittelua tehdään käyttäjälähtöisesti ja asiakasymmärrystä hyödyntäen. Käymme läpi mikä merkitys UX-suunnittelun eri vaiheilla on onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kurssin aikana tehdään harjoituksia parityönä sekä luennoilla että itsenäisesti kahden luentokerran välillä. Itsenäisen harjoitustehtävän aiheen opiskelija saa valita itse, se voi olla esimerkiksi käyttäjäkokemuksen analyysiharjoitus, käyttöliittymän mallinnus, tai vaikkapa UX-testaus.

The course is divided into two parts. The first day of training focuses on basic concepts of user experience design. During the second day, we will go through more practical examples of user interface design.

The course gives an understanding of how UX and UI design is done in a user-oriented way and utilizing customer understanding. We go through the importance of the different phases of UX design in order to achieve a successful end result. During the course, exercises are done in pairs both during lectures and independently between the two lectures. The student can choose the topic of the independent exercise task, it can be, for example, an UX analysis exercise, a service mockup, or UX testing.

Kouluttajat

Anna Haverinen, FT, toimii johtavana tutkijana Un/known strategiakonsultoinnin yrityksessä. Annalla on pitkä kokemus palvelumuotoilun sekä soveltavan antropologian asiantuntijana, ja on toiminut useissa IT-, design-, ja tutkimusalan rooleissa viimeisten viidentoista vuoden ajan.

Anna Haverinen, PhD, works as a Lead Researcher at Un/known strategy consulting company. Anna has long experience as an expert in Service Design and Applied Anthropology, and has worked in several IT, design, and research roles for the past fifteen years.

Tiina Viljakainen on UX-suunnittelija ja UX-tutkija, joka työskentelee ohjelmistokehityksen asiantuntijana. Tiina on toiminut UX-suunnittelun lisäksi markkinoinnin ja mainonnan, graafisen suunnittelun ja kuvittamisen parissa.

Tiina Viljakainen is a UX Designer and UX Researcher, who works in software development. She has worked in several fields of design besides UX: in marketing and advertising, graphic design and illustration.

Kirjallisuus

Kurssikirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin.
Course literature: To be announced.

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Muu informaatio

Opetuskielet: englanti, suomi
Teaching languages: English, Finnish

Hinta

250 €

Hinta voimassa verkkomaksulla maksettaessa. Laskutuslisä 5 €. Muistathan valita oikean tuotteen lisäksi myös maksutavan.

Ilmoittautumiset

03.03.2024 mennessä

Kuvaus

UX/UI-suunnittelua

Aika

16.03. – 23.03.2024

la 16.3. ja la 23.3.2024 klo 12-16

Paikka

Lähiopetus: Turku (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin)

Halutessasi voit osallistua kurssille myös etänä. Etäopetus toteutetaan Zoom-yhteydellä, saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Huom. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään ”etäopetus”, jos haluat osallistua etänä.

If you wish, you can also participate in the course remotely. The remote teaching is carried out with a Zoom connection, you will receive a participation link in your email before the start of the training. If necessary, contact us: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Note: Enter ”distance teaching” in the additional information field of the registration form if you want to participate remotely.

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu palvelumuotoilun perusopinnot suorittaneille sekä myös alalla työskenneille, joilla ei välttämättä ole tutkintokoulutusta palvelumuotoiluun. Voit työskennellä esimerkiksi palvelujen kehittämisen, koulutuksen, viestinnän ja markkinoinnin parissa. Perustason ymmärrys muotoilumenetelmistä on tarpeen.

The course is suitable for those who have completed basic studies in service design and also for those who have worked in the field and do not necessarily have a degree in service design. You can work, for example, in service development, training, communication and marketing. A basic understanding of  service design methods is required.

Tavoite

Kokonaisuus antaa opiskelijalle perustiedot UX- ja UI-suunnittelun periaatteista ja menetelmistä. Tutustumme aiheeseen käytännönläheisesti ja käymme läpi esimerkkejä elävästä elämästä.

Koulutuksen jälkeen opiskelija:

 • Ymmärtää UX-suunnittelun perustermit ja eri vaiheet.
 • Pystyy soveltamaan palvelumuotoilun, UX-tutkimuksen ja käyttäjätestauksen metodeja.
 • Tunnistaa UX- ja UI-suunnittelun erot ja käytettävät perusohjelmistot.
 • Saa perusymmärryksen digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Goal:

The course gives the student basic information about the principles and methods of UX and UI design. The approach is very practical and we go through real cases and examples.

After this course the student:

 • Understands the basic terms and different phases of UX Design.
 • Is able to apply the methods of service design, UX research and user testing.
 • Recognises the differences between UX and UI design, recognises the primary UX/UI software.
 • Understands the basic possibilities and limitations of the digital solutions.
Sisältö

Kokonaisuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen koulutuspäivä keskittyy peruskäsitteisiin ja käyttäjäkokemussuunnitteluun. Toisen päivän aikana käymme läpi enemmän käytännön esimerkkejä käyttöliittymäsuunnittelusta.

Opintokokonaisuus antaa ymmärryksen siitä miten UX- ja UI-suunnittelua tehdään käyttäjälähtöisesti ja asiakasymmärrystä hyödyntäen. Käymme läpi mikä merkitys UX-suunnittelun eri vaiheilla on onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Kurssin aikana tehdään harjoituksia parityönä sekä luennoilla että itsenäisesti kahden luentokerran välillä. Itsenäisen harjoitustehtävän aiheen opiskelija saa valita itse, se voi olla esimerkiksi käyttäjäkokemuksen analyysiharjoitus, käyttöliittymän mallinnus, tai vaikkapa UX-testaus.

The course is divided into two parts. The first day of training focuses on basic concepts of user experience design. During the second day, we will go through more practical examples of user interface design.

The course gives an understanding of how UX and UI design is done in a user-oriented way and utilizing customer understanding. We go through the importance of the different phases of UX design in order to achieve a successful end result. During the course, exercises are done in pairs both during lectures and independently between the two lectures. The student can choose the topic of the independent exercise task, it can be, for example, an UX analysis exercise, a service mockup, or UX testing.

Kouluttajat

Anna Haverinen, FT, toimii johtavana tutkijana Un/known strategiakonsultoinnin yrityksessä. Annalla on pitkä kokemus palvelumuotoilun sekä soveltavan antropologian asiantuntijana, ja on toiminut useissa IT-, design-, ja tutkimusalan rooleissa viimeisten viidentoista vuoden ajan.

Anna Haverinen, PhD, works as a Lead Researcher at Un/known strategy consulting company. Anna has long experience as an expert in Service Design and Applied Anthropology, and has worked in several IT, design, and research roles for the past fifteen years.

Tiina Viljakainen on UX-suunnittelija ja UX-tutkija, joka työskentelee ohjelmistokehityksen asiantuntijana. Tiina on toiminut UX-suunnittelun lisäksi markkinoinnin ja mainonnan, graafisen suunnittelun ja kuvittamisen parissa.

Tiina Viljakainen is a UX Designer and UX Researcher, who works in software development. She has worked in several fields of design besides UX: in marketing and advertising, graphic design and illustration.

Kirjallisuus

Kurssikirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin.
Course literature: To be announced.

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Muu informaatio

Opetuskielet: englanti, suomi
Teaching languages: English, Finnish

Hinta

250 €

Hinta voimassa verkkomaksulla maksettaessa. Laskutuslisä 5 €. Muistathan valita oikean tuotteen lisäksi myös maksutavan.

Ilmoittautumiset

03.03.2024 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta