Työyhteisösovittelijavalmennus

Kuvaus

Konfliktien avointa käsittelyä usein vältellään. Välttely ja liian myötämielinen toiminta konfliktitilanteessa ei paranna tilannetta, vaan konfliktiin tulee puuttua rohkeasti ja aktiivisesti. Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten itsekunnioitusta, pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä.
      
Esimiesten ja ylimmän johdon tuki työyhteisöjen konfliktitilanteissa on tärkeää, jotta pitkäkestoisilta ilmapiiriä ja henkilösuhteita rasittavilta tilanteilta vältyttäisiin. Konfliktit ovat henkilöstölle oppimistilanteita etenkin silloin kun niitä johdetaan ratkaisukeskeisesti.

Valmennuksen sisältö ja toteutus perustuvat niin sanottuun sovittelumenetelmään. Valmennuksen aikana harjoitellaan sovittelumenetelmää työpaikan olosuhteisiin soveltaen.

Aika

22.09. – 01.12.2022

to 22.9.2022 klo 9.30-16.45
pe 23.9.2022 klo 8.30-16.00
to 1.12.2022 klo 8.30-16.00

Paikka

Villa Marjaniemi, Marjaniementie 50
ks. tästä

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Tilajärjestelyissä huomioidaan turvavälit.

Kohderyhmä

Valmennus sopii henkilöille, jotka työssään joutuvat tekemisiin erilaisten ristiriitojen kanssa ja haluavat kehittää valmiuksiaan käsitellä konflikteja työyhteisöissä. Valmennus soveltuu esimiehille, HR-tehtävissä tai työterveyshuollossa toimiville sekä työsuojelu- ja luottamushenkilöille.

Sisältö

I Moduuli: Työyhteisösovittelun lähtökohdat

1. päivä

09.30-10.00  Kurssin avaus ja osallistujien esittäytyminen/odotukset
10.00-11.30  Konfliktin synty, kasvaminen ja eläminen yhteisössä
                        Sovittelumenetelmän synty ja taustat
                        Restoratiivinen sovittelu
                        Sovittelu ja oppiminen
11.30-12.30  Lounas
12.30-14.30  Sovitteluharjoitusten arviointia
14.30-14.45  Iltapäiväkahvi
14.45-16.45  Sovitteluharjoitusten arviointia

2. päivä

08.30-10.00  Sovitteluharjoitusten arviointia

10.00-11.30  Sovittelun merkitys ja soveltuvuus, sovittelun ohjaus
                        Sovittelun toteutustavat ja sovittelijan rooli
11.30-12.30  Lounas
12.30-16.00  Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa
                        Kielen ja puheen vaikutus todellisuuden muuttamisessa
                        Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen
                        Tutkimustuloksia, yhteenveto, valmennuksen päätös

(14.00-14.30  Iltapäiväkahvi)

II Moduuli: Sovittelun organisointi ja kokemuksista oppiminen

3. päivä

08.30-11.30  Työyhteisösovittelu osana organisaation HR-prosessia

                        Kokemusten jakamista ja yhteistä reflektointia
11.30-12.30  Lounas
12.30-16.00  Sovittelua edistävä johtajuus
                        Sovittelijana kasvaminen ja sovittelijan vastuut
                        Vertaistuen ja työnohjauksen merkitys

(14.00-14.30  Iltapäiväkahvi)

Kouluttajat

Sovittelun asiantuntijat, FT Timo Pehrman ja KM Ismo Saario

Kouluttaja Timo Pehrman

Timo Pehrman on toiminut rikos- ja riita-asioiden sovittelijana Vantaalla vuodesta 1985 alkaen. Hän on sovitellut 35 vuoden aikana yhteensä noin 400 -500 tapausta. Timo Pehrman on toiminut Suomen Sovittelufoorumin tutkijana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2005-2020, sekä puheenjohtajana vuosina 2011 – 2018.

Timo Pehrmanin kehittämä sovitteluprosessi palkittiin vuoden 2016 vuoden vuorovaikutustekona Jyväskylän yliopiston vuorovaikustieteiden  Prologos ry:n toimesta.

Kouluttaja Ismo Saario

KM, Ismo Saario on toiminut monipuolisissa HRD –tehtävissä vuodesta 1990 lukien. Tällä hetkellä hän työskentelee Turun yliopistossa hyvinvoinnin kehittämispäällikkönä yhteisön hyvinvoinnin kehittämisen ja varhaisen tuen palvelujen parissa. Saario toimii johdon coachina (ICF) sekä työyhteisösovittelijana (vuodesta 2007 lukien). Hän on kehittänyt yliopiston sovittelumenettelyä, joka palkittiin Henkilöstöjohdon ryhmän (HENRY ry) vuoden 2013 henkilöstöteko –kunniamaininnalla.

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1142

Muu informaatio

Sovittelua on käytetty mm. seuraavissa tilanteissa:
 • Kiusaamiset
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiesvallan väärinkäyttö
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Varoitukset ja/tai irtisanomistilanteet
 • Työstä kieltäytymiset, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • Työtehtävien jakoon, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
 • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen

Hinta

1300 €
Hintaan sisältyy esilukemisaineisto sähköisesti toimitettuna sekä ohjelman mukaiset lounaat ja kahvit.

Huom. Mikäli haluat maksaa kolmessa erässä, kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

21.09.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Konfliktien avointa käsittelyä usein vältellään. Välttely ja liian myötämielinen toiminta konfliktitilanteessa ei paranna tilannetta, vaan konfliktiin tulee puuttua rohkeasti ja aktiivisesti. Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten itsekunnioitusta, pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä.
      
Esimiesten ja ylimmän johdon tuki työyhteisöjen konfliktitilanteissa on tärkeää, jotta pitkäkestoisilta ilmapiiriä ja henkilösuhteita rasittavilta tilanteilta vältyttäisiin. Konfliktit ovat henkilöstölle oppimistilanteita etenkin silloin kun niitä johdetaan ratkaisukeskeisesti.

Valmennuksen sisältö ja toteutus perustuvat niin sanottuun sovittelumenetelmään. Valmennuksen aikana harjoitellaan sovittelumenetelmää työpaikan olosuhteisiin soveltaen.

Aika

22.09. – 01.12.2022

to 22.9.2022 klo 9.30-16.45
pe 23.9.2022 klo 8.30-16.00
to 1.12.2022 klo 8.30-16.00

Paikka

Villa Marjaniemi, Marjaniementie 50
ks. tästä

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena. Tilajärjestelyissä huomioidaan turvavälit.

Kohderyhmä

Valmennus sopii henkilöille, jotka työssään joutuvat tekemisiin erilaisten ristiriitojen kanssa ja haluavat kehittää valmiuksiaan käsitellä konflikteja työyhteisöissä. Valmennus soveltuu esimiehille, HR-tehtävissä tai työterveyshuollossa toimiville sekä työsuojelu- ja luottamushenkilöille.

Sisältö

I Moduuli: Työyhteisösovittelun lähtökohdat

1. päivä

09.30-10.00  Kurssin avaus ja osallistujien esittäytyminen/odotukset
10.00-11.30  Konfliktin synty, kasvaminen ja eläminen yhteisössä
                        Sovittelumenetelmän synty ja taustat
                        Restoratiivinen sovittelu
                        Sovittelu ja oppiminen
11.30-12.30  Lounas
12.30-14.30  Sovitteluharjoitusten arviointia
14.30-14.45  Iltapäiväkahvi
14.45-16.45  Sovitteluharjoitusten arviointia

2. päivä

08.30-10.00  Sovitteluharjoitusten arviointia

10.00-11.30  Sovittelun merkitys ja soveltuvuus, sovittelun ohjaus
                        Sovittelun toteutustavat ja sovittelijan rooli
11.30-12.30  Lounas
12.30-16.00  Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa
                        Kielen ja puheen vaikutus todellisuuden muuttamisessa
                        Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen
                        Tutkimustuloksia, yhteenveto, valmennuksen päätös

(14.00-14.30  Iltapäiväkahvi)

II Moduuli: Sovittelun organisointi ja kokemuksista oppiminen

3. päivä

08.30-11.30  Työyhteisösovittelu osana organisaation HR-prosessia

                        Kokemusten jakamista ja yhteistä reflektointia
11.30-12.30  Lounas
12.30-16.00  Sovittelua edistävä johtajuus
                        Sovittelijana kasvaminen ja sovittelijan vastuut
                        Vertaistuen ja työnohjauksen merkitys

(14.00-14.30  Iltapäiväkahvi)

Kouluttajat

Sovittelun asiantuntijat, FT Timo Pehrman ja KM Ismo Saario

Kouluttaja Timo Pehrman

Timo Pehrman on toiminut rikos- ja riita-asioiden sovittelijana Vantaalla vuodesta 1985 alkaen. Hän on sovitellut 35 vuoden aikana yhteensä noin 400 -500 tapausta. Timo Pehrman on toiminut Suomen Sovittelufoorumin tutkijana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2005-2020, sekä puheenjohtajana vuosina 2011 – 2018.

Timo Pehrmanin kehittämä sovitteluprosessi palkittiin vuoden 2016 vuoden vuorovaikutustekona Jyväskylän yliopiston vuorovaikustieteiden  Prologos ry:n toimesta.

Kouluttaja Ismo Saario

KM, Ismo Saario on toiminut monipuolisissa HRD –tehtävissä vuodesta 1990 lukien. Tällä hetkellä hän työskentelee Turun yliopistossa hyvinvoinnin kehittämispäällikkönä yhteisön hyvinvoinnin kehittämisen ja varhaisen tuen palvelujen parissa. Saario toimii johdon coachina (ICF) sekä työyhteisösovittelijana (vuodesta 2007 lukien). Hän on kehittänyt yliopiston sovittelumenettelyä, joka palkittiin Henkilöstöjohdon ryhmän (HENRY ry) vuoden 2013 henkilöstöteko –kunniamaininnalla.

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi tai 044 720 1142

Muu informaatio
Sovittelua on käytetty mm. seuraavissa tilanteissa:
 • Kiusaamiset
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiesvallan väärinkäyttö
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Varoitukset ja/tai irtisanomistilanteet
 • Työstä kieltäytymiset, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • Työtehtävien jakoon, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
 • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen
Hinta

1300 €
Hintaan sisältyy esilukemisaineisto sähköisesti toimitettuna sekä ohjelman mukaiset lounaat ja kahvit.

Huom. Mikäli haluat maksaa kolmessa erässä, kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

21.09.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta