Työnohjaajaksi työnohjaajille? – täydennyskoulutus työnohjaajille (15 op)

Kuvaus

Työnohjaajan laadukkaaseen ja eettisesti kestävään toimintaan kuuluu pitää huolta itsestään, voimavaroistaan ja osaamisestaan. Työnohjaajan omaa työnohjausta (toto) pidetään laadukkaan työnohjauksen yhtenä osoituksena ja entistä enemmän myös kilpailutusten sertifikaatiotekijänä. Vertaisryhmien rinnalla oma työnohjaus on tärkeää kaikille työnohjaajille ja coacheille, ei ainoastaan aloittelijoille. Se on merkittävä taustatuki myös itsenäiselle ammatinharjoittajalle.

Perinteisesti on ajateltu, että toto perustuu kollegan kokemukseen. Toto voidaan nähdä myös tietoisempana ja strategisempana osaamiseen ja tietoon perustuvana otteena toisten työnohjaajien ohjaamiseen. Toton keskeisiä elementtejä ovat dialogisuus ja refleksiivisyys: työnohjaajan kyky asettua ohjaamaan kollegaa sekä vahvistaa ohjattavan systeemistä ja valmentavaa ajattelua, itseohjautuvuutta ja uskallusta arvioida kriittisesti omaa toimintaansa.

Syventämällä työnohjausosaamistaan totoon tähtäävillä valmiuksilla työnohjaaja voi myös uudistua itse. Toto on merkityksellistä työtä, koska kukaan meistä ei selviä kokonaan ja kaiken aikaa yksin.

Aika

29.03.2022 – 26.01.2023

Lähiopetuspäivät:

 • ti 29.3.2022 klo 9-16
 • ke 18.5.2022 klo 9-16
 • ke 31.8. klo 10-17 ja 1.9.2022 klo 9-16
 • to 27.10.2022 klo 9-16
 • to 26.1.2023 klo 9-16

Webinaarit:

 • 1. webinaari 5.5.2022 klo 17.00-18.30 (HT Paula Rossi)
 • 2. webinaari 23.8.2022 klo 17.00.-18.30 (KM Päivi Kupias)
 • 3. webinaari 18.10.2022 klo 17.00-18.30 (FT Annastiina Mäki).

Paikka

Lähiopetus: Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen suorittaneille.

Tavoite

 • Koulutus on syventävä oppimisprosessi koulutetuille ja kokeneille työnohjaajille, jossa ymmärrystä laajennetaan tiedolla sekä osaamisen ja kokemusten synergialla.
 • Koulutuksessa tarkastellaan toton funktiota ja liitetään se ajanmukaiseen ohjauksen kokonaisuuteen.
 • Koulutusprosessi on matka itseen, ihmiseen ja systeemeihin, joiden keskellä elämme ja teemme työtä. Keskiössä on työnohjaajuus: työnohjaajan oma ammatillinen kasvu ja itseohjautuvuus, organisaatioajattelu ja valmentava ote.
 • Tavoitteena on saavuttaa tila, jossa työnohjaaja astuu ammatillisessa kehityksessään uudelle kehälle toimiakseen ei vain kokemuksen, hiljaisen tiedon ja mallioppimisen välittäjänä, vaan myös tietoon ja osaamiseen perustuen toisten työnohjaajien työnohjaajuuden prosessin ja jaksamisen tukena.

Sisältö

Koulutuksen teemat liikkuvat tämän päivän ja tulevaisuuden liikkeessä olevassa ja monimuotoisessa työelämässä, sosiaalisissa taidoissa, tutkimus- ja kokemustiedon hyödyntämisessä, johtajuuden kysymyksissä sekä kestävän ja eettisen työnohjauksen näköaloissa. Niiden perusteella luodaan työnohjauksesta isompi kuva, joka syventää työnohjaajan laaja-alaista työelämäorientaatiota, valmentavaa ja tutkivaa työotetta sekä systemaattista ja refleksiivistä näkemystä erilaisiin toimintaympäristöihin.

Teemat:
Työnohjaus ajassa – mukana muutoksessa

 • Työelämän murros ja työelämäosaaminen
 • Monimuotoiset ja monimutkaiset organisaatiot
 • Kohtaaminen ja kehittäminen työnohjauksen perustana

Toton ydin – suurempi kuva

 • Ammatillisen kasvun, itseohjautuvuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • Valmentava, tutkiva ja tietoon perustuva ote
 • Työnohjaajan osaamisen ulottuvuudet ja käytännöt

Toto työnohjaajuuden tukena – mentorista oppimiskumppaniksi

 • Kahden ammattilaisen kohtaaminen
 • Eettinen, dynaaminen ja kestävä työnohjaus
 • Integratiivisuus, intuitiivisuus ja refleksiivisyys ohjauksen kentässä ja viitekehysten viidakossa

Minä totona – matka omaan työnohjaajuuteen

 • Työnohjaajan metataidot
 • Suhde itseen, ohjattavaan ja prosessiin
 • Päättymätön reflektio ja uudistuminen

Kouluttajat

KT, sosionomi, organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja (STOry) Aila Niemelä

Aila Niemelä on työskennellyt päätoimisena työnohjaajana n. 25 vuotta sekä kirjoittanut, kouluttanut ja väitellyt työnohjauksesta. Hän on toiminut vuosia Suomen työnohjaajat ry:n tutkimusfoorumin vetäjänä ja vuoden 2022 alusta ammattieettisen neuvottelukunnan jäsenenä sekä Facebookin Työnohjaajan tietopankki -ryhmän ylläpitäjänä.

Webinaareissa myös vierailevia asiantuntijoita.

Suoritustapa

Koulutus koostuu dialogisesta, konstruktivistisesta, osaamisperustaisesta ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä: lähiopetuksesta (6 pv), itseohjautuvasta ja ryhmässä tapahtuvasta verkkotyöskentelystä, webinaareista (3) ja käytännön harjoittelusta.

Lisätietoja hakeutumisesta

Haku on päättynyt 1.3.2022, osallistujat on valittu erillisten hakemusten ja/tai lyhyen puhelinhaastattelun perusteella.

Hinta

1340 €

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

22.03.2022 mennessä

Peruutusehdot

Opiskelupaikan voi peruuttaa 1.3.2022 mennessä (kesayliopisto@turunkesayliopisto).

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Työnohjaajan laadukkaaseen ja eettisesti kestävään toimintaan kuuluu pitää huolta itsestään, voimavaroistaan ja osaamisestaan. Työnohjaajan omaa työnohjausta (toto) pidetään laadukkaan työnohjauksen yhtenä osoituksena ja entistä enemmän myös kilpailutusten sertifikaatiotekijänä. Vertaisryhmien rinnalla oma työnohjaus on tärkeää kaikille työnohjaajille ja coacheille, ei ainoastaan aloittelijoille. Se on merkittävä taustatuki myös itsenäiselle ammatinharjoittajalle.

Perinteisesti on ajateltu, että toto perustuu kollegan kokemukseen. Toto voidaan nähdä myös tietoisempana ja strategisempana osaamiseen ja tietoon perustuvana otteena toisten työnohjaajien ohjaamiseen. Toton keskeisiä elementtejä ovat dialogisuus ja refleksiivisyys: työnohjaajan kyky asettua ohjaamaan kollegaa sekä vahvistaa ohjattavan systeemistä ja valmentavaa ajattelua, itseohjautuvuutta ja uskallusta arvioida kriittisesti omaa toimintaansa.

Syventämällä työnohjausosaamistaan totoon tähtäävillä valmiuksilla työnohjaaja voi myös uudistua itse. Toto on merkityksellistä työtä, koska kukaan meistä ei selviä kokonaan ja kaiken aikaa yksin.

Aika

29.03.2022 – 26.01.2023

Lähiopetuspäivät:

 • ti 29.3.2022 klo 9-16
 • ke 18.5.2022 klo 9-16
 • ke 31.8. klo 10-17 ja 1.9.2022 klo 9-16
 • to 27.10.2022 klo 9-16
 • to 26.1.2023 klo 9-16

Webinaarit:

 • 1. webinaari 5.5.2022 klo 17.00-18.30 (HT Paula Rossi)
 • 2. webinaari 23.8.2022 klo 17.00.-18.30 (KM Päivi Kupias)
 • 3. webinaari 18.10.2022 klo 17.00-18.30 (FT Annastiina Mäki).
Paikka

Lähiopetus: Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen suorittaneille.

Tavoite
 • Koulutus on syventävä oppimisprosessi koulutetuille ja kokeneille työnohjaajille, jossa ymmärrystä laajennetaan tiedolla sekä osaamisen ja kokemusten synergialla.
 • Koulutuksessa tarkastellaan toton funktiota ja liitetään se ajanmukaiseen ohjauksen kokonaisuuteen.
 • Koulutusprosessi on matka itseen, ihmiseen ja systeemeihin, joiden keskellä elämme ja teemme työtä. Keskiössä on työnohjaajuus: työnohjaajan oma ammatillinen kasvu ja itseohjautuvuus, organisaatioajattelu ja valmentava ote.
 • Tavoitteena on saavuttaa tila, jossa työnohjaaja astuu ammatillisessa kehityksessään uudelle kehälle toimiakseen ei vain kokemuksen, hiljaisen tiedon ja mallioppimisen välittäjänä, vaan myös tietoon ja osaamiseen perustuen toisten työnohjaajien työnohjaajuuden prosessin ja jaksamisen tukena.
Sisältö

Koulutuksen teemat liikkuvat tämän päivän ja tulevaisuuden liikkeessä olevassa ja monimuotoisessa työelämässä, sosiaalisissa taidoissa, tutkimus- ja kokemustiedon hyödyntämisessä, johtajuuden kysymyksissä sekä kestävän ja eettisen työnohjauksen näköaloissa. Niiden perusteella luodaan työnohjauksesta isompi kuva, joka syventää työnohjaajan laaja-alaista työelämäorientaatiota, valmentavaa ja tutkivaa työotetta sekä systemaattista ja refleksiivistä näkemystä erilaisiin toimintaympäristöihin.

Teemat:
Työnohjaus ajassa – mukana muutoksessa

 • Työelämän murros ja työelämäosaaminen
 • Monimuotoiset ja monimutkaiset organisaatiot
 • Kohtaaminen ja kehittäminen työnohjauksen perustana

Toton ydin – suurempi kuva

 • Ammatillisen kasvun, itseohjautuvuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • Valmentava, tutkiva ja tietoon perustuva ote
 • Työnohjaajan osaamisen ulottuvuudet ja käytännöt

Toto työnohjaajuuden tukena – mentorista oppimiskumppaniksi

 • Kahden ammattilaisen kohtaaminen
 • Eettinen, dynaaminen ja kestävä työnohjaus
 • Integratiivisuus, intuitiivisuus ja refleksiivisyys ohjauksen kentässä ja viitekehysten viidakossa

Minä totona – matka omaan työnohjaajuuteen

 • Työnohjaajan metataidot
 • Suhde itseen, ohjattavaan ja prosessiin
 • Päättymätön reflektio ja uudistuminen
Kouluttajat

KT, sosionomi, organisaatiokonsultti (FINOD), työnohjaaja (STOry) Aila Niemelä

Aila Niemelä on työskennellyt päätoimisena työnohjaajana n. 25 vuotta sekä kirjoittanut, kouluttanut ja väitellyt työnohjauksesta. Hän on toiminut vuosia Suomen työnohjaajat ry:n tutkimusfoorumin vetäjänä ja vuoden 2022 alusta ammattieettisen neuvottelukunnan jäsenenä sekä Facebookin Työnohjaajan tietopankki -ryhmän ylläpitäjänä.

Webinaareissa myös vierailevia asiantuntijoita.

Suoritustapa

Koulutus koostuu dialogisesta, konstruktivistisesta, osaamisperustaisesta ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä: lähiopetuksesta (6 pv), itseohjautuvasta ja ryhmässä tapahtuvasta verkkotyöskentelystä, webinaareista (3) ja käytännön harjoittelusta.

Lisätietoja hakeutumisesta

Haku on päättynyt 1.3.2022, osallistujat on valittu erillisten hakemusten ja/tai lyhyen puhelinhaastattelun perusteella.

Hinta

1340 €

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

22.03.2022 mennessä

Peruutusehdot

Opiskelupaikan voi peruuttaa 1.3.2022 mennessä (kesayliopisto@turunkesayliopisto).

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta