ToToKo® – Työnohjaajaksi työnohjaajille (20 op)

Kuvaus

Työnohjaajat keskustelemassa

Työnohjaajan laadukkaaseen ja eettisesti kestävään toimintaan kuuluu pitää huolta itsestään, voimavaroistaan ja osaamisestaan. Oma työnohjauksen työnohjaus (toto) on siksi tärkeää kaikille työnohjaajille ja coacheille, ei ainoastaan aloittelijoille. Se on merkittävä taustatuki myös itsenäiselle ammatinharjoittajalle, tapahtuipa se sitten esimerkiksi itseohjautuvissa vertaisryhmissä tai ostopalveluna toiselta työnohjaajalta. Henkilökohtaisen toto-ohjauksen rooli korostuu entistä enemmän laadukkaan työnohjauksen yhtenä osoituksena mutta myös kilpailutusten sertifikaatiotekijänä.

Perinteisesti on ajateltu, että toto-ohjaus perustuu kollegan kokemukseen. Toto-ohjaus voidaan nähdä myös tietoisempana ja strategisempana osaamiseen ja tietoon perustuvana otteena toisten työnohjaajien ohjaamiseen. Toto-ohjauksen keskeisiä elementtejä ovat dialogisuus ja refleksiivisyys: työnohjaajan kyky asettua ohjaamaan kollegaa sekä vahvistaa ohjattavan systeemistä ja valmentavaa ajattelua, itseohjautuvuutta ja uskallusta arvioida kriittisesti omaa toimintaansa. Toto-ohjaus on merkityksellistä työtä, koska kukaan meistä ei selviä kokonaan ja kaiken aikaa yksin.

ToToKo® – koulutuksen avulla koulutettu ja kokenut työnohjaaja voi syventää ja täydentää omaa työnohjausosaamistaan ja uudistua itse. Ymmärrys laajenee yhteistoiminnallisesti, teorian ja kokemuksen synergiana. Koulutusprosessi on matka itseen, ihmiseen ja systeemeihin, joiden keskellä elämme ja teemme työtä.

Keskiössä on työnohjaajuus: työnohjaajan oma ammatillinen kasvu ja itseohjautuvuus, organisaatioajattelu ja valmentava ote.  Koulutuksen suorittanut saa lisäksi erityisiä valmiuksia työnohjaajien työnohjaajana toimimiseen, ja mahdollisuuden käyttää nimikettä ToToKo® (toto-koulutuksen suorittanut).

 

Aika

19.04.2023 – 24.04.2024

Lähiopetuspäivät:
1. ke 19.4.2023 klo 9-16
2. to 20.4.2023 klo 9-16
3. ti 19.9.2023 klo 9-16
4. ti 21.11.2023 klo 9-16
5. ke 22.11.2023 klo 9-16
6. ti 6.2.2024 klo 9-16
7. ke 24.4.2024 klo 9-16
 

Webinaarit:
1. 16.5.2023 klo 17-19, tutkija, kouluttaja, TkT Peter Kenttä
2. 25.10.2023 klo 17-19, KTT, tutkijatohtori Suvi Satama
3. 29.1.2024 klo 17-19, FT (johtaminen), KL, johtava konsultti Annastiina Mäki
4. vapaavalintainen webinaari
Webinaareissa vierailevia luennoitsijoita, päivät vahvistuvat myöhemmin.

Paikka

Lähiopetus: Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutuksena Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen suorittaneille, joilla on kokemusta työnohjaajana toimimisesta.

Tavoite

 • Koulutettavan oma kompetenssi, ymmärrys, refleksiivisyys ja itseohjautuvuus lisääntyvät.
 • Koulutettava liittää työnohjauksen työelämän kysymyksiin ja muutokseen sekä syventää ymmärrystään ajanmukaisen työnohjauksen ytimestä, merkityksestä ja tavoitteista työelämässä, työyhteisöissä ja organisaatioissa. Koulutettavan näkemys proaktiivisesta, valmentavasta ja systeemisestä otteesta vahvistuu.
 • Koulutettava yhdistää teoreettista ja hiljaista tietoa hyödyntääkseen sitä toto-ohjauksen funktion jäsentämisessä ja toisten työnohjaajien toto-ohjausprosesseissa.
 • Koulutettava tarkastelee omaa oppimistaan jatkuvien edisteiden, vertaistyöskentelyn, käytännön harjoittelun ja erilaisten itseohjautuvien tehtävien avulla. Koulutettava löytää ja käyttää työnohjausta koskevaa relevanttia tietoa, kirjallisuutta ja verkostoja.
 • Koulutettava hyödyntää, vahvistaa, arvioi ja jakaa omaa osaamistaan ja kokemustaan, jolloin koko koulutusryhmän oppiminen lisääntyy kestävästi.
 • Koulutettava astuu ammatillisessa kehityksessään uudelle kehälle ja hän kykenee tietoisemmin ohjaamaan toista työnohjaajaa. Koulutuksen päätyttyä työnohjaaja voi perustellusti markkinoida toto-ohjausta osana omaa toimintaansa ja ammatillista kompetenssiaan.

Sisältö

Koulutuksen teemat liikkuvat tämän päivän ja tulevaisuuden liikkeessä olevassa ja monimuotoisessa työelämässä, sosiaalisissa taidoissa, tutkimus- ja kokemustiedon hyödyntämisessä, johtajuuden kysymyksissä sekä kestävän ja eettisen työnohjauksen näköaloissa. Niiden perusteella luodaan työnohjauksesta isompi kuva, joka syventää työnohjaajan laaja-alaista työelämäorientaatiota, valmentavaa ja tutkivaa työotetta sekä systemaattista ja refleksiivistä näkemystä erilaisiin toimintaympäristöihin.

Koulutuksessa rakennetaan ja tarkastellaan toto-ohjauksen käsitteistöä ja käytäntöä sekä liitetään ne ajanmukaiseen ohjauksen ja henkilöstön kehittämisen kokonaisuuteen.

Teemat:
Työnohjaus ajassa – mukana muutoksessa

 • Työelämän murros ja työelämäosaaminen
 • Monimuotoiset ja monimutkaiset organisaatiot
 • Kohtaaminen ja kehittäminen työnohjauksen perustana
 • Työnohjaaja työnohjauksen kehittäjänä

Toto-ohjauksen ydin – suurempi kuva

 • Ammatillisen kasvun, itseohjautuvuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • Valmentava, tutkiva ja tietoon perustuva ote
 • Työnohjaajan osaamisen ulottuvuudet ja käytännöt

Toto-ohjaus työnohjaajuuden tukena – mentorista oppimiskumppaniksi

 • Kahden ammattilaisen kohtaaminen
 • Eettinen, dynaaminen ja kestävä työnohjaus
 • Integratiivisuus, intuitiivisuus ja refleksiivisyys ohjauksen kentässä ja viitekehysten viidakossa
 • Johtamisen näkökulmat

Minä toto-ohjaajana – matka omaan työnohjaajuuteen

 • Toto-ohjaajan metataidot
 • Suhde itseen, ohjattavaan ja prosessiin
 • Päättymätön reflektio ja uudistuminen

Kouluttajat

KT, sosionomi, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry Aila Niemelä

Aila Niemelä on työskennellyt päätoimisena työnohjaajana yli 25 vuotta sekä kirjoittanut, kouluttanut ja väitellyt työnohjauksesta. Hän on toiminut vuosia Suomen työnohjaajat ry:n tutkimusfoorumin vetäjänä, Facebookin Työnohjaajan tietopankki -ryhmän ylläpitäjänä sekä työnohjaajien ammattieettisen neuvottelukunnan jäsenenä.

Webinaareissa vierailevat asiantuntijat edustavat tuoretta tieteellistä näkemystä työelämästä ja henkilöstön kehittämisestä.

Aila Niemelä

Suoritustapa

Koulutus koostuu dialogisesta, konstruktivistisesta, osaamisperustaisesta ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä: lähiopetuksesta (7 pv), asiantuntijawebinaareista (4), itseohjautuvista ja oppimisalustalla tehtävistä kirjallisista ja kirjallisuustehtävistä, ryhmässä tehtävästä lopputyöstä, sekä käytännön harjoittelusta ja sen ohjauksesta verkossa ja lähiopetuspäivien aikana. Koulutuksessa hyödynnetään digitaalista EduGo -oppimisalustaa. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi muun työn ohessa.

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Osallistujat on valittu koulutukseen hakemuksen ja tarvittaessa lyhyen puhelinhaastattelun perusteella. 

Hinta

2250 €    Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Jos olet itse maksamassa koulutuksen ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

05.04.2023 mennessä

Peruutusehdot

Kouluttajan hyväksyttyä opiskelijan koulutukseen opiskelijaa pyydetään vielä vahvistamaan opiskelupaikka. Tämän jälkeen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi eikä sitä voi perua maksutta.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Työnohjaajat keskustelemassa

Työnohjaajan laadukkaaseen ja eettisesti kestävään toimintaan kuuluu pitää huolta itsestään, voimavaroistaan ja osaamisestaan. Oma työnohjauksen työnohjaus (toto) on siksi tärkeää kaikille työnohjaajille ja coacheille, ei ainoastaan aloittelijoille. Se on merkittävä taustatuki myös itsenäiselle ammatinharjoittajalle, tapahtuipa se sitten esimerkiksi itseohjautuvissa vertaisryhmissä tai ostopalveluna toiselta työnohjaajalta. Henkilökohtaisen toto-ohjauksen rooli korostuu entistä enemmän laadukkaan työnohjauksen yhtenä osoituksena mutta myös kilpailutusten sertifikaatiotekijänä.

Perinteisesti on ajateltu, että toto-ohjaus perustuu kollegan kokemukseen. Toto-ohjaus voidaan nähdä myös tietoisempana ja strategisempana osaamiseen ja tietoon perustuvana otteena toisten työnohjaajien ohjaamiseen. Toto-ohjauksen keskeisiä elementtejä ovat dialogisuus ja refleksiivisyys: työnohjaajan kyky asettua ohjaamaan kollegaa sekä vahvistaa ohjattavan systeemistä ja valmentavaa ajattelua, itseohjautuvuutta ja uskallusta arvioida kriittisesti omaa toimintaansa. Toto-ohjaus on merkityksellistä työtä, koska kukaan meistä ei selviä kokonaan ja kaiken aikaa yksin.

ToToKo® – koulutuksen avulla koulutettu ja kokenut työnohjaaja voi syventää ja täydentää omaa työnohjausosaamistaan ja uudistua itse. Ymmärrys laajenee yhteistoiminnallisesti, teorian ja kokemuksen synergiana. Koulutusprosessi on matka itseen, ihmiseen ja systeemeihin, joiden keskellä elämme ja teemme työtä.

Keskiössä on työnohjaajuus: työnohjaajan oma ammatillinen kasvu ja itseohjautuvuus, organisaatioajattelu ja valmentava ote.  Koulutuksen suorittanut saa lisäksi erityisiä valmiuksia työnohjaajien työnohjaajana toimimiseen, ja mahdollisuuden käyttää nimikettä ToToKo® (toto-koulutuksen suorittanut).

 

Aika

19.04.2023 – 24.04.2024

Lähiopetuspäivät:
1. ke 19.4.2023 klo 9-16
2. to 20.4.2023 klo 9-16
3. ti 19.9.2023 klo 9-16
4. ti 21.11.2023 klo 9-16
5. ke 22.11.2023 klo 9-16
6. ti 6.2.2024 klo 9-16
7. ke 24.4.2024 klo 9-16
 

Webinaarit:
1. 16.5.2023 klo 17-19, tutkija, kouluttaja, TkT Peter Kenttä
2. 25.10.2023 klo 17-19, KTT, tutkijatohtori Suvi Satama
3. 29.1.2024 klo 17-19, FT (johtaminen), KL, johtava konsultti Annastiina Mäki
4. vapaavalintainen webinaari
Webinaareissa vierailevia luennoitsijoita, päivät vahvistuvat myöhemmin.

Paikka

Lähiopetus: Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu täydennyskoulutuksena Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisen työnohjaajakoulutuksen suorittaneille, joilla on kokemusta työnohjaajana toimimisesta.

Tavoite
 • Koulutettavan oma kompetenssi, ymmärrys, refleksiivisyys ja itseohjautuvuus lisääntyvät.
 • Koulutettava liittää työnohjauksen työelämän kysymyksiin ja muutokseen sekä syventää ymmärrystään ajanmukaisen työnohjauksen ytimestä, merkityksestä ja tavoitteista työelämässä, työyhteisöissä ja organisaatioissa. Koulutettavan näkemys proaktiivisesta, valmentavasta ja systeemisestä otteesta vahvistuu.
 • Koulutettava yhdistää teoreettista ja hiljaista tietoa hyödyntääkseen sitä toto-ohjauksen funktion jäsentämisessä ja toisten työnohjaajien toto-ohjausprosesseissa.
 • Koulutettava tarkastelee omaa oppimistaan jatkuvien edisteiden, vertaistyöskentelyn, käytännön harjoittelun ja erilaisten itseohjautuvien tehtävien avulla. Koulutettava löytää ja käyttää työnohjausta koskevaa relevanttia tietoa, kirjallisuutta ja verkostoja.
 • Koulutettava hyödyntää, vahvistaa, arvioi ja jakaa omaa osaamistaan ja kokemustaan, jolloin koko koulutusryhmän oppiminen lisääntyy kestävästi.
 • Koulutettava astuu ammatillisessa kehityksessään uudelle kehälle ja hän kykenee tietoisemmin ohjaamaan toista työnohjaajaa. Koulutuksen päätyttyä työnohjaaja voi perustellusti markkinoida toto-ohjausta osana omaa toimintaansa ja ammatillista kompetenssiaan.
Sisältö

Koulutuksen teemat liikkuvat tämän päivän ja tulevaisuuden liikkeessä olevassa ja monimuotoisessa työelämässä, sosiaalisissa taidoissa, tutkimus- ja kokemustiedon hyödyntämisessä, johtajuuden kysymyksissä sekä kestävän ja eettisen työnohjauksen näköaloissa. Niiden perusteella luodaan työnohjauksesta isompi kuva, joka syventää työnohjaajan laaja-alaista työelämäorientaatiota, valmentavaa ja tutkivaa työotetta sekä systemaattista ja refleksiivistä näkemystä erilaisiin toimintaympäristöihin.

Koulutuksessa rakennetaan ja tarkastellaan toto-ohjauksen käsitteistöä ja käytäntöä sekä liitetään ne ajanmukaiseen ohjauksen ja henkilöstön kehittämisen kokonaisuuteen.

Teemat:
Työnohjaus ajassa – mukana muutoksessa

 • Työelämän murros ja työelämäosaaminen
 • Monimuotoiset ja monimutkaiset organisaatiot
 • Kohtaaminen ja kehittäminen työnohjauksen perustana
 • Työnohjaaja työnohjauksen kehittäjänä

Toto-ohjauksen ydin – suurempi kuva

 • Ammatillisen kasvun, itseohjautuvuuden ja työhyvinvoinnin tukeminen
 • Valmentava, tutkiva ja tietoon perustuva ote
 • Työnohjaajan osaamisen ulottuvuudet ja käytännöt

Toto-ohjaus työnohjaajuuden tukena – mentorista oppimiskumppaniksi

 • Kahden ammattilaisen kohtaaminen
 • Eettinen, dynaaminen ja kestävä työnohjaus
 • Integratiivisuus, intuitiivisuus ja refleksiivisyys ohjauksen kentässä ja viitekehysten viidakossa
 • Johtamisen näkökulmat

Minä toto-ohjaajana – matka omaan työnohjaajuuteen

 • Toto-ohjaajan metataidot
 • Suhde itseen, ohjattavaan ja prosessiin
 • Päättymätön reflektio ja uudistuminen
Kouluttajat

KT, sosionomi, organisaatiokonsultti FINOD, työnohjaaja STOry Aila Niemelä

Aila Niemelä on työskennellyt päätoimisena työnohjaajana yli 25 vuotta sekä kirjoittanut, kouluttanut ja väitellyt työnohjauksesta. Hän on toiminut vuosia Suomen työnohjaajat ry:n tutkimusfoorumin vetäjänä, Facebookin Työnohjaajan tietopankki -ryhmän ylläpitäjänä sekä työnohjaajien ammattieettisen neuvottelukunnan jäsenenä.

Webinaareissa vierailevat asiantuntijat edustavat tuoretta tieteellistä näkemystä työelämästä ja henkilöstön kehittämisestä.

Aila Niemelä

Suoritustapa

Koulutus koostuu dialogisesta, konstruktivistisesta, osaamisperustaisesta ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä: lähiopetuksesta (7 pv), asiantuntijawebinaareista (4), itseohjautuvista ja oppimisalustalla tehtävistä kirjallisista ja kirjallisuustehtävistä, ryhmässä tehtävästä lopputyöstä, sekä käytännön harjoittelusta ja sen ohjauksesta verkossa ja lähiopetuspäivien aikana. Koulutuksessa hyödynnetään digitaalista EduGo -oppimisalustaa. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi muun työn ohessa.

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Osallistujat on valittu koulutukseen hakemuksen ja tarvittaessa lyhyen puhelinhaastattelun perusteella. 

Hinta

2250 €    Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

Huom. Jos olet itse maksamassa koulutuksen ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

05.04.2023 mennessä

Peruutusehdot

Kouluttajan hyväksyttyä opiskelijan koulutukseen opiskelijaa pyydetään vielä vahvistamaan opiskelupaikka. Tämän jälkeen ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi eikä sitä voi perua maksutta.

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta