Teaching Recovery Techniques (TRT) – traumatisoituneiden lasten ja nuorten ryhmäintervention ohjaajakoulutus

Kuvaus

TRT-menetelmä on manualisoitu eli menetelmästä on kehitetty kokemustietoon (empiria) perustuva käsikirja. Käsikirja on suunniteltu ammattihenkilöiden käyttöön laajasti ja myös muille kuin lasten mielenterveysalan ammattihenkilöille. Interventiossa hyödynnetään traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (TF-CBT-hoitomalli) teoriaa ja menetelmiä. Sen tavoitteena on parantaa selviytymistä ja tukea traumaperäisen stressihäiriön oireista toipumista kahdeksanvuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla ja nuorilla sotien ja suuronnettomuuksien yhteydessä. Ruotsissa TRT-interventiota on käytetty myös pakolaislasten ja -nuorten auttamisessa.

Aika

09.02. – 10.02.2022

9.-10.2.2022 klo 9-16

Paikka

Koulutus toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (reaaliaikainen videoyhteys Zoomilla). Etäopetuksessa saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Koulutusta ei tallenneta. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Kohderyhmä

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt (sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt, opetus- ja kasvatusalan ammattihenkilöt, kirkon lapsi- ja nuorisotyön henkilöstö, lastensuojelualan henkilöstö, psykologit, koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat, koululääkärit ym.), jotka kohtaavat työssään traumatisoituneita lapsia ja nuoria.

Tavoite

Kaksipäiväisen koulutustyöpajan tavoitteena on valmentaa osallistujat ohjaamaan ja opettamaan muita ohjamaan traumoille altistuneiden lasten ja nuorten (ja vanhempien rinnakkaisia) ryhmiä.

Sisältö

Ohjelma:

I päivä
9.00-10.30

 • Johdanto ja TRT- intervention esittely
  Ryhmässä työskentely lasten ja nuorten kanssa: Johdanto ja katsaus TRT-malliin

10.30-10.45 tauko
10.45-12.00

 • Normalisointi ja toipumistekniikat tunkeutuviin muistoihin (1)

12.00-12.45 lounastauko
12.45-14.15

 • Mielikuvatekniikat ja painajaisunien työstäminen

14.15-14.30 tauko
14.15-15.15

 • Harjoitus

15.15-16.00

 • Rentouttaminen ja ylivireisyyden lievittäminen

II päivä
9.00-9.30

 • Traumasta muistuttavat tekijät ja välttelyn hallinta (altistaminen)

9.30-10.30

 • Välttelyn hallinnan keinojen (altistaminen) harjoittelu

10.30-10.45 tauko
10.45-11.15

 • Välttelyn voittamisen – altistamisen harjoittelu

11.15-12.00 lounastauko
12.00- 14.00

 • Kirjoittaminen, piirtäminen ja puhuminen / vanhempien/huoltajien ryhmien suunnittelu

14.10-14.30 tauko
14.30-16.00

 • Ryhmätyöskentelyn lopetus, harjoitukset ja selventävät kysymykset. Koulutuksen yhteenveto ja arviointi.

Kouluttajat

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula

Soili Poijula on Children and War Foundationin valtuuttama TRT-kouluttaja. Hän on käyttänyt, työnohjannut ja kouluttanut TRT- interventiota Suomessa 2000-luvulta alkaen traumatisoituneiden lasten ja nuorten toipumista tukevana interventiona ja ohjannut interventioon liittyviä opinnäytetöitä. Suomessa interventiota on toteutettu kouluissa ja julkisissa ja yksityisissä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. Tietoa TRT-interventiosta ja sitä koskevista tutkimuksista löytyy Children and War Foundationin sivuilta (www.childrenandwar.org). ITLAN, Kasvun tuki -hanke on arvioinut TRT-intervention ja suosittelee sitä tutkimusnäyttöön perustuen lasten ja nuorten auttamisen interventioksi (https://kasvuntuki.fi/menetelmat/trt/).

www.soilipoijula.fi

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Työpaja perustuu Children and War Säätiön manualisoituun ryhmäinterventiomalliin. Ryhmäinterventio sopii interventioksi myös sotatraumoille ja suuronnettomuuksille altistuneille, joiden auttamiseen interventio alun perin kehitettiin ja joiden parissa interventiota on eniten tutkittu kansainvälisesti.

Ryhmäintervention traumaosa sisältää viisi lasten istuntoa ja kaksi vanhempien istuntoa. Ennen varsinaista TRT-työskentelyn aloittamista voidaan niin haluttaessa pitää tutustumisistunto ja TRT-istuntojen jälkeen seurantaistunto, jossa vahvistetaan opittua ja osallistujat voivat keskustella
interventioon osallistumiskokemuksistaan. Istunnot pidetään 5–7 perättäisen viikon aikana. Istunto kestää kaksi tuntia taukoineen. Istunnot sisältävät monia traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (TF-CBT:n) komponentteja:

 • psykoedukaatio
 • tunteiden säätelyn taidot
 • kognitiivinen selviytyminen (coping) ja prosessointi
 • traumanarratiivi
 • traumasta muistuttavien tekijöiden haltuunotto ja
 • tulevaisuuden kehitys

Huoltajien ja vanhempien istunnot sisältävät TRT-menetelmän esittelyn ja lasten istuntojen teemojen läpikäymisen. Vanhemmille neuvotaan, miten lasta tuetaan kuuntelemalla, lohduttamalla ja rutiinien ja toimintojen säilyttämisellä. Lisäksi vanhempia neuvotaan miten he voivat hakea lapselleen hoitoa, jos lapsi tarvitsee apua ja hoitoa intervention päätyttyä. Vanhempien istunnot järjestetään ilman lapsia lasten kahden ensimmäisen istunnon rinnalla.

Hinta

590 €
Koulutukseen osallistujat saavat TRT-manuaalin ja työkirjan sekä runsaasti lasten ja nuorten traumaan ja suruun liittyvää oheismateriaalia.

Hinnat voimassa verkkomaksulla maksettaessa. Laskutuslisä 5 €. Muistathan valita oikean tuotteen lisäksi myös maksutavan.

Ilmoittautumiset

26.01.2022 mennessä

Kuvaus

TRT-menetelmä on manualisoitu eli menetelmästä on kehitetty kokemustietoon (empiria) perustuva käsikirja. Käsikirja on suunniteltu ammattihenkilöiden käyttöön laajasti ja myös muille kuin lasten mielenterveysalan ammattihenkilöille. Interventiossa hyödynnetään traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (TF-CBT-hoitomalli) teoriaa ja menetelmiä. Sen tavoitteena on parantaa selviytymistä ja tukea traumaperäisen stressihäiriön oireista toipumista kahdeksanvuotiailla ja sitä vanhemmilla lapsilla ja nuorilla sotien ja suuronnettomuuksien yhteydessä. Ruotsissa TRT-interventiota on käytetty myös pakolaislasten ja -nuorten auttamisessa.

Aika

09.02. – 10.02.2022

9.-10.2.2022 klo 9-16

Paikka

Koulutus toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (reaaliaikainen videoyhteys Zoomilla). Etäopetuksessa saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Koulutusta ei tallenneta. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Kohderyhmä

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattihenkilöt (sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöt, opetus- ja kasvatusalan ammattihenkilöt, kirkon lapsi- ja nuorisotyön henkilöstö, lastensuojelualan henkilöstö, psykologit, koulukuraattorit, kouluterveydenhoitajat, koululääkärit ym.), jotka kohtaavat työssään traumatisoituneita lapsia ja nuoria.

Tavoite

Kaksipäiväisen koulutustyöpajan tavoitteena on valmentaa osallistujat ohjaamaan ja opettamaan muita ohjamaan traumoille altistuneiden lasten ja nuorten (ja vanhempien rinnakkaisia) ryhmiä.

Sisältö

Ohjelma:

I päivä
9.00-10.30

 • Johdanto ja TRT- intervention esittely
  Ryhmässä työskentely lasten ja nuorten kanssa: Johdanto ja katsaus TRT-malliin

10.30-10.45 tauko
10.45-12.00

 • Normalisointi ja toipumistekniikat tunkeutuviin muistoihin (1)

12.00-12.45 lounastauko
12.45-14.15

 • Mielikuvatekniikat ja painajaisunien työstäminen

14.15-14.30 tauko
14.15-15.15

 • Harjoitus

15.15-16.00

 • Rentouttaminen ja ylivireisyyden lievittäminen

II päivä
9.00-9.30

 • Traumasta muistuttavat tekijät ja välttelyn hallinta (altistaminen)

9.30-10.30

 • Välttelyn hallinnan keinojen (altistaminen) harjoittelu

10.30-10.45 tauko
10.45-11.15

 • Välttelyn voittamisen – altistamisen harjoittelu

11.15-12.00 lounastauko
12.00- 14.00

 • Kirjoittaminen, piirtäminen ja puhuminen / vanhempien/huoltajien ryhmien suunnittelu

14.10-14.30 tauko
14.30-16.00

 • Ryhmätyöskentelyn lopetus, harjoitukset ja selventävät kysymykset. Koulutuksen yhteenveto ja arviointi.
Kouluttajat

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula

Soili Poijula on Children and War Foundationin valtuuttama TRT-kouluttaja. Hän on käyttänyt, työnohjannut ja kouluttanut TRT- interventiota Suomessa 2000-luvulta alkaen traumatisoituneiden lasten ja nuorten toipumista tukevana interventiona ja ohjannut interventioon liittyviä opinnäytetöitä. Suomessa interventiota on toteutettu kouluissa ja julkisissa ja yksityisissä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. Tietoa TRT-interventiosta ja sitä koskevista tutkimuksista löytyy Children and War Foundationin sivuilta (www.childrenandwar.org). ITLAN, Kasvun tuki -hanke on arvioinut TRT-intervention ja suosittelee sitä tutkimusnäyttöön perustuen lasten ja nuorten auttamisen interventioksi (https://kasvuntuki.fi/menetelmat/trt/).

www.soilipoijula.fi

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Työpaja perustuu Children and War Säätiön manualisoituun ryhmäinterventiomalliin. Ryhmäinterventio sopii interventioksi myös sotatraumoille ja suuronnettomuuksille altistuneille, joiden auttamiseen interventio alun perin kehitettiin ja joiden parissa interventiota on eniten tutkittu kansainvälisesti.

Ryhmäintervention traumaosa sisältää viisi lasten istuntoa ja kaksi vanhempien istuntoa. Ennen varsinaista TRT-työskentelyn aloittamista voidaan niin haluttaessa pitää tutustumisistunto ja TRT-istuntojen jälkeen seurantaistunto, jossa vahvistetaan opittua ja osallistujat voivat keskustella
interventioon osallistumiskokemuksistaan. Istunnot pidetään 5–7 perättäisen viikon aikana. Istunto kestää kaksi tuntia taukoineen. Istunnot sisältävät monia traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian (TF-CBT:n) komponentteja:

 • psykoedukaatio
 • tunteiden säätelyn taidot
 • kognitiivinen selviytyminen (coping) ja prosessointi
 • traumanarratiivi
 • traumasta muistuttavien tekijöiden haltuunotto ja
 • tulevaisuuden kehitys

Huoltajien ja vanhempien istunnot sisältävät TRT-menetelmän esittelyn ja lasten istuntojen teemojen läpikäymisen. Vanhemmille neuvotaan, miten lasta tuetaan kuuntelemalla, lohduttamalla ja rutiinien ja toimintojen säilyttämisellä. Lisäksi vanhempia neuvotaan miten he voivat hakea lapselleen hoitoa, jos lapsi tarvitsee apua ja hoitoa intervention päätyttyä. Vanhempien istunnot järjestetään ilman lapsia lasten kahden ensimmäisen istunnon rinnalla.

Hinta

590 €
Koulutukseen osallistujat saavat TRT-manuaalin ja työkirjan sekä runsaasti lasten ja nuorten traumaan ja suruun liittyvää oheismateriaalia.

Hinnat voimassa verkkomaksulla maksettaessa. Laskutuslisä 5 €. Muistathan valita oikean tuotteen lisäksi myös maksutavan.

Ilmoittautumiset

26.01.2022 mennessä

Tulosta