Tanssin oppiminen ja opettaminen

Aika

18.03. – 16.04.2023

18.-19.3. ja 15.-16.4.2023 la-su klo 10-17

Paikka

Turku

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Oppimistyylit, oppimisteoriat, erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen. Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja kirjallisuus ja essee.

Emoyliopisto

Teatterikorkeakoulu

Aika

18.03. – 16.04.2023

18.-19.3. ja 15.-16.4.2023 la-su klo 10-17

Paikka

Turku

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Oppimistyylit, oppimisteoriat, erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen. Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t) ja kirjallisuus ja essee.

Emoyliopisto

Teatterikorkeakoulu

Tulosta