Taito- ja taideaineet

Aika

08.08. – 26.09.2022

Lähiopetus:

Ma 8.8 klo 17-20 (Eveliina Nikali)
Ma 15.8. klo 17-20 (Eveliina Nikali)
Ma 22.8. klo 17-20 (Eveliina Nikali)
Ma 29.8. klo 17-20 (Olli-Pekka Kangas)
Ma 5.9. klo 17-20 (Olli-Pekka Kangas)
Ma 12.9. klo 17-20 (Olli-Pekka Kangas)
Ma 19.9. klo 17-19.15 (Olli-Pekka Kangas)
Ma 26.9. klo 17-19.15 (Eveliina Nikali)

Paikka

Turun yliopisto

Tavoite

Opiskelija

 • osaa havainnoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida taito- ja taideaineiden pedagogista toimintaa alkukasvatuksessa
 • ymmärtää taito- ja taideaineille ominaiset prosessit lapsen ajattelun, ilmaisun, luovuuden, mielikuvituksen ja itsetuntemuksen kehittäjänä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa lapsen kiinnostuksen kohteet huomioivaa eheyttävää opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista

Opintopisteet

3 op

Sisältö

 • taito- ja taideaineiden pedagogiset perusteet esi- ja alkuopetuksessa
 • yhteyksien luominen ja näkeminen taito- ja taideaineiden ja muiden oppiaineiden välillä
 • taide- ja taitokasvatuksen mahdollisuudet ja menetelmät

Kouluttajat

yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas (vastuuopettaja)
yliopisto-opettaja Eveliina Nikali

Suoritustapa

Harjoitustyöt. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Luento-opetus 8 t, ryhmäopetus 22 t, itsenäinen työskentely 51 t.

Kirjallisuus

Oheiskirjallisuus:
1. Korhonen, R., Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.) 2010. Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia
näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Uniprint. (soveltuvin osin)
2. Ruokonen, I., (2016) Esi- ja alkuopetuksen Musiikin didaktiikka. Finn lectura.
3. Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (toim.) 2009. Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.
Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino.
Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085414
4. Rusanen, S., Kuusela M., Rintakorpi K., Torkki K. (toim.) (2018). Mun kuvista kulttuuriin.
Kuvataidetta esi- ja alkuopetukseen. Helsinki: Lasten keskus.
5. Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki, K. (toim.) 2014. Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Kirjapaja.
6. Sääkslahti, A. 2015 tai uudempi. Liikunta varhaiskasvatuksessa. PS-kustannus.
7. Ajankohtaiset artikkelit.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Alkukasvatuksen perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta.

Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

01.08.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

08.08. – 26.09.2022

Lähiopetus:

Ma 8.8 klo 17-20 (Eveliina Nikali)
Ma 15.8. klo 17-20 (Eveliina Nikali)
Ma 22.8. klo 17-20 (Eveliina Nikali)
Ma 29.8. klo 17-20 (Olli-Pekka Kangas)
Ma 5.9. klo 17-20 (Olli-Pekka Kangas)
Ma 12.9. klo 17-20 (Olli-Pekka Kangas)
Ma 19.9. klo 17-19.15 (Olli-Pekka Kangas)
Ma 26.9. klo 17-19.15 (Eveliina Nikali)

Paikka

Turun yliopisto

Tavoite

Opiskelija

 • osaa havainnoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida taito- ja taideaineiden pedagogista toimintaa alkukasvatuksessa
 • ymmärtää taito- ja taideaineille ominaiset prosessit lapsen ajattelun, ilmaisun, luovuuden, mielikuvituksen ja itsetuntemuksen kehittäjänä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa lapsen kiinnostuksen kohteet huomioivaa eheyttävää opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista
Opintopisteet

3 op

Sisältö
 • taito- ja taideaineiden pedagogiset perusteet esi- ja alkuopetuksessa
 • yhteyksien luominen ja näkeminen taito- ja taideaineiden ja muiden oppiaineiden välillä
 • taide- ja taitokasvatuksen mahdollisuudet ja menetelmät
Kouluttajat

yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas (vastuuopettaja)
yliopisto-opettaja Eveliina Nikali

Suoritustapa

Harjoitustyöt. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Luento-opetus 8 t, ryhmäopetus 22 t, itsenäinen työskentely 51 t.

Kirjallisuus

Oheiskirjallisuus:
1. Korhonen, R., Rönkkö, M-L. & Aerila, J. (toim.) 2010. Pienet oppimassa. Kasvatuksellisia
näkökulmia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Turku: Uniprint. (soveltuvin osin)
2. Ruokonen, I., (2016) Esi- ja alkuopetuksen Musiikin didaktiikka. Finn lectura.
3. Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L. (toim.) 2009. Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa.
Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Opas 3. Helsinki: Yliopistopaino.
Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085414
4. Rusanen, S., Kuusela M., Rintakorpi K., Torkki K. (toim.) (2018). Mun kuvista kulttuuriin.
Kuvataidetta esi- ja alkuopetukseen. Helsinki: Lasten keskus.
5. Rusanen, S., Kuusela, M., Rintakorpi, K. & Torkki, K. (toim.) 2014. Musta tuntuu punaiselta – kuvataiteellinen toiminta varhaisiässä. Kirjapaja.
6. Sääkslahti, A. 2015 tai uudempi. Liikunta varhaiskasvatuksessa. PS-kustannus.
7. Ajankohtaiset artikkelit.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Alkukasvatuksen perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta.

Hinta

160 €
Opiskelijahinta 140 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 150/ 130 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Turun avoimen yliopiston järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

01.08.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta