Taito- ja taideaineet

Aika

01.08.2023 – 26.09.2022

elo-syyskuu 2023. Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Tavoite

Opiskelija

 • ymmärtää taito- ja taideaineille ominaiset prosessit lapsen ajattelun, ilmaisun, luovuuden, mielikuvituksen ja itsetuntemuksen kehittäjinä
 • osaa luoda yhteyksiä eri taidemuotojen välille
 • osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida lapsen kiinnostuksen kohteet huomioivaa eheyttävää taidekasvatusta

Opintopisteet

3 op

Sisältö

 • taito- ja taidekasvatuksen pedagogiset perusteet esi- ja alkuopetuksessa
 • eheyttävän ja osallistavan taito- ja taideproduktion suunnittelu, toteuttaminen, dokumentointi ja arviointi

Kouluttajat

yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas (vastuuopettaja)

Suoritustapa

Taideproduktio, portfolio, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Luento-opetus 6 t, ryhmäopetus 22 t, itsenäinen työskentely 53 t.

Kirjallisuus

Oheiskirjallisuus:

 1. Neitola, M., Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (toim.) 2020. Rinnalla. Taide, kerronta ja sosiaalisemotionaalinen oppiminen varhaiskasvatuksessa. Opetushallitus.
 2. Ruokonen, I. (toim.) 2022. Ilmaisun ilo. Käsikirja 0 – 8-vuotiaiden taito- ja taidekasvatukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 3. Suominen, A. 2016. Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Helsinki: Aalto ARTS Books.
 4. Granö, P., Hiltunen, M. & Jokela, T. (toim.) 2017. Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Aika

01.08.2023 – 26.09.2022

elo-syyskuu 2023. Tarkempi aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Tavoite

Opiskelija

 • ymmärtää taito- ja taideaineille ominaiset prosessit lapsen ajattelun, ilmaisun, luovuuden, mielikuvituksen ja itsetuntemuksen kehittäjinä
 • osaa luoda yhteyksiä eri taidemuotojen välille
 • osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida lapsen kiinnostuksen kohteet huomioivaa eheyttävää taidekasvatusta
Opintopisteet

3 op

Sisältö
 • taito- ja taidekasvatuksen pedagogiset perusteet esi- ja alkuopetuksessa
 • eheyttävän ja osallistavan taito- ja taideproduktion suunnittelu, toteuttaminen, dokumentointi ja arviointi
Kouluttajat

yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas (vastuuopettaja)

Suoritustapa

Taideproduktio, portfolio, aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Luento-opetus 6 t, ryhmäopetus 22 t, itsenäinen työskentely 53 t.

Kirjallisuus

Oheiskirjallisuus:

 1. Neitola, M., Aerila, J.-A. & Kauppinen, M. (toim.) 2020. Rinnalla. Taide, kerronta ja sosiaalisemotionaalinen oppiminen varhaiskasvatuksessa. Opetushallitus.
 2. Ruokonen, I. (toim.) 2022. Ilmaisun ilo. Käsikirja 0 – 8-vuotiaiden taito- ja taidekasvatukseen. Jyväskylä: PS-Kustannus.
 3. Suominen, A. 2016. Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella – avauksia, suuntia, mahdollisuuksia. Helsinki: Aalto ARTS Books.
 4. Granö, P., Hiltunen, M. & Jokela, T. (toim.) 2017. Suhteessa maailmaan. Ympäristöt oppimisen avaajina. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Tulosta