Strateginen liiketoiminnan kehittäminen – ayJOHT2039

Kuvaus

Hyvin toimiva yritys tuntee sisäiset vahvuutensa ja osaa sovittaa ne liiketoimintaympäristöönsä. Kun tavoitteena on liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu, strategisen johtamisen työkalut ja menetelmät ovat tärkeitä. Kiinnostuitko? Tule mukaan Strategisen liiketoiminnan kehittämisen opintojaksollemme!

Aika

18.10. – 20.12.2023

Verkko-opinnot.
Verkkotyöskentely Moodlessa 18.10.-20.12.2023.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tuntevat strategisen johtamisen työkaluja ja menetelmiä, ja ymmärtävät kuinka niitä voidaan soveltaa liiketoiminnan kehittämiseksi kasvua tavoitellessa. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategian toimeenpanoon. Kurssi kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan yrityksen sisäisten prosessien sovittamista ympäröivän liiketoimintaympäristön lainalaisuuksiin, resurssien ja osaamisen kehittämistä sekä yrityksen ja sen sidosryhmien vuorovaikutusta. Kurssin luennoilla opitaan, kuinka liiketoimintaa voidaan kasvattaa strategisen johtamisen teorioihin perustuvilla työkaluilla.

HUOM! vastaa opintojaksoa ayJOHT2020 Strateginen johtaminen, opiskelija ei voi suorittaa JOHT2039, jos on jo suorittanut JOHT2020.

Kouluttajat

Lauri Korkeamäki

Suoritustapa

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Kurssilla on myös ryhmäsuorituksena tehtävä osio. Tentti Moodlessa.

Kirjallisuus

Exploring Strategy – Text and Cases (2017), Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K. Angwin, D. ja Regnér, P.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op)..

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

04.10.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Hyvin toimiva yritys tuntee sisäiset vahvuutensa ja osaa sovittaa ne liiketoimintaympäristöönsä. Kun tavoitteena on liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu, strategisen johtamisen työkalut ja menetelmät ovat tärkeitä. Kiinnostuitko? Tule mukaan Strategisen liiketoiminnan kehittämisen opintojaksollemme!

Aika

18.10. – 20.12.2023

Verkko-opinnot.
Verkkotyöskentely Moodlessa 18.10.-20.12.2023.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tuntevat strategisen johtamisen työkaluja ja menetelmiä, ja ymmärtävät kuinka niitä voidaan soveltaa liiketoiminnan kehittämiseksi kasvua tavoitellessa. Kurssi antaa valmiudet strategisen aseman analyysin tekemiseen, strategian valintaan sekä strategian toimeenpanoon. Kurssi kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan yrityksen sisäisten prosessien sovittamista ympäröivän liiketoimintaympäristön lainalaisuuksiin, resurssien ja osaamisen kehittämistä sekä yrityksen ja sen sidosryhmien vuorovaikutusta. Kurssin luennoilla opitaan, kuinka liiketoimintaa voidaan kasvattaa strategisen johtamisen teorioihin perustuvilla työkaluilla.

HUOM! vastaa opintojaksoa ayJOHT2020 Strateginen johtaminen, opiskelija ei voi suorittaa JOHT2039, jos on jo suorittanut JOHT2020.

Kouluttajat

Lauri Korkeamäki

Suoritustapa

Verkkotyöskentelyä Moodlessa. Kurssilla on myös ryhmäsuorituksena tehtävä osio. Tentti Moodlessa.

Kirjallisuus

Exploring Strategy – Text and Cases (2017), Johnson, G., Whittington, R., Scholes, K. Angwin, D. ja Regnér, P.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op)..

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

04.10.2023 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta