SOPU-valmennus – Työyhteisön ristiriidat voimavaraksi

Kuvaus

Sovittelua työyhteisössä

Konfliktien avointa käsittelyä usein vältellään. Välttely ja liian myötämielinen toiminta konfliktitilanteessa ei paranna tilannetta, vaan konfliktiin tulee puuttua rohkeasti ja aktiivisesti. Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten itsekunnioitusta, pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä.
      
Esimiesten ja ylimmän johdon tuki työyhteisöjen konfliktitilanteissa on tärkeää, jotta pitkäkestoisilta ilmapiiriä ja henkilösuhteita rasittavilta tilanteilta vältyttäisiin. Konfliktit ovat henkilöstölle oppimistilanteita etenkin silloin kun niitä johdetaan ratkaisukeskeisesti.

Valmennuksen sisältö ja toteutus perustuvat niin sanottuun sovittelumenetelmään. Valmennuksen aikana harjoitellaan sovittelumenetelmää työpaikan olosuhteisiin soveltaen yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita.

Aika

11.09. – 08.11.2023

 • ma 11.9.2023 klo 9.00-18.30
 • ti 12.9.2023 8.00-16.00
 • ti 7.11.2023 klo 9.00-16.00
 • ke 8.11.2023 klo 9.00-15.30

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, etäosallistuminen ei ole mahdollista.

Kohderyhmä

Valmennus sopii henkilöille, jotka työssään joutuvat tekemisiin erilaisten ristiriitojen kanssa ja haluavat kehittää valmiuksiaan käsitellä konflikteja työyhteisöissä. Valmennus soveltuu mm. esimiehille, HR-tehtävissä tai työterveyshuollossa toimiville sekä työsuojelu- ja luottamushenkilöille.

Tavoite

Valmennuksen osaamistavoitteina ovat

 • ymmärryksen lisääminen konfliktin syntymisen ja kasvamisen syistä sekä sovittelusta konfliktien ratkaisukeinona
 • valmiuden lisääminen ihmisten välisten ristiriitojen sovitteluun työyhteisössä korostamalla ihmiskeskeistä lähestymistapaa
 • ymmärryksen lisääminen ihmisten erilaisuuden ja erilaisen ajattelun vaikutuksista yhteistyöhön
 • ymmärryksen lisääminen sovitteluprosessin eri vaiheista ja sovittelussa käytettävien menetelmien sisällöistä
 • työyhteisösovittelussa tarvittavien havainnointi- ja ohjaustaitojen tunnistaminen

Sisältö

1.päivä 11.9.2023

 • 09.00–09.30 Aamukahvi (kokoustilassa)
 • 09.30–10.30 Kurssin avaus ja osallistujien esittäytyminen/odotukset.
 • 10.30–12.00 Konfliktin synty, kasvaminen ja eläminen työyhteisössä, sovittelumenetelmän synty ja taustat, sovittelu ja oppiminen
 • 12.00–13.00 Lounastauko
 • 13.00–15.00 Sovitteluharjoitusten arviointia
 • 15.00–15.30 Iltapäiväkahvi
 • 15.30–18.30 Sovitteluharjoitusten arviointia           

2. päivä 12.9.2023

 • 08.00–10.00 Sovitteluharjoitusten arviointia
 • 10.00–11.30 Sovittelun merkitys ja soveltuvuus, sovittelun ohjaus, sovittelun toteutustavat ja sovittelijan rooli
 • 11.30–12.30 Lounastauko
 • 12.30–14.00 Tutkimustuloksia ja yhteenvetoa toisen jakson aiheista
 • 14.00-16.00 Työyhteisösovittelu osana organisaation HR-prosessia (Työhyvinvointipäällikkö Ismo Saario)

3.päivä 7.11.2023

 • 09.00–09.30 Aamukahvi (kokoustilassa)
 • 09.30–09.45 Valmennuspäivän avaus
 • 09.45–12.00 Välijaksotehtävien käsittelyä
  Kokemusten jakamista, kysymyksiä ja vastauksia
  – mitä kysymyksiä sovitteluista on herännyt?
  – mikä on koettu vaikeana?
  – mikä on ollut toimivaa?
  – miten haluaisin sovittelijana kehittyä?
  – osallistujien ja kouluttajan yhteistä reflektointia
 • 12.00–13.00 Lounastauko
 • 13.00–14.30 Edellinen aihe jatkuu
 • 14.30–15.00 Kahvitauko
 • 15.00–16.00 Konfliktien johtajuusstrategiat ja niiden arviointia       

4. päivä 8.11.2023

 • 09.00–11.30 Sopu-prosessi ja siinä havaitut kehittämiskohteet
  – Vuorovaikutuksen ja johtajuuden merkityksen korostuminen
  – Työyhteisön sairastuminen ilmiönä (yksilökeskeisyys / yhteisöllisyys)
 • 11.30–12.30 Lounastauko
 • 12.30–14.00 Työyhteisösovittelun juridiikka (emeritusprofessori Seppo Koskinen)
 • 14.00–15.30 Sovittelijana kasvaminen ja sovittelijan haasteet ja vastuut

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Huippuosaaja kouluttajana tuo uniikin sisällön valmennukseen osallistuneelle materiaalien ympärille.”
 • ”Asiantunteva ja kokemusperäinen kouluttajan lähestymistapa toi koulutuspäiviin mukavan rauhallisen mielen tilan uuden oppimisille, kuuntelulle ja reflektoinnille.”

Kouluttajat

Sovittelun asiantuntija, FT Timo Pehrman

Kouluttaja Timo Pehrman

Timo Pehrman on toiminut rikos- ja riita-asioiden sovittelijana Vantaalla vuodesta 1985 alkaen. Hän on sovitellut 35 vuoden aikana yhteensä noin 400 -500 tapausta. Timo Pehrman on toiminut Suomen Sovittelufoorumin tutkijana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2005-2020, sekä puheenjohtajana vuosina 2011 – 2018.

Hän on kirjoittanut väitöskirjan työyhteisösovittelusta – ”Paremmin puhumalla – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä”. Hän on lisäksi kirjoittanut kirjan Oppiva johtajuus. Tutkimustyön lisäksi hän on valmentanut ja toiminut sovittelijana useissa yrityksissä hyvin tuloksin. Timo Pehrmanin kehittämä sovitteluprosessi palkittiin vuoden 2016 vuoden vuorovaikutustekona Jyväskylän yliopiston vuorovaikustieteiden  Prologos ry:n toimesta.

Vierailevina kouluttajina työhyvinvointipäällikkö Ismo Saario ja emeritusprofessori Seppo Koskinen.

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1142
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Muu informaatio

Huom. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 osallistujaa.

Sovittelua on käytetty mm. seuraavissa tilanteissa:

 • Kiusaamiset
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiesvallan väärinkäyttö
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Varoitukset ja/tai irtisanomistilanteet
 • Työstä kieltäytymiset, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • Työtehtävien jakoon, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
 • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen

Hinta

1350 €
Hintaan sisältyy koulutus ja esilukemisaineisto sähköisesti toimitettuna sekä ohjelman mukaiset kahvit.

Huom. Mikäli haluat maksaa kolmessa erässä, kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

28.08.2023 mennessä

Kuvaus

Sovittelua työyhteisössä

Konfliktien avointa käsittelyä usein vältellään. Välttely ja liian myötämielinen toiminta konfliktitilanteessa ei paranna tilannetta, vaan konfliktiin tulee puuttua rohkeasti ja aktiivisesti. Konfliktien ratkaisu vahvistaa ihmissuhdetaitoja, lisää osapuolten itsekunnioitusta, pätevyyden tunnetta ja tyytyväisyyttä.
      
Esimiesten ja ylimmän johdon tuki työyhteisöjen konfliktitilanteissa on tärkeää, jotta pitkäkestoisilta ilmapiiriä ja henkilösuhteita rasittavilta tilanteilta vältyttäisiin. Konfliktit ovat henkilöstölle oppimistilanteita etenkin silloin kun niitä johdetaan ratkaisukeskeisesti.

Valmennuksen sisältö ja toteutus perustuvat niin sanottuun sovittelumenetelmään. Valmennuksen aikana harjoitellaan sovittelumenetelmää työpaikan olosuhteisiin soveltaen yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita.

Aika

11.09. – 08.11.2023

 • ma 11.9.2023 klo 9.00-18.30
 • ti 12.9.2023 8.00-16.00
 • ti 7.11.2023 klo 9.00-16.00
 • ke 8.11.2023 klo 9.00-15.30
Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, etäosallistuminen ei ole mahdollista.

Kohderyhmä

Valmennus sopii henkilöille, jotka työssään joutuvat tekemisiin erilaisten ristiriitojen kanssa ja haluavat kehittää valmiuksiaan käsitellä konflikteja työyhteisöissä. Valmennus soveltuu mm. esimiehille, HR-tehtävissä tai työterveyshuollossa toimiville sekä työsuojelu- ja luottamushenkilöille.

Tavoite

Valmennuksen osaamistavoitteina ovat

 • ymmärryksen lisääminen konfliktin syntymisen ja kasvamisen syistä sekä sovittelusta konfliktien ratkaisukeinona
 • valmiuden lisääminen ihmisten välisten ristiriitojen sovitteluun työyhteisössä korostamalla ihmiskeskeistä lähestymistapaa
 • ymmärryksen lisääminen ihmisten erilaisuuden ja erilaisen ajattelun vaikutuksista yhteistyöhön
 • ymmärryksen lisääminen sovitteluprosessin eri vaiheista ja sovittelussa käytettävien menetelmien sisällöistä
 • työyhteisösovittelussa tarvittavien havainnointi- ja ohjaustaitojen tunnistaminen
Sisältö

1.päivä 11.9.2023

 • 09.00–09.30 Aamukahvi (kokoustilassa)
 • 09.30–10.30 Kurssin avaus ja osallistujien esittäytyminen/odotukset.
 • 10.30–12.00 Konfliktin synty, kasvaminen ja eläminen työyhteisössä, sovittelumenetelmän synty ja taustat, sovittelu ja oppiminen
 • 12.00–13.00 Lounastauko
 • 13.00–15.00 Sovitteluharjoitusten arviointia
 • 15.00–15.30 Iltapäiväkahvi
 • 15.30–18.30 Sovitteluharjoitusten arviointia           

2. päivä 12.9.2023

 • 08.00–10.00 Sovitteluharjoitusten arviointia
 • 10.00–11.30 Sovittelun merkitys ja soveltuvuus, sovittelun ohjaus, sovittelun toteutustavat ja sovittelijan rooli
 • 11.30–12.30 Lounastauko
 • 12.30–14.00 Tutkimustuloksia ja yhteenvetoa toisen jakson aiheista
 • 14.00-16.00 Työyhteisösovittelu osana organisaation HR-prosessia (Työhyvinvointipäällikkö Ismo Saario)

3.päivä 7.11.2023

 • 09.00–09.30 Aamukahvi (kokoustilassa)
 • 09.30–09.45 Valmennuspäivän avaus
 • 09.45–12.00 Välijaksotehtävien käsittelyä
  Kokemusten jakamista, kysymyksiä ja vastauksia
  – mitä kysymyksiä sovitteluista on herännyt?
  – mikä on koettu vaikeana?
  – mikä on ollut toimivaa?
  – miten haluaisin sovittelijana kehittyä?
  – osallistujien ja kouluttajan yhteistä reflektointia
 • 12.00–13.00 Lounastauko
 • 13.00–14.30 Edellinen aihe jatkuu
 • 14.30–15.00 Kahvitauko
 • 15.00–16.00 Konfliktien johtajuusstrategiat ja niiden arviointia       

4. päivä 8.11.2023

 • 09.00–11.30 Sopu-prosessi ja siinä havaitut kehittämiskohteet
  – Vuorovaikutuksen ja johtajuuden merkityksen korostuminen
  – Työyhteisön sairastuminen ilmiönä (yksilökeskeisyys / yhteisöllisyys)
 • 11.30–12.30 Lounastauko
 • 12.30–14.00 Työyhteisösovittelun juridiikka (emeritusprofessori Seppo Koskinen)
 • 14.00–15.30 Sovittelijana kasvaminen ja sovittelijan haasteet ja vastuut

Koulutuksesta sanottua:

 • ”Huippuosaaja kouluttajana tuo uniikin sisällön valmennukseen osallistuneelle materiaalien ympärille.”
 • ”Asiantunteva ja kokemusperäinen kouluttajan lähestymistapa toi koulutuspäiviin mukavan rauhallisen mielen tilan uuden oppimisille, kuuntelulle ja reflektoinnille.”
Kouluttajat

Sovittelun asiantuntija, FT Timo Pehrman

Kouluttaja Timo Pehrman

Timo Pehrman on toiminut rikos- ja riita-asioiden sovittelijana Vantaalla vuodesta 1985 alkaen. Hän on sovitellut 35 vuoden aikana yhteensä noin 400 -500 tapausta. Timo Pehrman on toiminut Suomen Sovittelufoorumin tutkijana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2005-2020, sekä puheenjohtajana vuosina 2011 – 2018.

Hän on kirjoittanut väitöskirjan työyhteisösovittelusta – ”Paremmin puhumalla – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä”. Hän on lisäksi kirjoittanut kirjan Oppiva johtajuus. Tutkimustyön lisäksi hän on valmentanut ja toiminut sovittelijana useissa yrityksissä hyvin tuloksin. Timo Pehrmanin kehittämä sovitteluprosessi palkittiin vuoden 2016 vuoden vuorovaikutustekona Jyväskylän yliopiston vuorovaikustieteiden  Prologos ry:n toimesta.

Vierailevina kouluttajina työhyvinvointipäällikkö Ismo Saario ja emeritusprofessori Seppo Koskinen.
Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1142
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Muu informaatio

Huom. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 osallistujaa.

Sovittelua on käytetty mm. seuraavissa tilanteissa:

 • Kiusaamiset
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiesvallan väärinkäyttö
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Varoitukset ja/tai irtisanomistilanteet
 • Työstä kieltäytymiset, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • Työtehtävien jakoon, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
 • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen
Hinta

1350 €
Hintaan sisältyy koulutus ja esilukemisaineisto sähköisesti toimitettuna sekä ohjelman mukaiset kahvit.

Huom. Mikäli haluat maksaa kolmessa erässä, kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

28.08.2023 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta