Ravitsemustieteen perusteet

Aika

21.09. – 28.10.2023

Luennot: torstaisin 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 26.10.2023 klo 17.00-20.15
Harjoitukset: la 30.9. ja la 28.10.2023 klo 10-16

Paikka

Luennot ja harjoitukset toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin
 • osaa selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset
 • osaa laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen
 • osaa käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa

Opintopisteet

5 op

Sisältö

 • Ihmisen ravitsemuksen perusteet
 • Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet,
  muut ruoan sisältämät aineet
 • Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa
 • Ravinnontarve
 • Ravitsemussuositukset
 • Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opintojakso on osa Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op) -kokonaisuuutta.

Kouluttajat

FT, TtM Jenni Vaarno

Suoritustapa

Luennot 20 h, harjoitukset 14 h (4 harjoitustehtävää) ja tentti
Harjoituskerroilla läsnäolo pakollista; mahdollinen yhden harjoituskerran poissaolo korvattavissa ko. kerran aiheesta tehdyllä esitelmällä ja esseellä.

Kirjallisuus

1. Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (löytyy Oppiportista, edellyttää opintojaksolle rekisteröitymistä Itä-Suomen avoimessa yliopistossa, ohjeet kesäyliopiston infoviestissä).
2. Luentomateriaalit

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Muu informaatio

Ravitsemustieteen perusteet -opintojaksolla käytetään Turun kesäyliopiston ylläpitämää EduGo-oppimisalustaa. Itä-Suomen avoimen yliopiston Moodle ei ole käytössä perusteet-opintojaksolla.

Hinta

130 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 110 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
 • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

07.09.2023 mennessä

Aika

21.09. – 28.10.2023

Luennot: torstaisin 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 26.10.2023 klo 17.00-20.15
Harjoitukset: la 30.9. ja la 28.10.2023 klo 10-16

Paikka

Luennot ja harjoitukset toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin
 • osaa selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset
 • osaa laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen
 • osaa käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa
Opintopisteet

5 op

Sisältö
 • Ihmisen ravitsemuksen perusteet
 • Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet,
  muut ruoan sisältämät aineet
 • Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa
 • Ravinnontarve
 • Ravitsemussuositukset
 • Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opintojakso on osa Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op) -kokonaisuuutta.

Kouluttajat

FT, TtM Jenni Vaarno

Suoritustapa

Luennot 20 h, harjoitukset 14 h (4 harjoitustehtävää) ja tentti
Harjoituskerroilla läsnäolo pakollista; mahdollinen yhden harjoituskerran poissaolo korvattavissa ko. kerran aiheesta tehdyllä esitelmällä ja esseellä.

Kirjallisuus

1. Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (löytyy Oppiportista, edellyttää opintojaksolle rekisteröitymistä Itä-Suomen avoimessa yliopistossa, ohjeet kesäyliopiston infoviestissä).
2. Luentomateriaalit

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Muu informaatio

Ravitsemustieteen perusteet -opintojaksolla käytetään Turun kesäyliopiston ylläpitämää EduGo-oppimisalustaa. Itä-Suomen avoimen yliopiston Moodle ei ole käytössä perusteet-opintojaksolla.

Hinta

130 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 110 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
 • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

07.09.2023 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta