Ravitsemustieteen perusteet

Aika

22.09. – 29.10.2022

 • Luennot: torstaisin 22.9., 29.9., 6.10., 13.10. ja 27.10.2022 klo 17.00-20.15
 • Harjoitukset: la 1.10. ja la 29.10.2022 klo 10-16

Paikka

Luennot ja harjoitukset toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin
 • osaa selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset
 • osaa laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen
 • osaa käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa

Opintopisteet

5 op

Sisältö

 • Ihmisen ravitsemuksen perusteet
 • Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet,
  muut ruoan sisältämät aineet
 • Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa
 • Ravinnontarve
 • Ravitsemussuositukset
 • Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opintojakso on osa Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op) -kokonaisuuutta.

Kouluttajat

FT, TtM Jenni Vaarno

Suoritustapa

Luennot 20 h, harjoitukset 14 h (4 harjoitustehtävää) ja tentti
Harjoituskerroilla läsnäolo pakollista; mahdollinen yhden harjoituskerran poissaolo korvattavissa ko. kerran aiheesta tehdyllä esitelmällä ja esseellä. 

TENTTI EduGossa to 10.11. klo 17 
(Uusintatentti to 15.12. klo 17 ja tarvittaessa uusintakerta tammikuussa 2023. Uusintatenttiin tulee ilmoittautua 9 vrk aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi) – ei uusintatenttitarvetta

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5; arvosana tulee tentistä.
Opintojaksoon kuuluvat neljä harjoitusta tulee olla myös hyväksytysti suoritettu.

Kirjallisuus

1. Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (löytyy Oppiportista, edellyttää opintojaksolle rekisteröitymistä Itä-Suomen avoimessa yliopistossa, ohjeet kesäyliopiston infoviestissä).
2. Luentomateriaalit

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Muu informaatio

Ravitsemustieteen perusteet -opintojaksolla käytetään Turun kesäyliopiston ylläpitämää EduGo-oppimisalustaa. Itä-Suomen avoimen yliopiston Moodle ei ole käytössä perusteet-opintojaksolla.

Opiskelijan tulee rekisteröityä jaksolle Itä-Suomen avoimen yliopistoon. Perusteet-jakson Itä-Suomen avoimen yo:n rekisteröintilinkki sulkeutuu 7.10.22.

Hinta

130 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 110 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
 • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

21.09.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

22.09. – 29.10.2022

 • Luennot: torstaisin 22.9., 29.9., 6.10., 13.10. ja 27.10.2022 klo 17.00-20.15
 • Harjoitukset: la 1.10. ja la 29.10.2022 klo 10-16
Paikka

Luennot ja harjoitukset toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien aineiden vaikutukset elimistössä pääpiirteittäin
 • osaa selittää eri ravintoaineiden tärkeimmät lähteet, tarpeen ja suositukset
 • osaa laskea ja tulkita eri ravintoaineiden tarpeen ravitsemussuosituksia hyödyntäen
 • osaa käyttää elintarvikkeiden ravintolaskentaohjelmaa
Opintopisteet

5 op

Sisältö
 • Ihmisen ravitsemuksen perusteet
 • Energia ja energiaravintoaineet, vitamiinit, kivennäisaineet,
  muut ruoan sisältämät aineet
 • Ravintoaineiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa
 • Ravinnontarve
 • Ravitsemussuositukset
 • Ravinnonsaannin arviointi, ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opintojakso on osa Ravitsemustieteen perusopinnot (25 op) -kokonaisuuutta.

Kouluttajat

FT, TtM Jenni Vaarno

Suoritustapa

Luennot 20 h, harjoitukset 14 h (4 harjoitustehtävää) ja tentti
Harjoituskerroilla läsnäolo pakollista; mahdollinen yhden harjoituskerran poissaolo korvattavissa ko. kerran aiheesta tehdyllä esitelmällä ja esseellä. 

TENTTI EduGossa to 10.11. klo 17 
(Uusintatentti to 15.12. klo 17 ja tarvittaessa uusintakerta tammikuussa 2023. Uusintatenttiin tulee ilmoittautua 9 vrk aikaisemmin os. kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi) – ei uusintatenttitarvetta

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5; arvosana tulee tentistä.
Opintojaksoon kuuluvat neljä harjoitusta tulee olla myös hyväksytysti suoritettu.

Kirjallisuus

1. Mutanen M, Niinikoski H, Schwab U, Uusitupa M (toim.) Ravitsemustiede. Keuruu: Duodecim 2021. (löytyy Oppiportista, edellyttää opintojaksolle rekisteröitymistä Itä-Suomen avoimessa yliopistossa, ohjeet kesäyliopiston infoviestissä).
2. Luentomateriaalit

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Muu informaatio

Ravitsemustieteen perusteet -opintojaksolla käytetään Turun kesäyliopiston ylläpitämää EduGo-oppimisalustaa. Itä-Suomen avoimen yliopiston Moodle ei ole käytössä perusteet-opintojaksolla.

Opiskelijan tulee rekisteröityä jaksolle Itä-Suomen avoimen yliopistoon. Perusteet-jakson Itä-Suomen avoimen yo:n rekisteröintilinkki sulkeutuu 7.10.22.

Hinta

130 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 110 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
 • Itä-Suomen avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

21.09.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta