Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)®

Kuvaus

Rakentavaa vuorovaikutusta ohjaajan ohjauksessa

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten ”takana”?

Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutustaitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista.

Aika

03.02. – 22.10.2023

 • Lähipäivät 1, 2 ja 3 (pe–su) 3.–5.2.2023
 • Lähipäivät 4, 5 ja 6 (pe–su) 14.–16.4.2023
 • Lähipäivät 7, 8 ja 9 (pe–su) 26.–28.5.2023
 • Lähipäivät 10, 11 ja 12 (pe–su) 18.–20.8.2023
 • Lähipäivät 13,14 ja 15 (pe–su) 29.9.–1.10.2023
 • Lähipäivät 16, 17 ja 18 (pe-su) 20.–22.10.2023

Päivittäinen työskentelyaika pe-su klo 8.00-18.00 välillä (pe ja la usein pidempiä kuin su). Työskentelyaika täsmentyy ryhmäkoon mukaan.

Paikka

Turku (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin).
Koulutus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena. Ryhmän yhteisellä päätöksellä osa opetuksesta on mahdollista toteuttaa myös etäopetuksena.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan henkilöstö, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan henkilöstö, HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

Ymmärtää paremmin itseä ja muita

 • rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
 • tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii.

Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään

 • ymmärtää sanavalintojen merkityksen
 • erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
 • tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
 • käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
 • ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
 • esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti

 • kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
 • kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
 • tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan

 • reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

Opintopisteet

20 op

Sisältö

Lähipäivät 1–3 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • Leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
 • Sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • Kahdeksan erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Nonviolent Communication – tausta, ihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • Havainto- ja tulkintaharjoituksia
 • Sakaalin kielioppi
 • Tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • Tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen

Lähipäivät 4–6

 • Tarpeiden tiedostaminen ja vastuun ottaminen niistä
 • Mitä empatia ei ole
 • Vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta
 • Tunteiden ja tarpeiden yhteys
 • Pyyntöjen esittäminen yhdelle ihmiselle ja ryhmälle
 • Ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus
 • Ein sanominen
 • Ein kuuleminen
 • Keskeyttäminen yhteyttä vaalien

Lähipäivät 7–9

 • Kyynisyys
 • Viha
 • Pelko
 • Suru
 • Kiitollisuus
 • Häpeä

Lähipäivät 10–12

 • Syyllisyys
 • Anteeksi pyytäminen
 • Ajattelumallit: hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
 • Syvät sakaaliuskomukset ja niiden käsitteleminen
 • Ristiriitoihin suhtautuminen
 • Kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteessa

Lähipäivät 13–15

 • Sovittelu
 • Oppimistöiden ideointia
 • Sosiokratia
 • Jatkosuunnitelmat

Lähipäivät 16–18

 • Elämämme strategiat
 • Keskeiset erottelut
 • Oppimistöiden katselmus
 • Loppujuhlat

Koulutuspäivien aikana syvennytään mainittuihin teemoihin myös erilaisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Lisäksi koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikoittain. Koulutuspäivien aiheet saattavat vaihtaa paikkaansa ryhmän tarpeiden mukaan.

Voit tutustua koulutuksesta annettuun palautteeseen täällä.

Kouluttajat

Iiris Jalkanen (Yhteisöpedagogi AMK, Ohjaustoiminnan artenomi AMK, RVO 2018) ja vaihtuvat RVO-assistentit.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Hanna Savanna, puh. 045 679 7270, hanna.savanna(at)savannaconnexions.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Muu informaatio

Mitä on NVC?

Nonviolent Communication eli NVC on amerikkalaisen psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin (1934–2015) kehittämä vuorovaikutusprosessi. Se perustuu humanistiseen psykologiaan, jonka muita tunnettuja edustajia ovat Abraham Maslow ja Carl Rogers. NVC on käytössä yli 60 maassa. Kattojärjestönä toimii Rosenbergin perustama The Center for Nonviolent Communication (CNVC), joka sertifioi kansainväliset kouluttajat.

Lue lisää täältä.

Hinta

3150 € sis. kouluttajien jakaman materiaalin.
Lisäksi tulevat materiaalikulut n. 100 €. Materiaalit hankitaan itse koulutuksen toteutumisen vahvistumisen jälkeen.

Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun useammassa erässä (maks. 4 erää), kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu neljässä erässä.
Maksu erissä: 1. erä 800 € 02/2023, 2. erä 800 € 04/2023, 3. erä 800 € 06/2023, 4. erä 750 € 08/2023.

Ilmoittautumiset

01.02.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Rakentavaa vuorovaikutusta ohjaajan ohjauksessa

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten ”takana”?

Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutustaitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista.

Aika

03.02. – 22.10.2023

 • Lähipäivät 1, 2 ja 3 (pe–su) 3.–5.2.2023
 • Lähipäivät 4, 5 ja 6 (pe–su) 14.–16.4.2023
 • Lähipäivät 7, 8 ja 9 (pe–su) 26.–28.5.2023
 • Lähipäivät 10, 11 ja 12 (pe–su) 18.–20.8.2023
 • Lähipäivät 13,14 ja 15 (pe–su) 29.9.–1.10.2023
 • Lähipäivät 16, 17 ja 18 (pe-su) 20.–22.10.2023

Päivittäinen työskentelyaika pe-su klo 8.00-18.00 välillä (pe ja la usein pidempiä kuin su). Työskentelyaika täsmentyy ryhmäkoon mukaan.

Paikka

Turku (tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin).
Koulutus järjestetään ensisijaisesti lähiopetuksena. Ryhmän yhteisellä päätöksellä osa opetuksesta on mahdollista toteuttaa myös etäopetuksena.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan henkilöstö, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan henkilöstö, HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

Ymmärtää paremmin itseä ja muita

 • rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
 • tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii.

Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään

 • ymmärtää sanavalintojen merkityksen
 • erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
 • tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
 • käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
 • ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
 • esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti

 • kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
 • kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
 • tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan

 • reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta
Opintopisteet

20 op

Sisältö

Lähipäivät 1–3 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • Leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
 • Sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • Kahdeksan erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Nonviolent Communication – tausta, ihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • Havainto- ja tulkintaharjoituksia
 • Sakaalin kielioppi
 • Tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • Tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen

Lähipäivät 4–6

 • Tarpeiden tiedostaminen ja vastuun ottaminen niistä
 • Mitä empatia ei ole
 • Vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta
 • Tunteiden ja tarpeiden yhteys
 • Pyyntöjen esittäminen yhdelle ihmiselle ja ryhmälle
 • Ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus
 • Ein sanominen
 • Ein kuuleminen
 • Keskeyttäminen yhteyttä vaalien

Lähipäivät 7–9

 • Kyynisyys
 • Viha
 • Pelko
 • Suru
 • Kiitollisuus
 • Häpeä

Lähipäivät 10–12

 • Syyllisyys
 • Anteeksi pyytäminen
 • Ajattelumallit: hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
 • Syvät sakaaliuskomukset ja niiden käsitteleminen
 • Ristiriitoihin suhtautuminen
 • Kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteessa

Lähipäivät 13–15

 • Sovittelu
 • Oppimistöiden ideointia
 • Sosiokratia
 • Jatkosuunnitelmat

Lähipäivät 16–18

 • Elämämme strategiat
 • Keskeiset erottelut
 • Oppimistöiden katselmus
 • Loppujuhlat

Koulutuspäivien aikana syvennytään mainittuihin teemoihin myös erilaisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Lisäksi koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikoittain. Koulutuspäivien aiheet saattavat vaihtaa paikkaansa ryhmän tarpeiden mukaan.

Voit tutustua koulutuksesta annettuun palautteeseen täällä.

Kouluttajat

Iiris Jalkanen (Yhteisöpedagogi AMK, Ohjaustoiminnan artenomi AMK, RVO 2018) ja vaihtuvat RVO-assistentit.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Hanna Savanna, puh. 045 679 7270, hanna.savanna(at)savannaconnexions.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146

Muu informaatio

Mitä on NVC?

Nonviolent Communication eli NVC on amerikkalaisen psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin (1934–2015) kehittämä vuorovaikutusprosessi. Se perustuu humanistiseen psykologiaan, jonka muita tunnettuja edustajia ovat Abraham Maslow ja Carl Rogers. NVC on käytössä yli 60 maassa. Kattojärjestönä toimii Rosenbergin perustama The Center for Nonviolent Communication (CNVC), joka sertifioi kansainväliset kouluttajat.

Lue lisää täältä.

Hinta

3150 € sis. kouluttajien jakaman materiaalin.
Lisäksi tulevat materiaalikulut n. 100 €. Materiaalit hankitaan itse koulutuksen toteutumisen vahvistumisen jälkeen.

Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa osallistumismaksun useammassa erässä (maks. 4 erää), kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu neljässä erässä.
Maksu erissä: 1. erä 800 € 02/2023, 2. erä 800 € 04/2023, 3. erä 800 € 06/2023, 4. erä 750 € 08/2023.

Ilmoittautumiset

01.02.2023 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta