Prosessidraamasuunnitelma – ODKP1180

Aika

01.01. – 31.07.2023

Tavoite

Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
  • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
  • hallitsee prosessidraaman dramaturgian ja keskeisiä työtapoja
  • osaa suunnitella ja ohjata prosessidraamaa erilaisissa konteksteissa
  • ymmärtää draamatyöskentelyyn liittyvät eettiset periaatteet ja arvot

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Prosessidraama ja sen soveltaminen sekä dialoginen ohjaaminen.

Kouluttajat

Pasi Varjus

Suoritustapa

oppimistehtävä

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

01.01. – 31.07.2023

Tavoite

Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
  • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
  • hallitsee prosessidraaman dramaturgian ja keskeisiä työtapoja
  • osaa suunnitella ja ohjata prosessidraamaa erilaisissa konteksteissa
  • ymmärtää draamatyöskentelyyn liittyvät eettiset periaatteet ja arvot
Opintopisteet

3 op

Sisältö

Prosessidraama ja sen soveltaminen sekä dialoginen ohjaaminen.

Kouluttajat

Pasi Varjus

Suoritustapa

oppimistehtävä

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tulosta