Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen – ODKP1170

Aika

20.01. – 11.03.2023

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia
20.-21.1.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Pasi Varjus)

ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen
10.-11.3.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Pasi Varjus)

Tavoite

Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
  • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
  • hallitsee prosessidraaman dramaturgian ja keskeisiä työtapoja
  • osaa suunnitella ja ohjata prosessidraamaa erilaisissa konteksteissa
  • ymmärtää draamatyöskentelyyn liittyvät eettiset periaatteet ja arvot

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Prosessidraama ja sen soveltaminen sekä dialoginen ohjaaminen.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

20.01. – 11.03.2023

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia
20.-21.1.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Pasi Varjus)

ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen
10.-11.3.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Pasi Varjus)

Tavoite

Opintojaksot ODKP1170 ja ODKP1180 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää prosessidraaman soveltavan draaman keskeisenä genrenä
  • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan prosessidraamasta
  • hallitsee prosessidraaman dramaturgian ja keskeisiä työtapoja
  • osaa suunnitella ja ohjata prosessidraamaa erilaisissa konteksteissa
  • ymmärtää draamatyöskentelyyn liittyvät eettiset periaatteet ja arvot
Opintopisteet

2 op

Sisältö

Prosessidraama ja sen soveltaminen sekä dialoginen ohjaaminen.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tulosta