Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma

Kuvaus

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on vuoden mittainen (35 op) täydennyskoulutusohjelma, jossa opettajat ja ammattikasvattajat saavat kattavan ja syvällisen koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen. 

Aika

14.01. – 19.11.2022

Koulutus on kerran kuukaudessa tammikuusta marraskuulle 2022 (kahdeksan 2-päiväistä opetusjaksoa) perjantaisin klo 13-19 ja lauantaisin klo 10-17:

Kevät 2022
14.-15.1. (etäopetuksena), 11.-12.2., 11.-12.3., 22.-23.4. ja etäjakso 20.-21.5.

Syksy 2022
2.-3.9., 7.-8.10. ja 18.-19.11.

Paikka

Aloitusjakso 14.-15.1. etäopetuksena
Lähiopetus: Piikkiön yhtenäiskoulu, Koulutie 2, 21500 Piikkiö

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, esimerkisi koulukuraattoreille tai -psykologeille, opinto-ohjaajille, nuoriso-ohjaajille, sosiaalialan työntekijöille tai mielenterveyden parissa työskenteleville.

Opintopisteet

35 op

Sisältö

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on vuoden pituinen, 16 koulutuspäivää sisältävä täydennyskoulutusohjelma, joka perustuu positiivisen psykologian tutkimuksista kehitettyyn positiiviseen pedagogiikkaan sekä positiivisen oppimisen sisältöihin.

 • Syvällinen perehdytys positiiviseen psykologiaan ja pedagogiikkaan 
 • Vahvuuskeskeinen ohjaaminen, opetus ja vahvuuspedagogiikka 
 • Ratkaisukeskeisyys, dialogisuus ja valmentava ryhmänohjaus 
 • Vuorovaikutuskeskeinen ja valmentava hyvinvointiopetus 
 • Laaja-alaisten hyvinvointitaitojen tieteellinen teoreettinen tausta
 • Hyvinvointitaitotuntien opettaminen, harjoitukset ja tuntisisällöt 
 • Hyvinvointiopetuksen soveltaminen eri -ikäisille opetusryhmille 
 • Positiivisen psykologian interventioiden soveltaminen kasvattajalle 

Nämä laaja-alaiset hyvinvointitaidot linkittyvät suoraan vuonna 2016 voimaan astuneen opetussuunnitelman tavoitteisiin, jossa sanotaan mm. seuraavaa:

 • ”Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä.” 
 • ”Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja huomataan vuorovaikutustaitojen merkitys.” 
 • ”Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä tekijöitä.” 
 • ”Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan.” 

Voit tutustua koulutuksen käyneiden ajatuksiin ja kokemuksiin positiivisen psykologian esittelyvideoissa.

 

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Positive Education ja Turun kesäyliopisto.
Huom: koulutuksen ajankohta on siirtynyt aikaisemmin ilmoitetusta (12.11.2021-8.10.2022).

Kouluttajat

Viivi Pentikäinen, Valtiotieteiden maisteri, VTM
Viivi on työskennellyt koko aikuisikänsä valmennus- ja koulutusalalla hyvinvointiaiheiden ja positiivisen psykologian parissa. Työuransa ensimmäiset kymmenen vuotta Viivi työskenteli Elämäntaidon Valmennusakatemiassa työhyvinvointikouluttajana ja valmentajana sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen opettajana. Viivi on perehtynyt positiiviseen psykologiaan, hyvinvointitutkimukseen ja ratkaisukeskeiseen valmennukseen.
Tällä hetkellä Viivi kouluttaa Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajia, Positive Psychology Coacheja, Positiivisen psykologian kursseja sekä MB Elämäntaidonvalmentajia. Viivi toivoo, että tulevaisuudessa jokaiselle lapselle voidaan mahdollistaa hyvinvointitaitojen opiskelu ja opetus varhaiskasvatuksesta yläkouluun ja lukioon sekä toiselle asteelle saakka.

Susanna Heikari, Kasvatustieteiden maisteri, KM
Susanna on pitkän linjan steinerpedagogi, Mindfulness-ohjaaja sekä elämäntaitojen, laaja-alaisten hyvinvointitaitojen ja läsnäolotaitojen kouluttaja, opettaja sekä hyvinvointiopetuksen asiantuntija. Susannalla on pitkä, yli 15 vuoden kokemus opettajan työstä, sekä vankka kokemus erilaisten työyhteisötiimien luotsaamisesta ja koulun johtoryhmässä työskentelystä.
Tällä hetkellä Susanna työskentelee kouluttajana, opettajana ja valmentajana. Susanna on vuodesta 2014 lähtien aktiivisesti opettanut, kehittänyt ja soveltanut Espoon Steinerkoulussa hyvinvointiopetusta luokilla 1.-9. Opetus- ja kasvatustyössään Susanna soveltaa päivittäin positiivista pedagogiikkaa ja valmentavaa ratkaisukeskeistä otetta.

Suoritustapa

Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen huolellisesta tekemistä sekä ryhmämuotoisen lopputyön tekemisen hyväksytysti. Maksimissaan kahden lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina. Mikäli opiskelija kuitenkin joutuu olemaan poissa lähikoulutuspäivistä enemmän kuin kaksi koulutuspäivää, on hänen mahdollista käydä korvaamassa opiskelusisältö muilla paikkakunnilla, jossa Positive Education Oy järjestää koulutusta, ja näin suorittaa opintokokonaisuus hyväksytysti.

Kirjallisuus

Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun (sis. 2 kirjaa & muuta materiaalia)

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614

Muu informaatio

Kontaktiopetusta 96 oppituntia

Liitteet

Koulutusohjelman osaamisperustaiset tavoitteet

Hinta

2980 euroa
Maksun voi suorittaa kolmessa erässä (tammikuu, huhtikuu, elokuu).

Ilmoittautumiset

13.01.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on vuoden mittainen (35 op) täydennyskoulutusohjelma, jossa opettajat ja ammattikasvattajat saavat kattavan ja syvällisen koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen. 

Aika

14.01. – 19.11.2022

Koulutus on kerran kuukaudessa tammikuusta marraskuulle 2022 (kahdeksan 2-päiväistä opetusjaksoa) perjantaisin klo 13-19 ja lauantaisin klo 10-17:

Kevät 2022
14.-15.1. (etäopetuksena), 11.-12.2., 11.-12.3., 22.-23.4. ja etäjakso 20.-21.5.

Syksy 2022
2.-3.9., 7.-8.10. ja 18.-19.11.

Paikka

Aloitusjakso 14.-15.1. etäopetuksena
Lähiopetus: Piikkiön yhtenäiskoulu, Koulutie 2, 21500 Piikkiö

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, esimerkisi koulukuraattoreille tai -psykologeille, opinto-ohjaajille, nuoriso-ohjaajille, sosiaalialan työntekijöille tai mielenterveyden parissa työskenteleville.

Opintopisteet

35 op

Sisältö

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on vuoden pituinen, 16 koulutuspäivää sisältävä täydennyskoulutusohjelma, joka perustuu positiivisen psykologian tutkimuksista kehitettyyn positiiviseen pedagogiikkaan sekä positiivisen oppimisen sisältöihin.

 • Syvällinen perehdytys positiiviseen psykologiaan ja pedagogiikkaan 
 • Vahvuuskeskeinen ohjaaminen, opetus ja vahvuuspedagogiikka 
 • Ratkaisukeskeisyys, dialogisuus ja valmentava ryhmänohjaus 
 • Vuorovaikutuskeskeinen ja valmentava hyvinvointiopetus 
 • Laaja-alaisten hyvinvointitaitojen tieteellinen teoreettinen tausta
 • Hyvinvointitaitotuntien opettaminen, harjoitukset ja tuntisisällöt 
 • Hyvinvointiopetuksen soveltaminen eri -ikäisille opetusryhmille 
 • Positiivisen psykologian interventioiden soveltaminen kasvattajalle 

Nämä laaja-alaiset hyvinvointitaidot linkittyvät suoraan vuonna 2016 voimaan astuneen opetussuunnitelman tavoitteisiin, jossa sanotaan mm. seuraavaa:

 • ”Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä.” 
 • ”Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja huomataan vuorovaikutustaitojen merkitys.” 
 • ”Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä tekijöitä.” 
 • ”Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan.” 

Voit tutustua koulutuksen käyneiden ajatuksiin ja kokemuksiin positiivisen psykologian esittelyvideoissa.

 

Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Positive Education ja Turun kesäyliopisto.
Huom: koulutuksen ajankohta on siirtynyt aikaisemmin ilmoitetusta (12.11.2021-8.10.2022).

Kouluttajat

Viivi Pentikäinen, Valtiotieteiden maisteri, VTM
Viivi on työskennellyt koko aikuisikänsä valmennus- ja koulutusalalla hyvinvointiaiheiden ja positiivisen psykologian parissa. Työuransa ensimmäiset kymmenen vuotta Viivi työskenteli Elämäntaidon Valmennusakatemiassa työhyvinvointikouluttajana ja valmentajana sekä ratkaisukeskeisen valmennuksen opettajana. Viivi on perehtynyt positiiviseen psykologiaan, hyvinvointitutkimukseen ja ratkaisukeskeiseen valmennukseen.
Tällä hetkellä Viivi kouluttaa Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettajia, Positive Psychology Coacheja, Positiivisen psykologian kursseja sekä MB Elämäntaidonvalmentajia. Viivi toivoo, että tulevaisuudessa jokaiselle lapselle voidaan mahdollistaa hyvinvointitaitojen opiskelu ja opetus varhaiskasvatuksesta yläkouluun ja lukioon sekä toiselle asteelle saakka.

Susanna Heikari, Kasvatustieteiden maisteri, KM
Susanna on pitkän linjan steinerpedagogi, Mindfulness-ohjaaja sekä elämäntaitojen, laaja-alaisten hyvinvointitaitojen ja läsnäolotaitojen kouluttaja, opettaja sekä hyvinvointiopetuksen asiantuntija. Susannalla on pitkä, yli 15 vuoden kokemus opettajan työstä, sekä vankka kokemus erilaisten työyhteisötiimien luotsaamisesta ja koulun johtoryhmässä työskentelystä.
Tällä hetkellä Susanna työskentelee kouluttajana, opettajana ja valmentajana. Susanna on vuodesta 2014 lähtien aktiivisesti opettanut, kehittänyt ja soveltanut Espoon Steinerkoulussa hyvinvointiopetusta luokilla 1.-9. Opetus- ja kasvatustyössään Susanna soveltaa päivittäin positiivista pedagogiikkaa ja valmentavaa ratkaisukeskeistä otetta.

Suoritustapa

Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen huolellisesta tekemistä sekä ryhmämuotoisen lopputyön tekemisen hyväksytysti. Maksimissaan kahden lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina. Mikäli opiskelija kuitenkin joutuu olemaan poissa lähikoulutuspäivistä enemmän kuin kaksi koulutuspäivää, on hänen mahdollista käydä korvaamassa opiskelusisältö muilla paikkakunnilla, jossa Positive Education Oy järjestää koulutusta, ja näin suorittaa opintokokonaisuus hyväksytysti.

Kirjallisuus

Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun (sis. 2 kirjaa & muuta materiaalia)

Lisätietoja

rehtori Tuula Aamurusko, tuula.aamurusko@turunkesayliopisto.fi tai 0400 615 614

Muu informaatio

Kontaktiopetusta 96 oppituntia

Liitteet

Koulutusohjelman osaamisperustaiset tavoitteet

Hinta

2980 euroa
Maksun voi suorittaa kolmessa erässä (tammikuu, huhtikuu, elokuu).

Ilmoittautumiset

13.01.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tulosta