Positiivinen johtaminen ja kukoistavat organisaatiot (32 op)

Kuvaus

Positiivinen kohtaaminen töissä

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamiseen, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.” Professori Kim Cameron, Center of Positive Organizational Scholarship, Michiganin yliopisto

Aika

07.03. – 07.11.2023

Verkkotapaamiset (livevideo-opetus Teamsilla):

 • 7.3.2023 klo 12–13
 • 4.4.2023 klo 9–11.30
 • 2.5.2023 klo 10–16
 • 31.5.2023 klo 9–11.30
 • 19.6.2023 klo 10–16
 • 8.8.2023 klo 9–11.30
 • 4.9.2023 klo 10–16
 • 3.10.2023 klo 9–11.30
 • 7.11.2023 klo 10–16

Paikka

Koulutus järjestetään 7.3.2023–7.11.2023 verkkokoulutuksena (livevideo-opetus Zoomilla).

Kurssi jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin, joissa jokaisessa on luentotapaamisia verkossa ja erilaisia tehtäviä, joiden avulla oma johtamismalli ja -filosofia rakentuvat ja tarkentuvat.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.

Tavoite

Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja:

 • Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen.
 • Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.
 • Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 • Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää oikeanlaista sitoutumista.
 • Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
 • Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.
 • Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia.
 • Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina.
 • Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista turvallisuutta.
 • Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja yhteistyötä rakentavalla otteella.
 • Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja voimavaroiksi.
 • Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 • Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.
 • Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
 • Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi.
 • Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa tilanteissa.
 • Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi.
 • Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin.

Opintopisteet

32 op

Sisältö

Positiiviset johtajat voivat kehittää ihmisten ja organisaatioiden kapasiteettia kohti kukoistusta ja erinomaista suorituskykyä.  Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa:

 1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä tai merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
 2. Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin, inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
 3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää.

Kahdeksan kuukauden koulutuksen aikana osallistujat saavat laajan ja kattavan ymmärryksen positiivisesta johtamisesta ja positiivisesta organisaatiopsykologiasta sekä niihin siihen liittyvistä keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kurssin aikana jokaiselle rakentuu henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka tekee hänestä positiivisen johtajan omassa organisaatiossaan.

Moduuli 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?

 • Mitä on positiivinen psykologia
 • Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
 • Hyvinvoinnin johtaminen
 • Työn imu ja flow

Moduuli 2: Positiiviset organisaatiot

 • Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
 • Positiivinen organisaatiotiede (POS)
 • Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
 • Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli
 • Sitoutuminen

Moduuli 3: Positiivinen johtaminen

 • Positiivisen johtaminen mallit
 • Positiivisen johtamisen strategiat
 • Positiivisen johtajan ominaisuudet

Moduuli 4: Positiivinen ilmapiiri

 • Tunteiden merkitys työssä
 • Positiivisten tunteiden vahvistaminen
 • Tunteiden johtaminen
 • Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
 • Kasvunajattelu ja sen tukeminen

Moduuli 5: Positiiviset ihmissuhteet

 • High Quality Realtionships (HQR)
 • Psykologinen turvallisuus ja sen tasot
 • Virheistä oppiminen

Moduuli 6: Positiivinen kommunikaatio

 • Kuuntelemisen taito
 • Heikko ja vahva kommunikaatio
 • Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
 • Negatiivisen palautteen antaminen rakentavasti

Moduuli 7: Positiivisen merkityksen luominen

 • Merkityksellisyyden mallit
 • Mitä merkitys merkitsee?
 • Vahvuuksien voima
 • Sisäinen motivaatio

Moduuli 8: Positiivinen muutos

 • Positiivinen muutosjohtaminen
 • Arvostava kysely (Appreciative Inquiry)

Tutustu myös Johannan blogikirjoitukseen Positiivinen johtaminen – Taistelutantereen voittajaksi.

Kouluttajat

Väitöstutkija, yritysvalmentaja, motivaatio- ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija DI Johanna Huhtamäki

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turun kesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Rajattu osallistujamäärä.

Muu informaatio

Koulutus järjestään yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa.

Hinta

3390 €

Maksun voi suorittaa useammassa erässä (maks. neljä erää).

Ilmoittautumiset

05.03.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Positiivinen kohtaaminen töissä

”Positiivinen johtaminen viittaa useiden sellaisten positiivisten käytänteiden toteuttamiseen, jotka auttavat yksilöitä ja organisaatioita saavuttamaan suurimman kapasiteettinsa, kukoistamaan työssä, kokemaan kohottavaa energiaa ja saavuttamaan sellaisen tehokkuuden tason, johon olisi vaikeaa muutoin yltää.” Professori Kim Cameron, Center of Positive Organizational Scholarship, Michiganin yliopisto

Aika

07.03. – 07.11.2023

Verkkotapaamiset (livevideo-opetus Teamsilla):

 • 7.3.2023 klo 12–13
 • 4.4.2023 klo 9–11.30
 • 2.5.2023 klo 10–16
 • 31.5.2023 klo 9–11.30
 • 19.6.2023 klo 10–16
 • 8.8.2023 klo 9–11.30
 • 4.9.2023 klo 10–16
 • 3.10.2023 klo 9–11.30
 • 7.11.2023 klo 10–16
Paikka

Koulutus järjestetään 7.3.2023–7.11.2023 verkkokoulutuksena (livevideo-opetus Zoomilla).

Kurssi jakautuu kahdeksaan noin kuukauden mittaiseen moduuliin, joissa jokaisessa on luentotapaamisia verkossa ja erilaisia tehtäviä, joiden avulla oma johtamismalli ja -filosofia rakentuvat ja tarkentuvat.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu erilaisten organisaatioiden johtajille ja esihenkilöille, esihenkilötehtäviin tähtääville, henkilöstön tai organisaation kehittämisestä vastaaville, tiimin vetäjille, eri alojen valmentajille, mutta myös jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään ja itsensä johtamista tai on kiinnostunut positiivisesta vaikuttamisesta.

Tavoite

Koulutusohjelma tarjoaa monia positiivisen johtamisen työkaluja. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja:

 • Merkityksellisyys: Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyden kokemusta ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyydenkokemus rakentuu. Osaa toimia tavoilla, jotka mahdollistavat merkityksellisyydentunteen syntymisen ja sen vahvistumisen.
 • Hyvinvoinnin johtaminen: Osaa johtaa hyvinvointia. Pystyy kehittämään hyvinvointia, suorituskykyä ja tehokkuutta erilaisia hyvinvoinnin viitekehyksiä soveltaen.
 • Sisäinen motivaatio: Osaa arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 • Sitoutuminen: Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää oikeanlaista sitoutumista.
 • Resilienssi: Osaa johtaa yksilöiden, tiimien ja organisaation joustavuutta ja muutoskykyisyyttä. Osaa luoda ja kehittää myönteistä lähestymistä haasteisiin ja vastoinkäymisiin.
 • Positiivinen muutosjohtaminen: Osaa suunnitella positiivisia tavoitteita. Osaa suunnitella arvostavaa kyselyä hyödyntäen edellytykset positiiviselle muutokselle. Pystyy arviomaan ja suosittelemaan positiivista muutosta edistäviä toimenpiteitä. Osaa johtaa positiivista sitoutumista muutokseen.
 • Positiiviset tunteet: Osaa johtaa tunteita ja tunneilmapiiriä. Osaa toimia tavoilla, jotka tuottavat ja edistävät positiivisia tunteita ja kokemuksia.
 • Psykologinen pääoma: Osaa kehittää ja rakentaa kestävää psykologista pääomaa ja osaa hyödyntää HERO-mallia (Hope, Efficacy, Resilience & Optimism) organisaation voimavarana ja resurssina.
 • Psykologinen turvallisuus: Pystyy arvioimaan tiimien ja organisaation psykologisen turvallisuuden tasoja. Osaa rakentaa, kehittää ja johtaa organisaation psykologista turvallisuutta.
 • Ihmissuhteet: Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ihmissuhteita työssä. Osaa ratkaista ristiriitoja positiivisella ja yhteistyötä rakentavalla otteella.
 • Virheistä oppiminen: Osaa luoda, kehittää ja johtaa oppivia tiimejä. Osaa muuttaa virheet oppimiseksi ja voimavaroiksi.
 • Vahvuudet: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti positiivisena johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää ja kehittää yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 • Mittaaminen: Osaa mitata positiivisen johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvat interventiot ja toiminnot.
 • Myötätunto: Osaa luoda, kehittää ja johtaa ilmapiiriä, jossa myötätunto toimii tiimien ja organisaation vahvuutena ja suorituskyvyn parantajana.
 • Kasvunajattelu: Osaa kehittää yksilöiden ja tiimien kasvunajattelua menestyksen saavuttamiseksi.
 • Kommunikaatio: Osaa kehittää ihmisten ja tiimien välistä kommunikaatiota positiiviseksi, rakentavaksi ja vahvistavaksi. Osaa rakentaa positiivisen kommunikaatioyhteyden myös haasteellisissa tilanteissa.
 • Palautteen antaminen: Osaa rakentaa ja kehittää positiivisen palautteen kulttuurin. Osaa luoda olosuhteet, joissa korjaavaa palaute voidaan muuttaa rakentavaksi kasvuksi.
 • Kuunteleminen: Osaa kuunnella aktiivisesti. Osaa rakentaa kunnioittavan ja kuuntelevan ilmapiirin.
Opintopisteet

32 op

Sisältö

Positiiviset johtajat voivat kehittää ihmisten ja organisaatioiden kapasiteettia kohti kukoistusta ja erinomaista suorituskykyä.  Positiivinen johtaminen korostaa kolmea näkökulmaa:

 1. Se painottaa positiivisesti poikkeavaa suorituskykyä tai merkittävästi tavanomaisen tai odotetun ylittäviä tavoitteita.
 2. Se keskittyy vahvuuksiin, siihen, mikä on hyvää – mahdollisuuksiin, inhimillisen potentiaalin vahvistamiseen, kukoistuksen ja menestymisen mahdollistamiseen.
 3. Se vahvistaa ihmisissä olevaa hyvää.

Kahdeksan kuukauden koulutuksen aikana osallistujat saavat laajan ja kattavan ymmärryksen positiivisesta johtamisesta ja positiivisesta organisaatiopsykologiasta sekä niihin siihen liittyvistä keskeistä teorioista ja viitekehyksistä. Lisäksi osallistujat osaavat soveltaa erilaisia teorioita omissa organisaatioissaan. Kurssin aikana jokaiselle rakentuu henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia, joka tekee hänestä positiivisen johtajan omassa organisaatiossaan.

Moduuli 1: Mitä positiivinen psykologia tarjoaa työelämään?

 • Mitä on positiivinen psykologia
 • Hyvinvointi ja sen merkitys työssä
 • Hyvinvoinnin johtaminen
 • Työn imu ja flow

Moduuli 2: Positiiviset organisaatiot

 • Millaisia ovat positiiviset organisaatiot?
 • Positiivinen organisaatiotiede (POS)
 • Positiivinen organisaatiokäyttäytyminen (POB)
 • Psykologinen pääoma (psyCap) ja HERO-malli
 • Sitoutuminen

Moduuli 3: Positiivinen johtaminen

 • Positiivisen johtaminen mallit
 • Positiivisen johtamisen strategiat
 • Positiivisen johtajan ominaisuudet

Moduuli 4: Positiivinen ilmapiiri

 • Tunteiden merkitys työssä
 • Positiivisten tunteiden vahvistaminen
 • Tunteiden johtaminen
 • Myötätunnon merkitys ja vahvistaminen
 • Kasvunajattelu ja sen tukeminen

Moduuli 5: Positiiviset ihmissuhteet

 • High Quality Realtionships (HQR)
 • Psykologinen turvallisuus ja sen tasot
 • Virheistä oppiminen

Moduuli 6: Positiivinen kommunikaatio

 • Kuuntelemisen taito
 • Heikko ja vahva kommunikaatio
 • Positiivisen palautteen tärkeys ja sen antaminen
 • Negatiivisen palautteen antaminen rakentavasti

Moduuli 7: Positiivisen merkityksen luominen

 • Merkityksellisyyden mallit
 • Mitä merkitys merkitsee?
 • Vahvuuksien voima
 • Sisäinen motivaatio

Moduuli 8: Positiivinen muutos

 • Positiivinen muutosjohtaminen
 • Arvostava kysely (Appreciative Inquiry)

Tutustu myös Johannan blogikirjoitukseen Positiivinen johtaminen – Taistelutantereen voittajaksi.

Kouluttajat

Väitöstutkija, yritysvalmentaja, motivaatio- ja menestysvalmentaja sekä positiivisen psykologian asiantuntija DI Johanna Huhtamäki

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turun kesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Rajattu osallistujamäärä.

Muu informaatio

Koulutus järjestään yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa.

Hinta

3390 €

Maksun voi suorittaa useammassa erässä (maks. neljä erää).

Ilmoittautumiset

05.03.2023 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta