Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät – UPAMU1003

Aika

04.02. – 12.02.2022

4.-5.2.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15
11.-12.2.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-14.30

Paikka

Koronatilanteen takia opintojakso toteutetaan etäopetuksena (livevideo-opetus Teamsilla).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
 • kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
 • ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Kouluttajat

FT, kouluttaja, tutkija Marjo Kamila

Suoritustapa

Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki. Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Kirjallisuus

 • Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc..
 • Curedale, R. (2013). Service Design: 250 essential methods. Design Community College.
 • Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
 • Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field. Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Muu informaatio

Opinjakso on osa Palvelumuotoilun perusopintoja (25 op). Palvelumuotoilun perusopinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Aika

04.02. – 12.02.2022

4.-5.2.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15
11.-12.2.2022 pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-14.30

Paikka

Koronatilanteen takia opintojakso toteutetaan etäopetuksena (livevideo-opetus Teamsilla).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät
 • kertoa miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana
 • ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta
Opintopisteet

3 op

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Kouluttajat

FT, kouluttaja, tutkija Marjo Kamila

Suoritustapa

Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki. Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Kirjallisuus
 • Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J. (2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc..
 • Curedale, R. (2013). Service Design: 250 essential methods. Design Community College.
 • Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu – Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
 • Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field. Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa.

Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Muu informaatio

Opinjakso on osa Palvelumuotoilun perusopintoja (25 op). Palvelumuotoilun perusopinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta