Organisaatiokäyttäytyminen – ayJOHT2035

Kuvaus

Miten me toimimme osana ryhmää? Organisaatiokäyttäytymisen opintojaksolla käydään läpi arvoja ja asenteita, tunteita ja tunneälyä sekä motivaatiota osana yksilön toimintaa ja urakehitystä. Opintojaksolla kehitetään myös itsetuntemus-, yhteistyö- ja esiintymistaitoja.

Aika

01.01. – 31.07.2025

Verkko-opinnot.
Verkkotyöskentely Moodlessa (kevät 2025)

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä organisaatiokäyttäytymisen laaja kenttä pitää sisällään ja on erityisesti perehtynyt yksilön toimintaan ja siihen liittyviin taustatekijöihin organisatorisessa kontekstissa. Opiskelija kehittää kurssilla itsensä johtamisen taitoja sekä hänellä on mahdollisuus kehittää myös yhteistyö- ja esiintymistaitojaan.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymistä yksilön näkökulmasta seuraavien teemojen kautta: arvot ja asenteet, tunteet ja  tunneäly, persoonallisuus, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön  urakehitys. Opintojaksolla perehdytään myös yksilön toimintaan ryhmän jäsenenä.

Kouluttajat

Varmistuu myöhemmin.

Suoritustapa

Moodleen palautettavat oppimistehtävät. Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta.

Kirjallisuus

 • Robbins & Judge (2022) Essentials of Organizational Behavior.
  Kirjasta on saatavilla myös aiempia painoksia, joita voi käyttää, mutta opiskelijan tulee itse varmistaa, että vanhemman painoksen sisältö vastaa vuoden 2022 versiota. Kurssin Moodlessa on taulukko, josta voit katsoa painosten väliset erot lukujen nimissä.
 • Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 89 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Kuvaus

Miten me toimimme osana ryhmää? Organisaatiokäyttäytymisen opintojaksolla käydään läpi arvoja ja asenteita, tunteita ja tunneälyä sekä motivaatiota osana yksilön toimintaa ja urakehitystä. Opintojaksolla kehitetään myös itsetuntemus-, yhteistyö- ja esiintymistaitoja.

Aika

01.01. – 31.07.2025

Verkko-opinnot.
Verkkotyöskentely Moodlessa (kevät 2025)

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä organisaatiokäyttäytymisen laaja kenttä pitää sisällään ja on erityisesti perehtynyt yksilön toimintaan ja siihen liittyviin taustatekijöihin organisatorisessa kontekstissa. Opiskelija kehittää kurssilla itsensä johtamisen taitoja sekä hänellä on mahdollisuus kehittää myös yhteistyö- ja esiintymistaitojaan.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan organisaatiokäyttäytymistä yksilön näkökulmasta seuraavien teemojen kautta: arvot ja asenteet, tunteet ja  tunneäly, persoonallisuus, motivaatio, havainnointi, sekä yksilön  urakehitys. Opintojaksolla perehdytään myös yksilön toimintaan ryhmän jäsenenä.

Kouluttajat

Varmistuu myöhemmin.

Suoritustapa

Moodleen palautettavat oppimistehtävät. Kurssilla käytetään aktiivisesti Moodlea (oppimisalusta). Kurssikuvaus, muut materiaalit, Youtube-videot ja tehtävät löytyvät Moodlesta.

Kirjallisuus
 • Robbins & Judge (2022) Essentials of Organizational Behavior.
  Kirjasta on saatavilla myös aiempia painoksia, joita voi käyttää, mutta opiskelijan tulee itse varmistaa, että vanhemman painoksen sisältö vastaa vuoden 2022 versiota. Kurssin Moodlessa on taulukko, josta voit katsoa painosten väliset erot lukujen nimissä.
 • Opettajan ilmoittama muu kirjallisuus.
Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 89 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 26 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta