Näyttelijän- ja ohjaajantyö – ODKP1160

Aika

10.02. – 01.04.2023

Näyttelijäntyö
10.-11.2.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Enni Junttila)

Ohjaajantyö
31.3.-1.4.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Enni Junttila)

Tavoite

Opintojaksot ODKP1150 ja ODKP1160 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä
  • hallitsee näyttelijäntyön perusteet (Stanislavskin ja Cohenin metodi) sekä näyttelijälähtöisen ohjaajantyön lähtökohdat
  • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä
  • ymmärtää ohjaamiseen liittyvät eettiset periaatteet ja arvot

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Aika

10.02. – 01.04.2023

Näyttelijäntyö
10.-11.2.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Enni Junttila)

Ohjaajantyö
31.3.-1.4.2023 pe klo 17-21 ja la klo 9-17
(Enni Junttila)

Tavoite

Opintojaksot ODKP1150 ja ODKP1160 suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää improvisaation (Johnstonen metodi), äänen ja kehollisuuden lähtökohtia teatterityössä
  • hallitsee näyttelijäntyön perusteet (Stanislavskin ja Cohenin metodi) sekä näyttelijälähtöisen ohjaajantyön lähtökohdat
  • osaa reflektoida ja soveltaa kokemuksiaan teatterityöstä
  • ymmärtää ohjaamiseen liittyvät eettiset periaatteet ja arvot
Opintopisteet

3 op

Sisältö

Näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteet draamakasvatuksessa.

Emoyliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tulosta