Motivoiva haastattelu (3 op)

Aika

24.10. – 15.11.2022

24.-25.10. ja 15.11.2022 klo 9-16

Paikka

Turku, tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin (lähiopetus)

Kohderyhmä

Esihenkilöt, HR-henkilöstö, valmentajat, coachit, työnohjaajat, sote-alan ammattilaiset, ohjaustyötä tekevät, opettajat, sosiaalityöntekijät ja muut rakentavan vuorovaikutuksen kehittämisestä kiinnostuneet.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Koulutuksessa opitaan käymään motivoivia ja ilmapiiriltään myönteisiä oivalluttavia keskusteluja, joiden myötä muutosvastarinta vähenee ja ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja arvostetuiksi. Motivoivan ratkaisukeskeisen haastattelutaidon myötä osallistujat osaavat tietoisesti huomioida psykologiset perusmotiivit kommunikoinnissaan ja saavat aikaan parempia tuloksia, myönteisiä muutoksia ja tuottavat ympärilleen positiivista ilmapiiriä. Myönteinen vaikuttamiskyky lisääntyy ja konfliktiriski vähenee. Näillä kaikilla on merkitystä organisaation ja yksilön tuloksellisuuteen.

MOTIVOIVAN HAASTATTELUN KULMAKIVET

 1. Empatian osoittaminen: yhteistyön rakentaminen, asiakaslähtöisyys
 2. Väittelyn välttäminen, asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja arvojen kunnioittaminen
 3. Ristiriitojen esilletuominen, vastuunotto
 4. Pystyvyyden tunteen vahvistaminen, voimavarojen ja aiempien onnistumisten esilletuominen

JA AVAINTAIDOT:

 • avoimet kysymykset
 • vahvistaminen
 • heijastava kuuntelu
 • tiivistäminen (palaute), muutosmyönteinen puhe ja asteikot

Kouluttajat

Hilkka Putkisaari

KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).

Suoritustapa

Koulutus (3 op) toteutetaan kolmivaiheisena oppimisprosessina:

 1. Kontaktiopetus, 2 perättäistä lähiopetuspäivää: Motivoivan Haastattelun teoriaopintoja ja ohjattuja menetelmäopintoja pari- ja ryhmäharjoituksina.
 2. Itsenäistä työskentelyä (2-4vk): Asiakastyöharjoittelua ja oman työskentelyn analysointia haastattelun äänityksen ja litteroinnin, sekä harjoittelupäiväkirjan avulla. Lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä.
 3. Kontaktiopetus, 1 lähiopetuspäivä: Opitun kertausta ja syventämistä, pari- ja ryhmäharjoituksia, asiakastyöharjoittelun analysointia ja loppukoonti.

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Kouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi

Turun kesäyliopisto:
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1143
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Hinta

650 €

Hinta voimassa maksettaessa verkkomaksulla, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Laskutuslisä 5 €. Huomaathan valita maksutavan lisäksi myös kyseisen tuotteen.

Ilmoittautumiset

10.10.2022 mennessä

Aika

24.10. – 15.11.2022

24.-25.10. ja 15.11.2022 klo 9-16

Paikka

Turku, tarkempi paikka vahvistuu myöhemmin (lähiopetus)

Kohderyhmä

Esihenkilöt, HR-henkilöstö, valmentajat, coachit, työnohjaajat, sote-alan ammattilaiset, ohjaustyötä tekevät, opettajat, sosiaalityöntekijät ja muut rakentavan vuorovaikutuksen kehittämisestä kiinnostuneet.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Koulutuksessa opitaan käymään motivoivia ja ilmapiiriltään myönteisiä oivalluttavia keskusteluja, joiden myötä muutosvastarinta vähenee ja ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja arvostetuiksi. Motivoivan ratkaisukeskeisen haastattelutaidon myötä osallistujat osaavat tietoisesti huomioida psykologiset perusmotiivit kommunikoinnissaan ja saavat aikaan parempia tuloksia, myönteisiä muutoksia ja tuottavat ympärilleen positiivista ilmapiiriä. Myönteinen vaikuttamiskyky lisääntyy ja konfliktiriski vähenee. Näillä kaikilla on merkitystä organisaation ja yksilön tuloksellisuuteen.

MOTIVOIVAN HAASTATTELUN KULMAKIVET

 1. Empatian osoittaminen: yhteistyön rakentaminen, asiakaslähtöisyys
 2. Väittelyn välttäminen, asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja arvojen kunnioittaminen
 3. Ristiriitojen esilletuominen, vastuunotto
 4. Pystyvyyden tunteen vahvistaminen, voimavarojen ja aiempien onnistumisten esilletuominen

JA AVAINTAIDOT:

 • avoimet kysymykset
 • vahvistaminen
 • heijastava kuuntelu
 • tiivistäminen (palaute), muutosmyönteinen puhe ja asteikot
Kouluttajat

Hilkka Putkisaari

KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).

Suoritustapa

Koulutus (3 op) toteutetaan kolmivaiheisena oppimisprosessina:

 1. Kontaktiopetus, 2 perättäistä lähiopetuspäivää: Motivoivan Haastattelun teoriaopintoja ja ohjattuja menetelmäopintoja pari- ja ryhmäharjoituksina.
 2. Itsenäistä työskentelyä (2-4vk): Asiakastyöharjoittelua ja oman työskentelyn analysointia haastattelun äänityksen ja litteroinnin, sekä harjoittelupäiväkirjan avulla. Lisäksi alan kirjallisuuteen perehtymistä.
 3. Kontaktiopetus, 1 lähiopetuspäivä: Opitun kertausta ja syventämistä, pari- ja ryhmäharjoituksia, asiakastyöharjoittelun analysointia ja loppukoonti.
Lisätietoja

Sisältöasiat:
Kouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi

Turun kesäyliopisto:
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1143
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Hinta

650 €

Hinta voimassa maksettaessa verkkomaksulla, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Laskutuslisä 5 €. Huomaathan valita maksutavan lisäksi myös kyseisen tuotteen.

Ilmoittautumiset

10.10.2022 mennessä

Tulosta