Moninaisuus ja eriarvoisuus yhteiskunnassa

Aika

01.08. – 30.09.2023

elo-syyskuu 2023
Opetusaikataulu tarkentuu myöhemmin.

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija ymmärtää moninaisuutta ja osaa analysoida eriarvoisuutta ja poikkeavuutta yhteiskunnallisesti tuotettuina ilmiöinä ja osana yhteiskunnallista luokittelua. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella eron ulottuvuuksia intersektionaalisina, toisiaan läpileikkaavina ja muovaavina.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnan moninaisuutta ja eriarvoisuutta erilaiset eron ulottuvuudet huomioiden. Esimerkiksi vammaisuutta, sosioekonomista taustaa, sukupuolta ja rodullistamista tarkastellaan yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti rakentuvina ilmiöinä. Opintojaksolla pohditaan lisäksi vallan ja tiedon rakentumista ja sitä, miten poikkeavuutta ja eriarvoisuutta rakennetaan kielenkäytön avulla.

Kouluttajat

Vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Suoritustapa

Sähköinen tentti (luennot ja oppimateriaalit)
Pienryhmien omatoiminen ryhmätyöskentely sekä harjoitustyö
Seminaarityöskentely verkossa (osallistumisvelvollisuus)

Luento-opetus 12 h (tallenteet), ohjattu verkkoseminaari 4 h, pienryhmien omatoiminen ryhmätyöskentely 30 h

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

  • Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. 3. painos. Deviance and medicalization. From badness to sickness. Philadelphia: Temple University Press. (saatavilla myös verkosta)
  • Muu opettajan määrittämä kirjallinen materiaali

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Aika

01.08. – 30.09.2023

elo-syyskuu 2023
Opetusaikataulu tarkentuu myöhemmin.

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija ymmärtää moninaisuutta ja osaa analysoida eriarvoisuutta ja poikkeavuutta yhteiskunnallisesti tuotettuina ilmiöinä ja osana yhteiskunnallista luokittelua. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella eron ulottuvuuksia intersektionaalisina, toisiaan läpileikkaavina ja muovaavina.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan yhteiskunnan moninaisuutta ja eriarvoisuutta erilaiset eron ulottuvuudet huomioiden. Esimerkiksi vammaisuutta, sosioekonomista taustaa, sukupuolta ja rodullistamista tarkastellaan yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti rakentuvina ilmiöinä. Opintojaksolla pohditaan lisäksi vallan ja tiedon rakentumista ja sitä, miten poikkeavuutta ja eriarvoisuutta rakennetaan kielenkäytön avulla.

Kouluttajat

Vastuuhenkilö: yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Suoritustapa

Sähköinen tentti (luennot ja oppimateriaalit)
Pienryhmien omatoiminen ryhmätyöskentely sekä harjoitustyö
Seminaarityöskentely verkossa (osallistumisvelvollisuus)

Luento-opetus 12 h (tallenteet), ohjattu verkkoseminaari 4 h, pienryhmien omatoiminen ryhmätyöskentely 30 h

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

  • Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. 3. painos. Deviance and medicalization. From badness to sickness. Philadelphia: Temple University Press. (saatavilla myös verkosta)
  • Muu opettajan määrittämä kirjallinen materiaali
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta