Mindfulness tunnetaitovalmentaja (25 op)

Kuvaus

Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus (25 op) on kestoltaan puolen vuoden mittainen, intensiivinen ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ammattilaisia, jotka pystyvät monipuolisesti hyödyntämään työssään mindfulness -menetelmää stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutus sisältää käytännönläheisiä menetelmiä läsnäolo- ja tunnetaitojen kehittämiseksi, valmentavan otteen kehittämistä sekä tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja sen soveltamista omaan työhön ja elämään. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään koulutuksessa omaa elämänkokemustaan ja ammatillisuuttaan.

Koulutuksessa opit kannattelemaan muiden tunteita kuin ”käsivarsillasi” oman kokemuksen kautta ja opit havaitsemaan eron itsessäsi omien ja asiakkaan tunteiden välillä. Lisäksi opit ymmärtämään mitä arvoa läsnäolo tuottaa vuorovaikutukseen omassa työympäristössäsi. Oma asenteesi itseäsi, muita ja elämää kohtaan muuttuu joustavammaksi.

Koulutuksen aikana käydään läpi omakohtainen mindfulness -prosessi (sisältäen mindfulnessin 8-viikon intensiivikurssin), joka on koko menetelmän käyttämisen perusta. Harjoittelu jatkuu kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan.

Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen omaan mindfulness-harjoitteluun. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulnessista, mutta siitä on hyötyä.

Aika

03.10.2022 – 28.03.2023

1. lähijakso 3.-4.10.2022 klo 9-16
2. lähijakso 1.-2.11.2022 klo 9-16
3. lähijakso 12.-13.12.2022 klo 9-16
4. lähijakso 23.-24.1.2023 klo 9-16
5. lähijakso 15.2.2023 klo 9-16
6. lähijakso 27.-28.3.2023 klo 9-16

Lisäksi kolme pienryhmätapaamista ja säännöllistä parityöskentelyä (opiskelijat saavat etukäteistehtävän ja keskustelevat siitä itseohjautuvasti sovituissa pienryhmissä koulutuspäivien ulkopuolella n. 2 h).

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat auttaa asiakkaitaan moninkertaisesti paremmin. Koulutus soveltuu myös henkilöstön kehittäjille.

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi:

 • Tunnet mindfulnessin ja tunnetaitojen perusteet. Osaat soveltaa tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia ja tunteiden teoriaa työssäsi.
 • Opit kohtaamaan, tiedostamaan ja sanoittamaan omia ja muiden tunteita syvällisemmin pysähtymällä niiden äärelle.
 • Osaat käyttää ja nimetä konkreettiset keinot, joilla saat itsesi läsnäolevaksi ennen asiakkaan tapaamista ja asiakastilanteissa.
 • Ymmärrät läsnäolevan kuuntelun syvällisemmän merkityksen ja osaat käyttää läsnäolevaa kuuntelua asiakastyössä
 • Opit tiedostamaan omia ajatuksia ja päästämään niistä tarvittaessa irti oppimillasi konkreettisilla keinoilla. Osaat myös nimetä ne.
 • Opit mitä itsemyötätunto on, millaisia myönteisiä vaikutuksia sillä on mieleesi ja kehoosi sekä osaat soveltaa oppimaasi omaan elämääsi ja oman kokemuksesi kautta muille.
 • Tiedät, miten stressaavassa tilanteessa kehon fysiologia toimii ja osaat käyttää sopivia keinoja sen vaimentamiseksi.
 • Osaat ohjata mindfulnesspohjaisia harjoituksia muille. 
 • Osaat yhdistää harjoituksia ja mindfulness -asennetta omaan ammattitaitoosi ja työkenttääsi sekä perustella niiden valintaa ja vaikuttavuutta.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

1. lähijakso 3.-4.10.2022

 • Johdanto mindfulnessiin, hengitykseen, tutkimustietoon, tietoiseen läsnäoloon arjessa.
 • 8-viikkoisen intensiivikurssin aloitus.

2. lähijakso 1.-2.11.2022

 • Tunnetaidot – johdanto tunteiden toriaan ja ilmenemiseen, hankalat ja myönteiset tunteet, myötätunto itseä kohtaan8-viikkoinen intensiivikurssi kotiharjoitteluna jatkuu.

3. lähijakso 12.-13.12.2022

 • Mindfulness asenne, pysähtymisen, kuuntelemisen ja läsnäolon voimaa – hiljaisuuden retriitti.
 • Mindfulness -pohjaiset tunnetaidot stressinhallinnan tukemisessa, harjoittelun hyödyt aivotutkimuksen mukaan.
 • Mindfulness -viikko- ja kuukausiharjoitukset alkavat.

4. lähijakso 23.-24.1.2022

 • Mindfulnesspohjaiset tunnetaidot lasten ja nuorten kanssa.
 • Mindfulness -menetelmän soveltaminen kipuasiakkaan kanssa.
 • Valmentava ote: harjoitusten ohjaaminen ryhmälle ja yksilöasiakkaalle.
 • Mindfulnessin soveltaminen työssä.
 • Näyttötöiden aloitus, opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia

5. lähijakso 15.2.2023

 • Mindfulness ja myötätunto asiakastyössä, oman keskustan ja maadottautumisen hyödyt tunnetaidoissa, asiakkaan motivaation tukeminen.
 • Mentoroivaa työskentelyä, opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia.

6. lähijakso 27.-28.3.2022

 • Näyttötöiden esittely ja muilta oppiminen.
 • Mentoroivaa työskentelyä.
 • Opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness ja tunnetaitoja ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training.

Mariasta sanottua: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.” Lisätietoja koulutuksesta ja kouluttajasta ks. www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi.

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä.

Koulutukseen kuuluu puolen vuoden aikana 11 kontaktiopetuspäivää. Itsenäinen työskentely sisältää omaa harjoittelua ja päiväkirjan pitämistä, välitehtäviä asiakastyössä, pienryhmätyöskentelyä 3×2 t ja siihen valmistautumista, kirjallisuuden lukemista, kirjallisuuteen pohjautuvan esseen ja näyttötyön tekemisen omasta työstä tunnetaitoihin liittyen. Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä.

Koulutuksen laajuus 25 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 6 kappaletta, yhteensä 11 päivää (8 op)
 • Kirjalliset tehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjalliset tehtävät mukaan lukien näyttötyö (3 op)
 • Käytännön harjoittelu (11 op)
 • Pienryhmä- ja parityöskentely (3 op)

Opetusmuodot: Luennot, työpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu ja harjoittelu, vertaisoppiminen (pienryhmät, parityöskentely), mentorointi, havainnoiva oppiminen.

Lisätietoja

Kouluttaja
Maria Saarelainen, maria@tunnetaitoakatemia.fi

Turun kesäyliopisto
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön sekä keskusteluun osallistumiseen kontaktipäivissä. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien, ohjausharjoittelun ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 9 / 11 koulutuspäivästä ja poissaolopäivistä tehtyjen korvaustehtävien hyväksyttyä arviointia.

Arviointikriteerit:

Opiskelija osoittaa

 • hallitsevansa mindfulnessin ja mindfulnesspohjaisten tunnetaitojen perusteet
 • ymmärtävänsä mindfulnessin ja tunnetaitojen hyödyt omassa elämässään ja osaavansa soveltaa oppimiaan tietoja ja menetelmiä työkentässään
 • osaavansa jakaa omakohtaista mindfulness-asennetta harjoituksissa ja asiakaskohtaamisissa

Hinta

1850 €

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

02.10.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus (25 op) on kestoltaan puolen vuoden mittainen, intensiivinen ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ammattilaisia, jotka pystyvät monipuolisesti hyödyntämään työssään mindfulness -menetelmää stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutus sisältää käytännönläheisiä menetelmiä läsnäolo- ja tunnetaitojen kehittämiseksi, valmentavan otteen kehittämistä sekä tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja sen soveltamista omaan työhön ja elämään. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään koulutuksessa omaa elämänkokemustaan ja ammatillisuuttaan.

Koulutuksessa opit kannattelemaan muiden tunteita kuin ”käsivarsillasi” oman kokemuksen kautta ja opit havaitsemaan eron itsessäsi omien ja asiakkaan tunteiden välillä. Lisäksi opit ymmärtämään mitä arvoa läsnäolo tuottaa vuorovaikutukseen omassa työympäristössäsi. Oma asenteesi itseäsi, muita ja elämää kohtaan muuttuu joustavammaksi.

Koulutuksen aikana käydään läpi omakohtainen mindfulness -prosessi (sisältäen mindfulnessin 8-viikon intensiivikurssin), joka on koko menetelmän käyttämisen perusta. Harjoittelu jatkuu kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan.

Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen omaan mindfulness-harjoitteluun. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulnessista, mutta siitä on hyötyä.

Aika

03.10.2022 – 28.03.2023

1. lähijakso 3.-4.10.2022 klo 9-16
2. lähijakso 1.-2.11.2022 klo 9-16
3. lähijakso 12.-13.12.2022 klo 9-16
4. lähijakso 23.-24.1.2023 klo 9-16
5. lähijakso 15.2.2023 klo 9-16
6. lähijakso 27.-28.3.2023 klo 9-16

Lisäksi kolme pienryhmätapaamista ja säännöllistä parityöskentelyä (opiskelijat saavat etukäteistehtävän ja keskustelevat siitä itseohjautuvasti sovituissa pienryhmissä koulutuspäivien ulkopuolella n. 2 h).

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka haluavat auttaa asiakkaitaan moninkertaisesti paremmin. Koulutus soveltuu myös henkilöstön kehittäjille.

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi:

 • Tunnet mindfulnessin ja tunnetaitojen perusteet. Osaat soveltaa tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia ja tunteiden teoriaa työssäsi.
 • Opit kohtaamaan, tiedostamaan ja sanoittamaan omia ja muiden tunteita syvällisemmin pysähtymällä niiden äärelle.
 • Osaat käyttää ja nimetä konkreettiset keinot, joilla saat itsesi läsnäolevaksi ennen asiakkaan tapaamista ja asiakastilanteissa.
 • Ymmärrät läsnäolevan kuuntelun syvällisemmän merkityksen ja osaat käyttää läsnäolevaa kuuntelua asiakastyössä
 • Opit tiedostamaan omia ajatuksia ja päästämään niistä tarvittaessa irti oppimillasi konkreettisilla keinoilla. Osaat myös nimetä ne.
 • Opit mitä itsemyötätunto on, millaisia myönteisiä vaikutuksia sillä on mieleesi ja kehoosi sekä osaat soveltaa oppimaasi omaan elämääsi ja oman kokemuksesi kautta muille.
 • Tiedät, miten stressaavassa tilanteessa kehon fysiologia toimii ja osaat käyttää sopivia keinoja sen vaimentamiseksi.
 • Osaat ohjata mindfulnesspohjaisia harjoituksia muille. 
 • Osaat yhdistää harjoituksia ja mindfulness -asennetta omaan ammattitaitoosi ja työkenttääsi sekä perustella niiden valintaa ja vaikuttavuutta.
Opintopisteet

25 op

Sisältö

1. lähijakso 3.-4.10.2022

 • Johdanto mindfulnessiin, hengitykseen, tutkimustietoon, tietoiseen läsnäoloon arjessa.
 • 8-viikkoisen intensiivikurssin aloitus.

2. lähijakso 1.-2.11.2022

 • Tunnetaidot – johdanto tunteiden toriaan ja ilmenemiseen, hankalat ja myönteiset tunteet, myötätunto itseä kohtaan8-viikkoinen intensiivikurssi kotiharjoitteluna jatkuu.

3. lähijakso 12.-13.12.2022

 • Mindfulness asenne, pysähtymisen, kuuntelemisen ja läsnäolon voimaa – hiljaisuuden retriitti.
 • Mindfulness -pohjaiset tunnetaidot stressinhallinnan tukemisessa, harjoittelun hyödyt aivotutkimuksen mukaan.
 • Mindfulness -viikko- ja kuukausiharjoitukset alkavat.

4. lähijakso 23.-24.1.2022

 • Mindfulnesspohjaiset tunnetaidot lasten ja nuorten kanssa.
 • Mindfulness -menetelmän soveltaminen kipuasiakkaan kanssa.
 • Valmentava ote: harjoitusten ohjaaminen ryhmälle ja yksilöasiakkaalle.
 • Mindfulnessin soveltaminen työssä.
 • Näyttötöiden aloitus, opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia

5. lähijakso 15.2.2023

 • Mindfulness ja myötätunto asiakastyössä, oman keskustan ja maadottautumisen hyödyt tunnetaidoissa, asiakkaan motivaation tukeminen.
 • Mentoroivaa työskentelyä, opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia.

6. lähijakso 27.-28.3.2022

 • Näyttötöiden esittely ja muilta oppiminen.
 • Mentoroivaa työskentelyä.
 • Opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia.
Kouluttajat

Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness ja tunnetaitoja ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training.

Mariasta sanottua: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.” Lisätietoja koulutuksesta ja kouluttajasta ks. www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi.

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä.

Koulutukseen kuuluu puolen vuoden aikana 11 kontaktiopetuspäivää. Itsenäinen työskentely sisältää omaa harjoittelua ja päiväkirjan pitämistä, välitehtäviä asiakastyössä, pienryhmätyöskentelyä 3×2 t ja siihen valmistautumista, kirjallisuuden lukemista, kirjallisuuteen pohjautuvan esseen ja näyttötyön tekemisen omasta työstä tunnetaitoihin liittyen. Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä.

Koulutuksen laajuus 25 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 6 kappaletta, yhteensä 11 päivää (8 op)
 • Kirjalliset tehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjalliset tehtävät mukaan lukien näyttötyö (3 op)
 • Käytännön harjoittelu (11 op)
 • Pienryhmä- ja parityöskentely (3 op)

Opetusmuodot: Luennot, työpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu ja harjoittelu, vertaisoppiminen (pienryhmät, parityöskentely), mentorointi, havainnoiva oppiminen.

Lisätietoja

Kouluttaja
Maria Saarelainen, maria@tunnetaitoakatemia.fi

Turun kesäyliopisto
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa tai koulutuksen alkaessa.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön sekä keskusteluun osallistumiseen kontaktipäivissä. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien, ohjausharjoittelun ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 9 / 11 koulutuspäivästä ja poissaolopäivistä tehtyjen korvaustehtävien hyväksyttyä arviointia.

Arviointikriteerit:

Opiskelija osoittaa

 • hallitsevansa mindfulnessin ja mindfulnesspohjaisten tunnetaitojen perusteet
 • ymmärtävänsä mindfulnessin ja tunnetaitojen hyödyt omassa elämässään ja osaavansa soveltaa oppimiaan tietoja ja menetelmiä työkentässään
 • osaavansa jakaa omakohtaista mindfulness-asennetta harjoituksissa ja asiakaskohtaamisissa
Hinta

1850 €

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

02.10.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta