Mindfulness tunnetaitovalmentaja (25 op)

Kuvaus

Tunnetaitojen käsittelyä vastaanotolla

Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus (25 op) on kestoltaan puolen vuoden mittainen, intensiivinen ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ammattilaisia, jotka pystyvät monipuolisesti hyödyntämään työssään mindfulness -menetelmää stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutus sisältää käytännönläheisiä menetelmiä läsnäolo- ja tunnetaitojen kehittämiseksi, valmentavan otteen kehittämistä sekä tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja sen soveltamista omaan työhön ja elämään. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään koulutuksessa omaa elämänkokemustaan ja ammatillisuuttaan.

Koulutuksessa opit kannattelemaan muiden tunteita kuin ”käsivarsillasi” oman kokemuksen kautta ja opit havaitsemaan eron itsessäsi omien ja asiakkaan tunteiden välillä. Lisäksi opit ymmärtämään mitä arvoa läsnäolo tuottaa vuorovaikutukseen omassa työympäristössäsi. Oma asenteesi itseäsi, muita ja elämää kohtaan muuttuu joustavammaksi.

Koulutuksen aikana käydään läpi omakohtainen mindfulness -prosessi (sisältäen mindfulnessin 8-viikon intensiivikurssin), joka on koko menetelmän käyttämisen perusta. Harjoittelu jatkuu kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan.

Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen omaan mindfulness-harjoitteluun. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulnessista, mutta siitä on hyötyä.

Aika

13.11.2023 – 30.04.2024

1. lähijakso 13.-14.11.2023 klo 9-16
2. lähijakso 7.-8.12.2023 klo 9-16
3. lähijakso 17.-18.1.2024 klo 9-16
4. lähijakso 12.-13.2.2024 klo 9-16
5. lähijakso 15.3.2024 klo 9-16
6. lähijakso 29.-30.4.2024 klo 9-16

Lisäksi kolme pienryhmätapaamista ja säännöllistä parityöskentelyä (opiskelijat saavat etukäteistehtävän ja keskustelevat siitä itseohjautuvasti sovituissa pienryhmissä koulutuspäivien ulkopuolella n. 2 h).
Uusi mindfulness tunnetaitovalmanetaja-koulutus alkaa 30.9.24 
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/mindfulness-tunnetaitovalmentaja-25-op-5326/

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, ja se soveltuu myös henkilöstöalan ammattilaisille.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä mindfulnessin ja tunnetaitojen perusteet
 • soveltaa tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia ja tunteiden teoriaa työssään
 • tunnistaa ja selittää omia ja muiden tunteita syvällisesti niiden äärelle pysähtymällä
 • valita ja käyttää sopivia keinoja itsensä läsnäolevaksi tekemiseen vuorovaikutustilanteissa
 • selittää läsnäolevan kuuntelun merkityksen ja soveltaa läsnäolevaa kuuntelua asiakastyössä
 • kuvata mitä itsemyötätunto on ja millaisia myönteisiä vaikutuksia sillä on mieleen ja kehoon. Opiskelija osaa käyttää itsemyötätunnon taitoa omassa elämässään
 • selittää, miten stressaavassa tilanteessa kehon fysiologia toimii ja osaa käyttää sopivia keinoja sen vaimentamiseksi
 • ohjata mindfulnesspohjaisia harjoituksia muille sekä perustella harjoitusten valintaa ja vaikuttavuutta
 • yhdistää harjoituksia ja mindfulness -asennetta omassa ammatissa.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Koulutuksen osa-alueet:

 • Tietoisen läsnäolon ja tunnetaitojen tietoperusta: tietoisen läsnäolon vaikutus terveyteen ja uusien näkökulmien syntymiseen, mindfulnessista tehtyihin tutkimuksiin tutustuminen, tunteiden fysiologinen perusta ja ilmeneminen, aivojen hyvinvoinnin tukeminen stressinhallinnalla ja harjoittelulla.
 • Tunteiden ja läsnäolon taitojen kehittäminen: arjen kokemusten ja vuorovaikutustilanteiden syventäminen,hankalien tunteiden kohtaaminen ja muille valmentaminen, myönteisten tunteiden lisääminen ja muille valmentaminen, oma läsnäolo- ja tunnetaitoharjoittelu.
 • Myötätuntoinen suhtautuminen itseen ja asiakkaaseen sekä myötätuntotaitojen muille valmentaminen.
 • Opittujen menetelmien soveltaminen asiakastyöhön: mindfulnessin soveltaminen työssä omien voimavarojen lisäämiseksi sekä erilaisten asiakkaiden kanssa käytettäväksi. 
 • Harjoitusten ohjaamisen harjoittelu.
 • Tietoa asiakkaiden motivoimisesta harjoitteluun.
 • Harjoitusten käyttäminen luovasti erilaisissa työtilanteissa.

Ohjelma:

1. LÄHIJAKSO
Johdanto mindfulnessiin, hengitykseen, tutkimustietoon, tietoiseen läsnäoloon arjessa.
8-viikkoisen intensiivikurssin aloitus.

2. LÄHIJAKSO
Tunnetaidot – johdanto tunteiden toriaan ja ilmenemiseen, hankalat ja myönteiset tunteet, myötätunto itseä kohtaan
8-viikkoinen intensiivikurssi kotiharjoitteluna jatkuu.

3. LÄHIJAKSO  
Mindfulness asenne, pysähtymisen, kuuntelemisen ja läsnäolon voimaa – hiljaisuuden retriitti.
Mindfulness -pohjaiset tunnetaidot stressinhallinnan tukemisessa, harjoittelun hyödyt aivotutkimuksen mukaan.
Mindfulness -viikko- ja kuukausiharjoitukset alkavat.

4. LÄHIJAKSO
Mindfulnesspohjaiset tunnetaidot lasten ja nuorten kanssa.
Mindfulness -menetelmän soveltaminen kipuasiakkaan kanssa.
Valmentava ote: harjoitusten ohjaaminen ryhmälle ja yksilöasiakkaalle.
Mindfulnessin soveltaminen työssä.
Näyttötöiden aloitus, opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia

5. LÄHIJAKSO
Mindfulness ja myötätunto asiakastyössä, oman keskustan ja maadottautumisen hyödyt tunnetaidoissa, asiakkaan motivaation tukeminen.
Mentoroivaa työskentelyä, opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia.

6. LÄHIJAKSO
Näyttötöiden esittely ja muilta oppiminen.
Mentoroivaa työskentelyä.
Opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia.

Lisäksi 3x pienryhmätapaamisia ja säännöllistä parityöskentelyä (opiskelijat saavat etukäteistehtävän ja keskustelevat siitä itseohjautuvasti sovituissa pienryhmissä koulutuspäivien ulkopuolella n. 2 h).

Kouluttajat

Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness ja tunnetaitoja ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training.

Mariasta sanottua: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.” Lisätietoja koulutuksesta ja kouluttajasta ks. www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi.

Voit kuunnella myös kouluttajan Mieletöntä elämää -podcastia täällä.

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä.

Koulutukseen kuuluu puolen vuoden aikana 11 kontaktiopetuspäivää. Itsenäinen työskentely sisältää omaa harjoittelua ja päiväkirjan pitämistä, välitehtäviä asiakastyössä, pienryhmätyöskentelyä 3×2 t ja siihen valmistautumista, kirjallisuuden lukemista, kirjallisuuteen pohjautuvan esseen ja näyttötyön tekemisen omasta työstä tunnetaitoihin liittyen. Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä.

Koulutuksen laajuus 25 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 6 kappaletta, yhteensä 11 päivää (8 op)
 • Kirjalliset tehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjalliset tehtävät mukaan lukien näyttötyö (3 op)
 • Käytännön harjoittelu (11 op)
 • Pienryhmä- ja parityöskentely (3 op)

Opetusmuodot: Luennot, työpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu ja harjoittelu, vertaisoppiminen (pienryhmät, parityöskentely), mentorointi, havainnoiva oppiminen.

Lisätietoja

Kouluttaja
Maria Saarelainen, maria@tunnetaitoakatemia.fi

Turun kesäyliopisto
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön sekä keskusteluun osallistumiseen kontaktipäivissä. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien, ohjausharjoittelun ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 9 / 11 koulutuspäivästä ja poissaolopäivistä tehtyjen korvaustehtävien hyväksyttyä arviointia.

Arviointikriteerit:

Opiskelija osoittaa

 • hallitsevansa mindfulnessin ja mindfulnesspohjaisten tunnetaitojen perusteet
 • ymmärtävänsä mindfulnessin ja tunnetaitojen hyödyt omassa elämässään ja osaavansa soveltaa oppimiaan tietoja ja menetelmiä työkentässään
 • osaavansa jakaa omakohtaista mindfulness-asennetta harjoituksissa ja asiakaskohtaamisissa

Hinta

1890 €

Huom. Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.
Maksut: 1. erä 890 € marraskuu 2023, 2. erä 500 € tammikuu 2024, 3. erä 500 € maaliskuu 2024

Kuvaus

Tunnetaitojen käsittelyä vastaanotolla

Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutus (25 op) on kestoltaan puolen vuoden mittainen, intensiivinen ammatillinen täydennyskoulutus. Koulutuksen tavoitteena on valmentaa ammattilaisia, jotka pystyvät monipuolisesti hyödyntämään työssään mindfulness -menetelmää stressinhallinnan ja tunnetaitojen edistämiseksi lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Koulutus sisältää käytännönläheisiä menetelmiä läsnäolo- ja tunnetaitojen kehittämiseksi, valmentavan otteen kehittämistä sekä tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja sen soveltamista omaan työhön ja elämään. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään koulutuksessa omaa elämänkokemustaan ja ammatillisuuttaan.

Koulutuksessa opit kannattelemaan muiden tunteita kuin ”käsivarsillasi” oman kokemuksen kautta ja opit havaitsemaan eron itsessäsi omien ja asiakkaan tunteiden välillä. Lisäksi opit ymmärtämään mitä arvoa läsnäolo tuottaa vuorovaikutukseen omassa työympäristössäsi. Oma asenteesi itseäsi, muita ja elämää kohtaan muuttuu joustavammaksi.

Koulutuksen aikana käydään läpi omakohtainen mindfulness -prosessi (sisältäen mindfulnessin 8-viikon intensiivikurssin), joka on koko menetelmän käyttämisen perusta. Harjoittelu jatkuu kuukausittain vaihtuvalla ohjelmalla koko koulutuksen ajan.

Koulutettavien tulee sitoutua koulutuksen ajaksi n. 0,5 tunnin päivittäisen omaan mindfulness-harjoitteluun. Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta mindfulnessista, mutta siitä on hyötyä.

Aika

13.11.2023 – 30.04.2024

1. lähijakso 13.-14.11.2023 klo 9-16
2. lähijakso 7.-8.12.2023 klo 9-16
3. lähijakso 17.-18.1.2024 klo 9-16
4. lähijakso 12.-13.2.2024 klo 9-16
5. lähijakso 15.3.2024 klo 9-16
6. lähijakso 29.-30.4.2024 klo 9-16

Lisäksi kolme pienryhmätapaamista ja säännöllistä parityöskentelyä (opiskelijat saavat etukäteistehtävän ja keskustelevat siitä itseohjautuvasti sovituissa pienryhmissä koulutuspäivien ulkopuolella n. 2 h).
Uusi mindfulness tunnetaitovalmanetaja-koulutus alkaa 30.9.24 
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/mindfulness-tunnetaitovalmentaja-25-op-5326/

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, ja se soveltuu myös henkilöstöalan ammattilaisille.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä mindfulnessin ja tunnetaitojen perusteet
 • soveltaa tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia ja tunteiden teoriaa työssään
 • tunnistaa ja selittää omia ja muiden tunteita syvällisesti niiden äärelle pysähtymällä
 • valita ja käyttää sopivia keinoja itsensä läsnäolevaksi tekemiseen vuorovaikutustilanteissa
 • selittää läsnäolevan kuuntelun merkityksen ja soveltaa läsnäolevaa kuuntelua asiakastyössä
 • kuvata mitä itsemyötätunto on ja millaisia myönteisiä vaikutuksia sillä on mieleen ja kehoon. Opiskelija osaa käyttää itsemyötätunnon taitoa omassa elämässään
 • selittää, miten stressaavassa tilanteessa kehon fysiologia toimii ja osaa käyttää sopivia keinoja sen vaimentamiseksi
 • ohjata mindfulnesspohjaisia harjoituksia muille sekä perustella harjoitusten valintaa ja vaikuttavuutta
 • yhdistää harjoituksia ja mindfulness -asennetta omassa ammatissa.
Opintopisteet

25 op

Sisältö

Koulutuksen osa-alueet:

 • Tietoisen läsnäolon ja tunnetaitojen tietoperusta: tietoisen läsnäolon vaikutus terveyteen ja uusien näkökulmien syntymiseen, mindfulnessista tehtyihin tutkimuksiin tutustuminen, tunteiden fysiologinen perusta ja ilmeneminen, aivojen hyvinvoinnin tukeminen stressinhallinnalla ja harjoittelulla.
 • Tunteiden ja läsnäolon taitojen kehittäminen: arjen kokemusten ja vuorovaikutustilanteiden syventäminen,hankalien tunteiden kohtaaminen ja muille valmentaminen, myönteisten tunteiden lisääminen ja muille valmentaminen, oma läsnäolo- ja tunnetaitoharjoittelu.
 • Myötätuntoinen suhtautuminen itseen ja asiakkaaseen sekä myötätuntotaitojen muille valmentaminen.
 • Opittujen menetelmien soveltaminen asiakastyöhön: mindfulnessin soveltaminen työssä omien voimavarojen lisäämiseksi sekä erilaisten asiakkaiden kanssa käytettäväksi. 
 • Harjoitusten ohjaamisen harjoittelu.
 • Tietoa asiakkaiden motivoimisesta harjoitteluun.
 • Harjoitusten käyttäminen luovasti erilaisissa työtilanteissa.

Ohjelma:

1. LÄHIJAKSO
Johdanto mindfulnessiin, hengitykseen, tutkimustietoon, tietoiseen läsnäoloon arjessa.
8-viikkoisen intensiivikurssin aloitus.

2. LÄHIJAKSO
Tunnetaidot – johdanto tunteiden toriaan ja ilmenemiseen, hankalat ja myönteiset tunteet, myötätunto itseä kohtaan
8-viikkoinen intensiivikurssi kotiharjoitteluna jatkuu.

3. LÄHIJAKSO  
Mindfulness asenne, pysähtymisen, kuuntelemisen ja läsnäolon voimaa – hiljaisuuden retriitti.
Mindfulness -pohjaiset tunnetaidot stressinhallinnan tukemisessa, harjoittelun hyödyt aivotutkimuksen mukaan.
Mindfulness -viikko- ja kuukausiharjoitukset alkavat.

4. LÄHIJAKSO
Mindfulnesspohjaiset tunnetaidot lasten ja nuorten kanssa.
Mindfulness -menetelmän soveltaminen kipuasiakkaan kanssa.
Valmentava ote: harjoitusten ohjaaminen ryhmälle ja yksilöasiakkaalle.
Mindfulnessin soveltaminen työssä.
Näyttötöiden aloitus, opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia

5. LÄHIJAKSO
Mindfulness ja myötätunto asiakastyössä, oman keskustan ja maadottautumisen hyödyt tunnetaidoissa, asiakkaan motivaation tukeminen.
Mentoroivaa työskentelyä, opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia.

6. LÄHIJAKSO
Näyttötöiden esittely ja muilta oppiminen.
Mentoroivaa työskentelyä.
Opiskelijoiden ohjaamia harjoituksia.

Lisäksi 3x pienryhmätapaamisia ja säännöllistä parityöskentelyä (opiskelijat saavat etukäteistehtävän ja keskustelevat siitä itseohjautuvasti sovituissa pienryhmissä koulutuspäivien ulkopuolella n. 2 h).

Kouluttajat

Kouluttajana toimii Maria Saarelainen, joka on kouluttanut mindfulness ja tunnetaitoja ammattilaisille vuodesta 2012 lähtien ympäri Suomea. Hän on peruskoulutukseltaan työfysioterapeutti, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja sekä mindful self-compassion teacher training.

Mariasta sanottua: ”Todellinen asiantuntija, josta välittyy sydämellinen kokemus. Marian opetustapa on lämpimän jämäkkä, kannustava ja käytännönläheinen. Hän pitää hyvin kokonaisuuden ja ryhmän etenemisen hallussa.” Lisätietoja koulutuksesta ja kouluttajasta ks. www.mindfulnesstunnetaitoakatemia.fi.

Voit kuunnella myös kouluttajan Mieletöntä elämää -podcastia täällä.

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä.

Koulutukseen kuuluu puolen vuoden aikana 11 kontaktiopetuspäivää. Itsenäinen työskentely sisältää omaa harjoittelua ja päiväkirjan pitämistä, välitehtäviä asiakastyössä, pienryhmätyöskentelyä 3×2 t ja siihen valmistautumista, kirjallisuuden lukemista, kirjallisuuteen pohjautuvan esseen ja näyttötyön tekemisen omasta työstä tunnetaitoihin liittyen. Koulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä.

Koulutuksen laajuus 25 opintopistettä sisältää:

 • Koulutusosiot, 6 kappaletta, yhteensä 11 päivää (8 op)
 • Kirjalliset tehtävät: kirjallisuuteen perehtyminen sekä kirjalliset tehtävät mukaan lukien näyttötyö (3 op)
 • Käytännön harjoittelu (11 op)
 • Pienryhmä- ja parityöskentely (3 op)

Opetusmuodot: Luennot, työpajatyöskentely, itsenäinen opiskelu ja harjoittelu, vertaisoppiminen (pienryhmät, parityöskentely), mentorointi, havainnoiva oppiminen.

Lisätietoja

Kouluttaja
Maria Saarelainen, maria@tunnetaitoakatemia.fi

Turun kesäyliopisto
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun.  Suostumusta suoritustietojen tallentamiseen kysytään ilmoittautumisvaiheessa.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Osaamisen arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin, ohjausharjoitteluun ja lopputyöhön sekä keskusteluun osallistumiseen kontaktipäivissä. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien, ohjausharjoittelun ja lopputyön hyväksyttyä arviointia. Hyväksytty koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa 9 / 11 koulutuspäivästä ja poissaolopäivistä tehtyjen korvaustehtävien hyväksyttyä arviointia.

Arviointikriteerit:

Opiskelija osoittaa

 • hallitsevansa mindfulnessin ja mindfulnesspohjaisten tunnetaitojen perusteet
 • ymmärtävänsä mindfulnessin ja tunnetaitojen hyödyt omassa elämässään ja osaavansa soveltaa oppimiaan tietoja ja menetelmiä työkentässään
 • osaavansa jakaa omakohtaista mindfulness-asennetta harjoituksissa ja asiakaskohtaamisissa
Hinta

1890 €

Huom. Jos maksat koulutuksen itse ja haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.
Maksut: 1. erä 890 € marraskuu 2023, 2. erä 500 € tammikuu 2024, 3. erä 500 € maaliskuu 2024

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta