Merkityksellisyysjohtaja (10 op)

Aika

14.02. – 06.06.2023

Etäopetus (livevideo-opetus Teamsilla):

 • ti 14.2. klo 12-14
 • ke 22.3. klo 9-15
 • ke 26.4. klo 9-15
 • ti 6.6. klo 9-15

Paikka

Koulutus toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (livevideo-opetus Teamsilla). Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Koulutusta ei tallenneta. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu johdolle, HR:lle, esihenkilöille, team leadeille, tulevaisuuden asiantuntijoille ja kaikille merkityksellisyyden johtamisesta kiinnostuneille.

Tavoite

Mitä johtamisen työkaluja merkityksellisyysjohtajan koulutus tarjoaa?

Koulutusohjelmassa merkitystä ja sen johtamista tarkastellaan useista näkökulmista. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja:

 • Merkityksellisyys: Tuntee ja ymmärtää merkityksellisyyden keskeiset teoriat ja viitekehykset. Osaa johtaa, rakentaa ja vahvistaa organisaatio-, tiimi- ja yksilötason merkityksellisyyden kokemusta. Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyttä ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyyden kokemus rakentuu.
 • Työelämätaidot: Kehittää omia ja muiden työelämätaitojen osaamispääomaa ja tunnistaa tulevaisuuden työelämän vaatimukset. Osaa johtaa ja rakentaa tulevaisuuden vaatimuksiin perustuvaa osaamista organisaatioon.
 • Työnantajakuvan rakentaminen: Ymmärtää ja kehittää houkuttelevaa ja merkityksellisyyslähtöistä työnantajakuvaa kilpailutekijänä ja valjastaa hyvin johdettu työnantajakuva keskeiseksi osaksi työnantajan kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta.
 • Vastuullinen työnantajuus: Ymmärtää vastuullisen työnantajuuden merkityksen sekä rakentaa merkityksellisyyttä sisäisesti ja ulkoisesti osana sosiaalista vastuullisuutta.
 • Rekrytointiprosessi: Osaa rakentaa ja kehittää osaajalähtöisen rekrytointiprosessin ja ymmärtää rekrytoinnin ja merkityksellisyyden välisen yhteyden osaajien houkuttelussa, rekrytoinnin onnistumisessa ja menestyksekkäässä perehdytyksessä.
 • Yksilölähtöinen johtaminen: Osaa johtaa yksilölähtöisesti ja ymmärtää yksilölähtöisen johtamisen vaikutuksen työnantajan sitouttamisen ja pitovoiman rakentamisessa. 
 • Arvojohtaminen: Ymmärtää arvojen roolin merkityksellisyyden keskiössä. Osaa johtaa arjen toiminnasta nousevia ja toimintaa ohjaavia ja kehittäviä arvoja.
 • Vahvuuksien johtaminen: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti merkityksellisyyden johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää, kehittää ja johtaa yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 • Sitoututtaminen: Ymmärtää sitoutumisen merkityksen ja sen erilaiset ilmenemismuodot ja komponentit. Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää ja johtaa oikeanlaista sitoutumista merkityksellisyyden johtamisen työkaluja ja keinoja hyväksikäyttäen.
 • Hyvinvointi: Ymmärtää merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin keskinäisen vuorovaikutuksen. Osaa johtaa, edistää ja tukea hyvinvointia merkityksellisyyden viitekehyksiä hyödyntäen.  
 • Sisäinen motivaatio: Ymmärtää sisäisen motivaation ja merkityksellisyyden väliset yhteydet. Osaa johtaa, arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 • Ihmissuhteet: Ymmärtää ihmissuhteiden vaikutuksen merkityksellisyyden kokemisessa ja johtamisessa. Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ja toimivia ihmissuhteita työssä. 
 • Kommunikaatio: Osaa johtaa sisäistä ja ulkoista viestintää kohti merkityksellisyyttä tukevaa, vahvistavaa ja rakentavaa toimintatapaan. Osaa rakentaa, johtaa ja sanoittaa osallistavasti innostavia ja sitouttavia visioita ja missiota. 
 • Mittaaminen: Osaa mitata merkityksellisyyden johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvia merkityksellisyyttä rakentavia, kehittäviä ja vahvistavia toimintoja ja interventiota.

Opintopisteet

10 op

Sisältö

Koulutus yhdistää uusinta tieteellistä tutkimusta ja työelämän arkea elävän elämän esimerkkien ja vahvan työelämäjohtamiskokemuksen kautta. Se sukeltaa niin yksilötason merkityksen löytämiseen kuin työnantajatason keinoihin merkityksellisyyden rakentamisessa ja johtamisessa ja kattaa teoreettisen taustan sekä sisäisen pitovoiman ja ulkoisen vetovoiman rakentamisen merkityksen avulla.

Koulutus antaa konkreettisia keinoja teoreettisen viitekehyksen ja kokemuksen tukemana siihen, miten

 1. nykyinen henkilöstö saadaan sitoutettua ja voimaan hyvin ja miten yksilö-, tiimi- ja organisaatiotason merkityksellisyyttä johdetaan
 2. uusia ammattilaisia saadaan houkuteltua taloon merkityksellisyyden avulla
 3. työnantajan toiminta- ja kilpailuetua ja kannattavuutta voidaan parantaa merkityksellisyyden johtamisen kautta
 4. osallistujat rakentavat edelläkävijöinä tulevaisuuden työelämätaitoja ja erityisasiantuntijuutta merkityksellisyysjohtajina

Moduulit

1. Merkityksen johtaminen

 • Merkityksen merkitys – miksi sillä on väliä
 • Työelämämurros, työnantajatutkimukset ja työn tulevaisuus
 • Merkitys työhyvinvoinnin kulmakivenä
 • Työn merkityksellisyys ja sen vaikutukset

2. Merkityksen johtamisen työkalupakki

 • Miten merkitystä voidaan rakentaa
 • Merkityksellisyyden osatekijät yksilö- ja tiimitasolla
 • Merkityksellisyyden mittaaminen 
 • SPIRE-malli merkityksen rakentamisessa

3. Merkityksellisyyden johtaminen yrityksen pito- ja vetovoimana

 • CARMA-malli merkityksen johtamisessa
 • Merkityksellisyys pitovoimana
 • Merkityksellisyys osana työnantajakuvaa ja osaajien houkuttelua
 • Merkitysellisyys ehdokaslähtöisen rekrytoinnin, perehdytyksen ja onnistuneen sitouttamisen rakentajana
 • Merkityksellisyyden johtaminen tulevaisuuden työelämässä

Kouluttajat

Johanna Huhtamäki on DI, positiivisen psykologian asiantuntija ja pääkouluttaja positiivisen johtamisen ja kukoistavien organisaatioden koulutusohjelmassa, valmentaja, tietokirjailija ja väitöstutkija, joka tutkii menestyksen taustalla vaikuttavia ajattelumalleja ja tuo rohkeasti yhteen näkemyksiä eri tieteenaloilta.

Saana Rossi on YTM, yksi Suomen tunnetuimmista HR- ja rekrytointivaikuttajista, puhuja, advisor, hallitusammattilainen ja kirjailija, joka rakastaa suoraa puhetta, merkityksellisemmän ja innostavamman työelämän rakentamista sekä kirjoittamista. Saana on työskennellyt mm. henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana Euroopan parhaana työpaikkana palkitussa pörssiyhtiössä.

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turun kesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Rajattu osallistujamäärä.

Muu informaatio

Koulutus järjestään yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa.

Hinta

1700 €

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

31.01.2023 mennessä

Aika

14.02. – 06.06.2023

Etäopetus (livevideo-opetus Teamsilla):

 • ti 14.2. klo 12-14
 • ke 22.3. klo 9-15
 • ke 26.4. klo 9-15
 • ti 6.6. klo 9-15
Paikka

Koulutus toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (livevideo-opetus Teamsilla). Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Koulutusta ei tallenneta. Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu johdolle, HR:lle, esihenkilöille, team leadeille, tulevaisuuden asiantuntijoille ja kaikille merkityksellisyyden johtamisesta kiinnostuneille.

Tavoite

Mitä johtamisen työkaluja merkityksellisyysjohtajan koulutus tarjoaa?

Koulutusohjelmassa merkitystä ja sen johtamista tarkastellaan useista näkökulmista. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen osallistuja:

 • Merkityksellisyys: Tuntee ja ymmärtää merkityksellisyyden keskeiset teoriat ja viitekehykset. Osaa johtaa, rakentaa ja vahvistaa organisaatio-, tiimi- ja yksilötason merkityksellisyyden kokemusta. Osaa arvioida organisaationsa merkityksellisyyttä ja tunnistaa, mistä ja miten merkityksellisyyden kokemus rakentuu.
 • Työelämätaidot: Kehittää omia ja muiden työelämätaitojen osaamispääomaa ja tunnistaa tulevaisuuden työelämän vaatimukset. Osaa johtaa ja rakentaa tulevaisuuden vaatimuksiin perustuvaa osaamista organisaatioon.
 • Työnantajakuvan rakentaminen: Ymmärtää ja kehittää houkuttelevaa ja merkityksellisyyslähtöistä työnantajakuvaa kilpailutekijänä ja valjastaa hyvin johdettu työnantajakuva keskeiseksi osaksi työnantajan kiinnostavuutta ja vetovoimaisuutta.
 • Vastuullinen työnantajuus: Ymmärtää vastuullisen työnantajuuden merkityksen sekä rakentaa merkityksellisyyttä sisäisesti ja ulkoisesti osana sosiaalista vastuullisuutta.
 • Rekrytointiprosessi: Osaa rakentaa ja kehittää osaajalähtöisen rekrytointiprosessin ja ymmärtää rekrytoinnin ja merkityksellisyyden välisen yhteyden osaajien houkuttelussa, rekrytoinnin onnistumisessa ja menestyksekkäässä perehdytyksessä.
 • Yksilölähtöinen johtaminen: Osaa johtaa yksilölähtöisesti ja ymmärtää yksilölähtöisen johtamisen vaikutuksen työnantajan sitouttamisen ja pitovoiman rakentamisessa. 
 • Arvojohtaminen: Ymmärtää arvojen roolin merkityksellisyyden keskiössä. Osaa johtaa arjen toiminnasta nousevia ja toimintaa ohjaavia ja kehittäviä arvoja.
 • Vahvuuksien johtaminen: Osaa arvioida omia vahvuuksiaan ja laajentaa niiden hyödyntämistä tehokkaasti merkityksellisyyden johtajana. Osaa tunnistaa, hyödyntää, kehittää ja johtaa yksilöiden ja tiimien vahvuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa suurempi potentiaali niin yksilö-, tiimi-, kuin organisaatiotasollakin.
 • Sitoututtaminen: Ymmärtää sitoutumisen merkityksen ja sen erilaiset ilmenemismuodot ja komponentit. Osaa mitata sitoutumista ja arvioida niiden vaikutuksia yksilöön, tiimiin ja organisaatioon. Osaa kehittää ja johtaa oikeanlaista sitoutumista merkityksellisyyden johtamisen työkaluja ja keinoja hyväksikäyttäen.
 • Hyvinvointi: Ymmärtää merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin keskinäisen vuorovaikutuksen. Osaa johtaa, edistää ja tukea hyvinvointia merkityksellisyyden viitekehyksiä hyödyntäen.  
 • Sisäinen motivaatio: Ymmärtää sisäisen motivaation ja merkityksellisyyden väliset yhteydet. Osaa johtaa, arvioida ja kehittää edellytyksiä sisäisen motivaation tukemiseen ja vahvistamiseen.
 • Ihmissuhteet: Ymmärtää ihmissuhteiden vaikutuksen merkityksellisyyden kokemisessa ja johtamisessa. Osaa kehittää ja johtaa positiivisia ja toimivia ihmissuhteita työssä. 
 • Kommunikaatio: Osaa johtaa sisäistä ja ulkoista viestintää kohti merkityksellisyyttä tukevaa, vahvistavaa ja rakentavaa toimintatapaan. Osaa rakentaa, johtaa ja sanoittaa osallistavasti innostavia ja sitouttavia visioita ja missiota. 
 • Mittaaminen: Osaa mitata merkityksellisyyden johtamisen tuloksia, ymmärtää mittaamisen tuloksia ja osaa suositella niiden perustella korjaavia toimenpiteitä.
 • Interventiot: Osaa ehdottaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisiin tilanteisiin ja tavoitteisiin parhaiten soveltuvia merkityksellisyyttä rakentavia, kehittäviä ja vahvistavia toimintoja ja interventiota.
Opintopisteet

10 op

Sisältö

Koulutus yhdistää uusinta tieteellistä tutkimusta ja työelämän arkea elävän elämän esimerkkien ja vahvan työelämäjohtamiskokemuksen kautta. Se sukeltaa niin yksilötason merkityksen löytämiseen kuin työnantajatason keinoihin merkityksellisyyden rakentamisessa ja johtamisessa ja kattaa teoreettisen taustan sekä sisäisen pitovoiman ja ulkoisen vetovoiman rakentamisen merkityksen avulla.

Koulutus antaa konkreettisia keinoja teoreettisen viitekehyksen ja kokemuksen tukemana siihen, miten

 1. nykyinen henkilöstö saadaan sitoutettua ja voimaan hyvin ja miten yksilö-, tiimi- ja organisaatiotason merkityksellisyyttä johdetaan
 2. uusia ammattilaisia saadaan houkuteltua taloon merkityksellisyyden avulla
 3. työnantajan toiminta- ja kilpailuetua ja kannattavuutta voidaan parantaa merkityksellisyyden johtamisen kautta
 4. osallistujat rakentavat edelläkävijöinä tulevaisuuden työelämätaitoja ja erityisasiantuntijuutta merkityksellisyysjohtajina

Moduulit

1. Merkityksen johtaminen

 • Merkityksen merkitys – miksi sillä on väliä
 • Työelämämurros, työnantajatutkimukset ja työn tulevaisuus
 • Merkitys työhyvinvoinnin kulmakivenä
 • Työn merkityksellisyys ja sen vaikutukset

2. Merkityksen johtamisen työkalupakki

 • Miten merkitystä voidaan rakentaa
 • Merkityksellisyyden osatekijät yksilö- ja tiimitasolla
 • Merkityksellisyyden mittaaminen 
 • SPIRE-malli merkityksen rakentamisessa

3. Merkityksellisyyden johtaminen yrityksen pito- ja vetovoimana

 • CARMA-malli merkityksen johtamisessa
 • Merkityksellisyys pitovoimana
 • Merkityksellisyys osana työnantajakuvaa ja osaajien houkuttelua
 • Merkitysellisyys ehdokaslähtöisen rekrytoinnin, perehdytyksen ja onnistuneen sitouttamisen rakentajana
 • Merkityksellisyyden johtaminen tulevaisuuden työelämässä
Kouluttajat

Johanna Huhtamäki on DI, positiivisen psykologian asiantuntija ja pääkouluttaja positiivisen johtamisen ja kukoistavien organisaatioden koulutusohjelmassa, valmentaja, tietokirjailija ja väitöstutkija, joka tutkii menestyksen taustalla vaikuttavia ajattelumalleja ja tuo rohkeasti yhteen näkemyksiä eri tieteenaloilta.

Saana Rossi on YTM, yksi Suomen tunnetuimmista HR- ja rekrytointivaikuttajista, puhuja, advisor, hallitusammattilainen ja kirjailija, joka rakastaa suoraa puhetta, merkityksellisemmän ja innostavamman työelämän rakentamista sekä kirjoittamista. Saana on työskennellyt mm. henkilöstön menestymisestä vastaavana johtajana Euroopan parhaana työpaikkana palkitussa pörssiyhtiössä.

Lisätietoja

rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turun kesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Lisätietoja hakeutumisesta

Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Rajattu osallistujamäärä.

Muu informaatio

Koulutus järjestään yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa.

Hinta

1700 €

Huom. Mikäli haluat maksaa kurssimaksun kolmessa erässä, valitse ilmoittautumislomakkeella maksutavaksi lasku ja kirjoita lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Ilmoittautumiset

31.01.2023 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta