Markkinointikommunikaatio – ayMARK2047

Aika

07.03. – 24.04.2022

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 10-16 (7.3.-24.4.2022).

Zoom-luennot (luennot myös tallennetaan):

8.3. klo 17-18 Johdanto HUOM. UUSI AIKATAULU 8.3. klo 18-19

16.3. klo 17-18 Kampanjasuunnittelu

22.3. klo 17-18 Sanoma, luovuus

30.3. klo 17-18 Digimarkkinointi

Tehtävien palautus aikataulun mukaan tehtävittäin tai viimeistään 12.6.2022.

 

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on syntynyt kokonaiskuva  markkinointiviestinnästä.

Opiskelija osaa:

 • jäsentää integroidun  markkinointiviestinnän pääpiirteitä
 • ymmärtää digitaalisen  markkinointiviestinnän mahdollisuuksia ja keinoja
 • osaa arvioida  markkinointiviestinnän onnistumista sekä 
 • osaa hyödyntää markkinointiviestinnän teorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa ja markkinointimateriaalin tuotannossa.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään markkinointikommunikaatioon ja sen  teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojaksolla käsitellään integroidun  markkinointiviestinnän periaatteet ja muodot, markkinointiviestinnän  suunnitteluprosessi, digitaalista markkinointia sekä  markkinointiviestinnän onnistumisen arviointia. Opintojakson kehittää  opiskelijan tiedollisia ja käsitteellisiä tietoja sekä teorian  soveltamista käytäntöön harjoitustyön ja sitä tukevan graafisen  suunnittelun työpajan avulla.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen.

Kirjallisuus

 • Moodlen materiaali.
 • Chris Fill & Sarah Turnbull (2019): Marketing Communications: Touchpoints, sharing and disruption, 8th Edition, Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

07.03.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

07.03. – 24.04.2022

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 10-16 (7.3.-24.4.2022).

Zoom-luennot (luennot myös tallennetaan):

8.3. klo 17-18 Johdanto HUOM. UUSI AIKATAULU 8.3. klo 18-19

16.3. klo 17-18 Kampanjasuunnittelu

22.3. klo 17-18 Sanoma, luovuus

30.3. klo 17-18 Digimarkkinointi

Tehtävien palautus aikataulun mukaan tehtävittäin tai viimeistään 12.6.2022.

 

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on syntynyt kokonaiskuva  markkinointiviestinnästä.

Opiskelija osaa:

 • jäsentää integroidun  markkinointiviestinnän pääpiirteitä
 • ymmärtää digitaalisen  markkinointiviestinnän mahdollisuuksia ja keinoja
 • osaa arvioida  markkinointiviestinnän onnistumista sekä 
 • osaa hyödyntää markkinointiviestinnän teorioita markkinointiviestinnän suunnittelussa ja markkinointimateriaalin tuotannossa.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään markkinointikommunikaatioon ja sen  teoreettisiin lähtökohtiin. Opintojaksolla käsitellään integroidun  markkinointiviestinnän periaatteet ja muodot, markkinointiviestinnän  suunnitteluprosessi, digitaalista markkinointia sekä  markkinointiviestinnän onnistumisen arviointia. Opintojakson kehittää  opiskelijan tiedollisia ja käsitteellisiä tietoja sekä teorian  soveltamista käytäntöön harjoitustyön ja sitä tukevan graafisen  suunnittelun työpajan avulla.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät, markkinointiviestinnän suunnitelman laatiminen.

Kirjallisuus
 • Moodlen materiaali.
 • Chris Fill & Sarah Turnbull (2019): Marketing Communications: Touchpoints, sharing and disruption, 8th Edition, Pearson.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

07.03.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tulosta