Markkinoinnin perusteet – MARK1006

Aika

21.09. – 31.12.2020

Viikot 39-45, kurssi aukeaa ma 21.9.
Johdantowebinaari ke 23.9.2020 klo 17.00-17.45 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin).

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä, 2) selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä, 3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit, 4) osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti
Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 13.12. tai 31.1.

Kirjallisuus

Parment, Anders, Kotler, Philip & Armstrong Gary Principles of marketing Scandinavian Edition 2016

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Vaasan avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

21.09.2020 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

0-5

Aika

21.09. – 31.12.2020

Viikot 39-45, kurssi aukeaa ma 21.9.
Johdantowebinaari ke 23.9.2020 klo 17.00-17.45 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin).

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä, 2) selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä, 3) osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit, 4) osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen kokonaisuuden luomisessa.

Opintopisteet

7 op

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla. Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Keskustelut, tehtävät ja verkkotentti
Harjoitustyön palautuspäivät: laaditun aikataulun mukaisesti tai 13.12. tai 31.1.

Kirjallisuus

Parment, Anders, Kotler, Philip & Armstrong Gary Principles of marketing Scandinavian Edition 2016

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon)
  • Vaasan avoimen yliopiston opintomaksu 50 € (maksetaan verkkomaksulla ILPA-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

21.09.2020 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Arviointi

0-5

Tulosta