Markkinoinnin perusteet – ayMARK1009

Aika

20.09. – 07.11.2021

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 38-44 (20.9.-7.11.2021)

Johdantoluento Zoomin kautta 21.9.2021 klo 17-18. Luennosta tulee myös tallenne Moodleen.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä,
 • selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä,
 • osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit,
 • osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen  kokonaisuuden luomisessa.

Työelämävalmiudet:

 • Markkinoinnin metataidot: Käsitteellistämisen taito.
 • Markkinoinnin ydintaidot: Opitaan markkinoinnin peruskäsitteet ja niiden linkittyminen yrityksen liiketoimintaan. Harjoitellaan markkinoinnillisen kokonaisuuden luomista ja analysoimista.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön  analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi  sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat  luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää  tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla.  Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun  markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Keskustelut ja tehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus

 • Kotler, Philip, Armstrong Gary & Anders Parment (2016). Principles  of Marketing Scandinavian Edition. Pearson Education Limited. Lisäksi  muu opettajan ilmoittama materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

19.09.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

20.09. – 07.11.2021

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 38-44 (20.9.-7.11.2021)

Johdantoluento Zoomin kautta 21.9.2021 klo 17-18. Luennosta tulee myös tallenne Moodleen.

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kertoa markkinointiajattelun kehittymisestä,
 • selittää markkinoinnin aseman yrityksen liiketoiminnassa erilaisissa toimintaympäristöissä,
 • osaa kuvata markkinoinnin päätehtävät ja perusprosessit,
 • osaa soveltaa markkinoinnin peruskäsitteitä ja työkaluja markkinoinnillisen  kokonaisuuden luomisessa.

Työelämävalmiudet:

 • Markkinoinnin metataidot: Käsitteellistämisen taito.
 • Markkinoinnin ydintaidot: Opitaan markkinoinnin peruskäsitteet ja niiden linkittyminen yrityksen liiketoimintaan. Harjoitellaan markkinoinnillisen kokonaisuuden luomista ja analysoimista.
Opintopisteet

6 op

Sisältö

Markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön  analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi  sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Oppimisen perustana ovat  luennot ja samanaikainen tutustuminen kirjallisuuteen. Näin syntyvää  tietämystä vahvistetaan ymmärrykseksi harjoitustyön avulla.  Harjoitustyössä suunnitellaan valitun tuotteen tai palvelun  markkinoinnin kokonaisuutta ja esitetään se pienryhmissä.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Keskustelut ja tehtävät ja verkkotentti.

Kirjallisuus
 • Kotler, Philip, Armstrong Gary & Anders Parment (2016). Principles  of Marketing Scandinavian Edition. Pearson Education Limited. Lisäksi  muu opettajan ilmoittama materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

19.09.2021 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tulosta