Lyhytterapeuttiset menetelmät ja kehollisuus kriisien ja traumojen kohtaamisessa

Kuvaus

Traumatisoitunut mies

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat väistämättä työssään eri tavoin traumatisoituneita ihmisiä. Traumat ja kriisit ovat osa monien ihmisten arkea. Kaikkia ei tarvitse ohjata traumoihin erikoistuneille psykoterapeuteille, vaan jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin on hyvä kuulua perustiedot erilaisista traumatyypeistä ja ensiaputaidot trauman kohtaamiseen. Lyhytterapian keinoin voidaan tunnistaa, kohdata ja vakauttaa traumoja kohdanneita ihmisiä.

Tässä neljän seminaaripäivän koulutuksessa paneudutaan toipumiskeskeisin ja lyhytterapeuttisin menetelmin rakentamaan trauman jälkeistä hyvää elämää ja integroimaan traumaattiset kokemukset osaksi koherenttia elämäntarinaa post-traumaattisen kasvun keinoin.

Kriiseissä ja traumoissa merkittävä toipumistekijä on kyky selviytyä vastoinkäymisistä, sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin ja löytää merkityksellisyyskokemus vaikeistakin olosuhteista. Tässä koulutuksessa paneudutaan keinoihin, joilla toipumiskykyä voidaan vahvistaa. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti kriisiin ja traumaan liittyviä erityiskysymyksiä ja harjoitellaan kehollisia menetelmiä, joiden kautta traumaa voidaan lievittää kehomuistista.

Aika

20.09. – 13.12.2023

Lähiopetuspäivät: ke 20.9., ti 10.10., ke 15.11. ja ke 13.12.2023 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

Kohderyhmä

Varhaiskasvattajat, opettajat, psykologit, lääkärit, mielenterveysalan ammattilaiset, kolmannen sektorin toimijat, sosiaalityöntekijät, päihdetyöntekijät, nuorisotyöntekijät, kirkon työntekijät, lastensuojelun työntekijät, lyhytterapeutit, psykoterapeutit ja muut ihmissuhdetyötä tekevät.

Tavoite

Koulutus antaa perustiedot nykyaikaisesta traumatietoudesta ja antaa välineitä tunnistaa erilaisia traumatyyppejä ja kriisireaktioita. Koulutuksesta osallistuja saa välineitä kriisi- ja trauma-asiakkaiden ammatilliseen kohtaamiseen ja kykyä käyttää toipumis- ja voimavarakeskeisiä metodeja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi huomioiden kehon ja mielen välinen yhteys. Koulutuksessa opitaan myös ennaltaehkäisemään ammattilaisten sijaistraumatisoitumista.

Tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden traumaosaamista, tuottaa ammatillista varmuutta kriisien kohtaamiseen ja edistää matalan kynnyksen hoitoa. Lisähyötynä koulutusedistää ammattilaisten omaa hallinnantunnetta työssään.

Sisältö

Trauman tunnistaminen lyhytterapeuttisessa kontekstissa

 • Erilaiset kriisit (kiintymyssuhdetrauma, kehitykselliset kriisit, traumaattiset kriisit, elämänkriisit)
 • Kriisi- ja traumareaktiot kehossa ja mielessä
 • Resilienssi ja post-traumaattinen kasvu

Työskentely kriisin eri vaiheissa olevan asiakkaan kanssa

 • Tunnistaminen
 • Kohtaaminen
 • Vakauttamisen keinot

Ammattilaisen sijaistraumatisoitumisen ehkäisy – oma jaksaminen ja rajat

Polyvagaalinen teoria, vireystilojen säätely ja sietoikkuna

Keholliset menetelmät trauman purkamisen tukena

Lyhytterapeuttiset keinot (trauma-workshop)

 • Selviytymisen vaiheet
 • Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys kriisi- ja traumakontekstissa

Kouluttajat

Koulutuksen johtaja:
Sirkku Ruutu

 • PsM, psykologi
 • KM, opettaja
 • MCC-Coach (ICF), Vuoden Coach 2016
 • Kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti
 • Johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry)
 • Tietokirjailija (useita itsensä johtamiseen, ohjaustyöhön ja terapiaan liittyviä kirjoja)

Kouluttajat:
Katriina Lyttinen

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Sensomotorinen psykoterapia level 1 ja 2
 • Johtamisen erikoistumisopinnot (AMK) IMBA/MELBA työkyvyn arvioitsijan koulutus. Yhteisöhoito-opinnot.
 • Työnohjaaja STOry

Marjo Kokko

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), työnohjaaja STOry
 • Psykoterapeutti
 • Psykofyysisen psykoterapian opinnot
 • Sensomotorinen psykoterapia, level 1/traumojen hoito, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ART-ohjaaja. Osaamisalueina autismikirjo ja neuropsykiatria sekä kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Hinta

980 €

Jos haluat maksaa osallistumismaksun erissä (maks. kolme erää), kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Kuvaus

Traumatisoitunut mies

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat väistämättä työssään eri tavoin traumatisoituneita ihmisiä. Traumat ja kriisit ovat osa monien ihmisten arkea. Kaikkia ei tarvitse ohjata traumoihin erikoistuneille psykoterapeuteille, vaan jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin on hyvä kuulua perustiedot erilaisista traumatyypeistä ja ensiaputaidot trauman kohtaamiseen. Lyhytterapian keinoin voidaan tunnistaa, kohdata ja vakauttaa traumoja kohdanneita ihmisiä.

Tässä neljän seminaaripäivän koulutuksessa paneudutaan toipumiskeskeisin ja lyhytterapeuttisin menetelmin rakentamaan trauman jälkeistä hyvää elämää ja integroimaan traumaattiset kokemukset osaksi koherenttia elämäntarinaa post-traumaattisen kasvun keinoin.

Kriiseissä ja traumoissa merkittävä toipumistekijä on kyky selviytyä vastoinkäymisistä, sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin ja löytää merkityksellisyyskokemus vaikeistakin olosuhteista. Tässä koulutuksessa paneudutaan keinoihin, joilla toipumiskykyä voidaan vahvistaa. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti kriisiin ja traumaan liittyviä erityiskysymyksiä ja harjoitellaan kehollisia menetelmiä, joiden kautta traumaa voidaan lievittää kehomuistista.

Aika

20.09. – 13.12.2023

Lähiopetuspäivät: ke 20.9., ti 10.10., ke 15.11. ja ke 13.12.2023 klo 9-16

Paikka

Turun kesäyliopisto, Sirkkalankatu 4 (lähiopetus)

Kohderyhmä

Varhaiskasvattajat, opettajat, psykologit, lääkärit, mielenterveysalan ammattilaiset, kolmannen sektorin toimijat, sosiaalityöntekijät, päihdetyöntekijät, nuorisotyöntekijät, kirkon työntekijät, lastensuojelun työntekijät, lyhytterapeutit, psykoterapeutit ja muut ihmissuhdetyötä tekevät.

Tavoite

Koulutus antaa perustiedot nykyaikaisesta traumatietoudesta ja antaa välineitä tunnistaa erilaisia traumatyyppejä ja kriisireaktioita. Koulutuksesta osallistuja saa välineitä kriisi- ja trauma-asiakkaiden ammatilliseen kohtaamiseen ja kykyä käyttää toipumis- ja voimavarakeskeisiä metodeja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi huomioiden kehon ja mielen välinen yhteys. Koulutuksessa opitaan myös ennaltaehkäisemään ammattilaisten sijaistraumatisoitumista.

Tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden traumaosaamista, tuottaa ammatillista varmuutta kriisien kohtaamiseen ja edistää matalan kynnyksen hoitoa. Lisähyötynä koulutusedistää ammattilaisten omaa hallinnantunnetta työssään.

Sisältö

Trauman tunnistaminen lyhytterapeuttisessa kontekstissa

 • Erilaiset kriisit (kiintymyssuhdetrauma, kehitykselliset kriisit, traumaattiset kriisit, elämänkriisit)
 • Kriisi- ja traumareaktiot kehossa ja mielessä
 • Resilienssi ja post-traumaattinen kasvu

Työskentely kriisin eri vaiheissa olevan asiakkaan kanssa

 • Tunnistaminen
 • Kohtaaminen
 • Vakauttamisen keinot

Ammattilaisen sijaistraumatisoitumisen ehkäisy – oma jaksaminen ja rajat

Polyvagaalinen teoria, vireystilojen säätely ja sietoikkuna

Keholliset menetelmät trauman purkamisen tukena

Lyhytterapeuttiset keinot (trauma-workshop)

 • Selviytymisen vaiheet
 • Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys kriisi- ja traumakontekstissa
Kouluttajat

Koulutuksen johtaja:
Sirkku Ruutu

 • PsM, psykologi
 • KM, opettaja
 • MCC-Coach (ICF), Vuoden Coach 2016
 • Kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti
 • Johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry)
 • Tietokirjailija (useita itsensä johtamiseen, ohjaustyöhön ja terapiaan liittyviä kirjoja)

Kouluttajat:
Katriina Lyttinen

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Sensomotorinen psykoterapia level 1 ja 2
 • Johtamisen erikoistumisopinnot (AMK) IMBA/MELBA työkyvyn arvioitsijan koulutus. Yhteisöhoito-opinnot.
 • Työnohjaaja STOry

Marjo Kokko

 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), työnohjaaja STOry
 • Psykoterapeutti
 • Psykofyysisen psykoterapian opinnot
 • Sensomotorinen psykoterapia, level 1/traumojen hoito, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ART-ohjaaja. Osaamisalueina autismikirjo ja neuropsykiatria sekä kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Hinta

980 €

Jos haluat maksaa osallistumismaksun erissä (maks. kolme erää), kirjoita Lisätietoja-kenttään maksu kolmessa erässä.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta