Luonnosta Virtaa (LuoVi) -ohjaajakoulutus®

Kuvaus

Pensaiden lehtiä

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -menetelmäkokonaisuus on suomalaisten psykologien kehittämä, näyttöön perustuva luontolähtöinen menetelmä. LuoVi-ohjaajakoulutukseen voivat tulla kaikki tieteellisesti tutkituista, luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä kiinnostuneet. Luonnosta Virtaa -menetelmää voi hyödyntää missä tahansa luontoympäristössä tai luontoelementtien avulla tukemaan asiakkaan tai kohderyhmän hyvinvointia ja kuntoutumista.

LuoVi-ohjaajakoulutus antaa tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutusten ammattimaisesta hyödyntämisestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutus antaa tietoa erityisesti Luonnosta Virtaa/LuoVi -menetelmistä sekä valmiudet että pätevyyden ohjata niitä käytännön asiakastyössä (LuoVi-ohjaajapätevyys).

Koulutus sisältää myös peruspaketin laadukkaasta Green Care -toiminnasta ja täyttää Green Care Finland ry:n laatulautakunnan koulutusvaatimuksen kriteerit (Green Care -perusteet, 5 op). Laadukas Green Care -toiminta tarkoittaa, että kyseessä on ammattitaitoisesti ja vastuullisesti toteutettu luontoperustainen palvelu, jossa noudatetaan Green Care -toimintaperiaatteita ja -laatukriteerejä (www.gcfinland.fi/laatu/luontovoiman-ja-luontohoivan-palvelun-edellytykset)

Osallistujilla on mahdollista suorittaa joko HoivaLuoVi -koulutus (10 op), joka on tarkoitettu sote-alan ammattilaisille tai VoimaLuoVi -koulutus (8 op), joka on tarkoitettu muille ammattilaisille (esimerkiksi matkailualan ammattilaiset, eräoppaat)

 

 • HoivaLuoVi -koulutuskokonaisuus (10 op)

HoivaLuoVi -koulutuskokonaisuus muodostuu teoriaosuuksista, keskusteluista ja ohjatuista käytännön harjoituksista (Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät) luontoympäristössä sekä koulutuspäivien välissä tehtävistä välitehtävistä ja oheiskirjallisuuteen perehtymisestä. Koulutuksen aikana laaditaan omaan työhön sovellettava kehittämistyö/lopputyö, josta kouluttajat antavat jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen palautteen. Kaksiosaisessa kehittämistehtävässä (kirjallinen ja videotallenne) kuvataan, miten Luonnosta Virtaa -menetelmiä ohjataan omassa asiakastyössä. Myös etänä toteutettaviin koulutuspäiviin sisältyy osallistujan omassa lähiluonnossa tapahtuvia etäohjattuja LuoVi-harjoituksia – käytännön osio sisältyy jokaiseen koulutuspäivään.

 • VoimaLuoVi -koulutuskokonaisuus (8 op)

Tämä koulutuskokonaisuus sisältää vastaavat osuudet kuin HoivaLuoVi, mutta ne ovat sisällöltään suppeammat, esimerkiksi vähäisempi oheiskirjallisuus ja suppeampi lopputyö. Myös toisen lähipäivän pituus on lyhyempi.

 

Aika

11.05. – 09.11.2023

1. JAKSO

VoimaLuovi ja HoivaLuovi

to 11.5.2023      klo 9-16 (Zoom)

pe 12.5.2023     klo 9-16 (Zoom)

 

2. JAKSO

VoimaLuovi ja HoivaLuovi

ma 29.5.2023    klo 9-16 (Zoom)

ti 30.5.2023       klo 9-16 (Zoom)

 

3. JAKSO

Lähiopetus Turussa, luontoympäristössä

ma 4.9.2023      klo 9-16    VoimaLuovi ja HoivaLuovi

ti 5.9.2023        klo 9-12    VoimaLuovi

                          klo 9-16     HoivaLuovi

 

4. JAKSO

to 9.11.2023      klo 9-17 (Zoom)

VoimaLuovi ja HoivaLuovi

Paikka

Jaksot 1., 2. ja 4. toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (Zoom-livevideoyhteys).

Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot.

Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Jakso 3 on lähijakso Turussa, luontoympäristössä. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

LuoVi-ohjaajakoulutukseen voivat tulla kaikki tieteellisesti tutkituista, luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä kiinnostuneet. Luonnosta Virtaa -menetelmää voi hyödyntää missä tahansa luonnossa tai luontoelementtien avulla tukemaan asiakkaan tai kohderyhmän hyvinvointia ja kuntoutumista.

Osallistujilla on mahdollista suorittaa joko

 • HoivaLuoVi -koulutus (10 op), joka on tarkoitettu sote-alan ammattilaisille tai 
 • VoimaLuoVi -koulutus (8 op), joka on tarkoitettu muille ammattilaisille (esimerkiksi matkailualan ammattilaiset, eräoppaat)

 

 

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

– on omaksunut tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja niitä selittävistä keskeisistä eko- ja ympäristöpsykologian teoreettisista selitysmalleista ja tutkimusnäytöstä

– osaa käyttää Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta oman ammatillisen toimintansa tukena

– osaa hyödyntää ja soveltaa tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta vastatakseen omien asiakkaidensa tarpeisiin (HoivaLuoVi-ohjaaja koko menetelmäkokonaisuutta, VoimaLuoVi-ohjaaja menetelmäkokonaisuudesta asiakasryhmälleen soveltuvin osin)

– ymmärtää ja osaa soveltaa laadukkaan Green Care -toiminnan periaatteita omassa käytännön työssään.

Sisältö

Ohjelma:

1. JAKSO     

to 11.5.klo 9-16    (Zoom)

Suomalainen Green Care – perusteet tavoitteellisen luontontoperustaisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen

 HoivaLuovi ja VoimaLuovi

 • Suomalainen Green Care -toiminta ja sen erityispiirteet (tieteellinen tieto toiminnan taustalla)
 • GC-toimialan ja kehityksen tunnistaminen
 • GC-laatutekijöiden ymmärtäminen ja toimialaa koskevien lakien tunnistaminen
 • GC-työkirja toiminnan tukena

 

 pe 12.5. klo 9-16    (Zoom)     

Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisten palvelujen- ja interventioiden tuottamisessa

HoivaLuovi ja VoimaLuovi

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontolähtöiset interventiot
 • Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta
 • Luontosuhde hyvinvointivaikutuksien ja interventioiden perusta
 • Luontolähtöisten interventioiden ohjauksen sekä ohjaajan osaamisen ja asenteen merkityksen ymmärtäminen
 • Hyvien ohjaamisperiaatteiden tunnistaminen

 

2. JAKSO                          

ma 29.5. klo 9-16    (Zoom)

Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuus teoriassa

HoivaLuovi ja VoimaLuovi

 

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -kuntoutusmenetelmien teoreettinen tausta

 • LuoVi-kuntoutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvät harjoitteet
 • LuoVi-kuntoutusmenetelmien ohjaaminen teoriassa ja käytännössä

 

ti 30.5. klo 9-16   

Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuus teoriassa ja tutkimusten valossa

HoivaLuovi ja VoimaLuovi

 • LuoVi-kuntoutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvät harjoitteet
 • Luonnosta Virtaa -menetelmiin liittyvät tutkimukset

 

3. JAKSO 

ma 4.9. klo 9-16    lähiopetus Turussa, luontoympäristössä

LuoVi-menetelmät käytännössä

HoivaLuovi ja VoimaLuovi

 

ti 5.9.    lähiopetus Turussa, luontoympäristössä

LuoVi -kuntoutusmenetelmät käytännössä

HoivaLuoVi                      klo 9-16

VoimaLuoVi                      klo 9-12

 

4. JAKSO                          

to 9.11. klo 9-17    (Zoom)

Ammatillisuutta kehittävien lopputöiden esitykset ja arviointi, koulutuksen päätös

 • Lopputyönä tehtävien näyttöjen esitykset ja arviointia
 • Koulutuksen päätös

 

Kouluttajat

Kirsi Salonen

Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja.

Jane-Veera Paakkolanvaara

Psykologi (PsM), psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, väitöstutkija, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen, Psykologiliiton Eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja.

 

Suoritustapa

Luennot, ohjatut käytännön harjoitukset luontoympäristöissä, koulutuspäivien välissä tehtävät välitehtävät, kirjallisuus, keskustelut sekä ohjausharjoittelu. Koulutuksessa tehdään sekä kirjallinen lopputyö että videomuotoinen näyttö LuoVi-menetelmien ohjauksesta asiakastyössä, mistä saa palautteet ohjaajilta. Koulutuspäiviin osioissa 1-3 sisältyy käytännön luontoharjoitteita ulkona. Etäkoulutuspäivinä tarvitaan ulkoiluvarustuksen lisäksi laitetta ja verkkoyhteyttä myös ulkoharjoitteissa: älypuhelin tai kannettava, mikki & kuulokkeet ja nettiyhteys.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Maria Lindbom, maria.lindbom@turunkesayliopisto.fi, 040-357 5780 koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, 044-720 1143

Hinta

VoimaLuovi -kokonaisuus    (8op)      1150 €

HoivaLuovi -kokonaisuus     (10 op)   1350 €

 

Hinnat voimassa verkkomaksulla maksettaessa. Laskutuslisä 5 €. Muistathan valita oikean tuotteen lisäksi myös maksutavan.

Ilmoittautumiset

27.04.2023 mennessä

Kuvaus

Pensaiden lehtiä

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -menetelmäkokonaisuus on suomalaisten psykologien kehittämä, näyttöön perustuva luontolähtöinen menetelmä. LuoVi-ohjaajakoulutukseen voivat tulla kaikki tieteellisesti tutkituista, luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä kiinnostuneet. Luonnosta Virtaa -menetelmää voi hyödyntää missä tahansa luontoympäristössä tai luontoelementtien avulla tukemaan asiakkaan tai kohderyhmän hyvinvointia ja kuntoutumista.

LuoVi-ohjaajakoulutus antaa tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutusten ammattimaisesta hyödyntämisestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutus antaa tietoa erityisesti Luonnosta Virtaa/LuoVi -menetelmistä sekä valmiudet että pätevyyden ohjata niitä käytännön asiakastyössä (LuoVi-ohjaajapätevyys).

Koulutus sisältää myös peruspaketin laadukkaasta Green Care -toiminnasta ja täyttää Green Care Finland ry:n laatulautakunnan koulutusvaatimuksen kriteerit (Green Care -perusteet, 5 op). Laadukas Green Care -toiminta tarkoittaa, että kyseessä on ammattitaitoisesti ja vastuullisesti toteutettu luontoperustainen palvelu, jossa noudatetaan Green Care -toimintaperiaatteita ja -laatukriteerejä (www.gcfinland.fi/laatu/luontovoiman-ja-luontohoivan-palvelun-edellytykset)

Osallistujilla on mahdollista suorittaa joko HoivaLuoVi -koulutus (10 op), joka on tarkoitettu sote-alan ammattilaisille tai VoimaLuoVi -koulutus (8 op), joka on tarkoitettu muille ammattilaisille (esimerkiksi matkailualan ammattilaiset, eräoppaat)

 

 • HoivaLuoVi -koulutuskokonaisuus (10 op)

HoivaLuoVi -koulutuskokonaisuus muodostuu teoriaosuuksista, keskusteluista ja ohjatuista käytännön harjoituksista (Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät) luontoympäristössä sekä koulutuspäivien välissä tehtävistä välitehtävistä ja oheiskirjallisuuteen perehtymisestä. Koulutuksen aikana laaditaan omaan työhön sovellettava kehittämistyö/lopputyö, josta kouluttajat antavat jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen palautteen. Kaksiosaisessa kehittämistehtävässä (kirjallinen ja videotallenne) kuvataan, miten Luonnosta Virtaa -menetelmiä ohjataan omassa asiakastyössä. Myös etänä toteutettaviin koulutuspäiviin sisältyy osallistujan omassa lähiluonnossa tapahtuvia etäohjattuja LuoVi-harjoituksia – käytännön osio sisältyy jokaiseen koulutuspäivään.

 • VoimaLuoVi -koulutuskokonaisuus (8 op)

Tämä koulutuskokonaisuus sisältää vastaavat osuudet kuin HoivaLuoVi, mutta ne ovat sisällöltään suppeammat, esimerkiksi vähäisempi oheiskirjallisuus ja suppeampi lopputyö. Myös toisen lähipäivän pituus on lyhyempi.

 

Aika

11.05. – 09.11.2023

1. JAKSO

VoimaLuovi ja HoivaLuovi

to 11.5.2023      klo 9-16 (Zoom)

pe 12.5.2023     klo 9-16 (Zoom)

 

2. JAKSO

VoimaLuovi ja HoivaLuovi

ma 29.5.2023    klo 9-16 (Zoom)

ti 30.5.2023       klo 9-16 (Zoom)

 

3. JAKSO

Lähiopetus Turussa, luontoympäristössä

ma 4.9.2023      klo 9-16    VoimaLuovi ja HoivaLuovi

ti 5.9.2023        klo 9-12    VoimaLuovi

                          klo 9-16     HoivaLuovi

 

4. JAKSO

to 9.11.2023      klo 9-17 (Zoom)

VoimaLuovi ja HoivaLuovi

Paikka

Jaksot 1., 2. ja 4. toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (Zoom-livevideoyhteys).

Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot.

Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Jakso 3 on lähijakso Turussa, luontoympäristössä. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

LuoVi-ohjaajakoulutukseen voivat tulla kaikki tieteellisesti tutkituista, luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä kiinnostuneet. Luonnosta Virtaa -menetelmää voi hyödyntää missä tahansa luonnossa tai luontoelementtien avulla tukemaan asiakkaan tai kohderyhmän hyvinvointia ja kuntoutumista.

Osallistujilla on mahdollista suorittaa joko

 • HoivaLuoVi -koulutus (10 op), joka on tarkoitettu sote-alan ammattilaisille tai 
 • VoimaLuoVi -koulutus (8 op), joka on tarkoitettu muille ammattilaisille (esimerkiksi matkailualan ammattilaiset, eräoppaat)

 

 

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

– on omaksunut tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja niitä selittävistä keskeisistä eko- ja ympäristöpsykologian teoreettisista selitysmalleista ja tutkimusnäytöstä

– osaa käyttää Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta oman ammatillisen toimintansa tukena

– osaa hyödyntää ja soveltaa tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta vastatakseen omien asiakkaidensa tarpeisiin (HoivaLuoVi-ohjaaja koko menetelmäkokonaisuutta, VoimaLuoVi-ohjaaja menetelmäkokonaisuudesta asiakasryhmälleen soveltuvin osin)

– ymmärtää ja osaa soveltaa laadukkaan Green Care -toiminnan periaatteita omassa käytännön työssään.

Sisältö

Ohjelma:

1. JAKSO     

to 11.5.klo 9-16    (Zoom)

Suomalainen Green Care – perusteet tavoitteellisen luontontoperustaisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen

 HoivaLuovi ja VoimaLuovi

 • Suomalainen Green Care -toiminta ja sen erityispiirteet (tieteellinen tieto toiminnan taustalla)
 • GC-toimialan ja kehityksen tunnistaminen
 • GC-laatutekijöiden ymmärtäminen ja toimialaa koskevien lakien tunnistaminen
 • GC-työkirja toiminnan tukena

 

 pe 12.5. klo 9-16    (Zoom)     

Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisten palvelujen- ja interventioiden tuottamisessa

HoivaLuovi ja VoimaLuovi

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontolähtöiset interventiot
 • Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta
 • Luontosuhde hyvinvointivaikutuksien ja interventioiden perusta
 • Luontolähtöisten interventioiden ohjauksen sekä ohjaajan osaamisen ja asenteen merkityksen ymmärtäminen
 • Hyvien ohjaamisperiaatteiden tunnistaminen

 

2. JAKSO                          

ma 29.5. klo 9-16    (Zoom)

Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuus teoriassa

HoivaLuovi ja VoimaLuovi

 

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -kuntoutusmenetelmien teoreettinen tausta

 • LuoVi-kuntoutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvät harjoitteet
 • LuoVi-kuntoutusmenetelmien ohjaaminen teoriassa ja käytännössä

 

ti 30.5. klo 9-16   

Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuus teoriassa ja tutkimusten valossa

HoivaLuovi ja VoimaLuovi

 • LuoVi-kuntoutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvät harjoitteet
 • Luonnosta Virtaa -menetelmiin liittyvät tutkimukset

 

3. JAKSO 

ma 4.9. klo 9-16    lähiopetus Turussa, luontoympäristössä

LuoVi-menetelmät käytännössä

HoivaLuovi ja VoimaLuovi

 

ti 5.9.    lähiopetus Turussa, luontoympäristössä

LuoVi -kuntoutusmenetelmät käytännössä

HoivaLuoVi                      klo 9-16

VoimaLuoVi                      klo 9-12

 

4. JAKSO                          

to 9.11. klo 9-17    (Zoom)

Ammatillisuutta kehittävien lopputöiden esitykset ja arviointi, koulutuksen päätös

 • Lopputyönä tehtävien näyttöjen esitykset ja arviointia
 • Koulutuksen päätös

 

Kouluttajat

Kirsi Salonen

Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja.

Jane-Veera Paakkolanvaara

Psykologi (PsM), psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, väitöstutkija, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen, Psykologiliiton Eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja.

 

Suoritustapa

Luennot, ohjatut käytännön harjoitukset luontoympäristöissä, koulutuspäivien välissä tehtävät välitehtävät, kirjallisuus, keskustelut sekä ohjausharjoittelu. Koulutuksessa tehdään sekä kirjallinen lopputyö että videomuotoinen näyttö LuoVi-menetelmien ohjauksesta asiakastyössä, mistä saa palautteet ohjaajilta. Koulutuspäiviin osioissa 1-3 sisältyy käytännön luontoharjoitteita ulkona. Etäkoulutuspäivinä tarvitaan ulkoiluvarustuksen lisäksi laitetta ja verkkoyhteyttä myös ulkoharjoitteissa: älypuhelin tai kannettava, mikki & kuulokkeet ja nettiyhteys.

Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa.

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta saa todistuksen.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Maria Lindbom, maria.lindbom@turunkesayliopisto.fi, 040-357 5780 koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, 044-720 1143

Hinta

VoimaLuovi -kokonaisuus    (8op)      1150 €

HoivaLuovi -kokonaisuus     (10 op)   1350 €

 

Hinnat voimassa verkkomaksulla maksettaessa. Laskutuslisä 5 €. Muistathan valita oikean tuotteen lisäksi myös maksutavan.

Ilmoittautumiset

27.04.2023 mennessä

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta