Kuluttajakäyttäytyminen – ayMARK2009

Aika

17.01. – 13.03.2022

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 3-10 (17.1.-13.3.2022).

Johdantoluento Zoomin kautta 19.1.2022 klo 17-18 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin).

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä ja ymmärtää kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien  käyttäytymistä ohjaavia perusprosesseja,
 • tunnistaa ja visioida  kulutuksen tulevia trendejä sekä
 • tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa  markkinoinnin päätöksenteossa.

Työelämävalmiudet:

 • Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu  ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot.
 • Markkinoinnin ydintaidot: kuluttajalähtöinen segmentointi,  kulutustrendien visiointi sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja  visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään  kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista  yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina  toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta  aidoissa kulutustilanteissa.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät. Tehtävien palautukset laaditun aikataulun mukaisesti tai viimeistään 22.5. mennessä

Kirjallisuus

 • Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K.  Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective  (soveltuvin osin),
 • oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

10.01.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

17.01. – 13.03.2022

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 3-10 (17.1.-13.3.2022).

Johdantoluento Zoomin kautta 19.1.2022 klo 17-18 (luento nauhoitetaan ja se on katsottavissa myös myöhemmin).

Paikka

Verkko-opinnot

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • määritellä ja ymmärtää kuluttamisen peruskäsitteitä ja kuluttajien  käyttäytymistä ohjaavia perusprosesseja,
 • tunnistaa ja visioida  kulutuksen tulevia trendejä sekä
 • tulkita ja soveltaa kuluttajatietoa  markkinoinnin päätöksenteossa.

Työelämävalmiudet:

 • Suullinen ja kirjallinen ilmaisu, yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu  ja analyyttisyys sekä ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot.
 • Markkinoinnin ydintaidot: kuluttajalähtöinen segmentointi,  kulutustrendien visiointi sekä asiakaskokemuksen kehittäminen.
Opintopisteet

5 op

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kulutuksen roolia yhteiskunnassa ja  visioidaan tulevaisuuden kulutustrendejä. Perustana käytetään  kuluttajakäyttäytymisen käsitteellistä ymmärrystä kuluttajista  yksilöllisinä päätöksentekijöinä, ryhmän jäseninä ja kulttuurisina  toimijoina. Lisäksi hankitaan tietoa kuluttajista ja kuluttamisesta  aidoissa kulutustilanteissa.

Kouluttajat

Yliopisto-opettaja Päivi Borisov

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät. Tehtävien palautukset laaditun aikataulun mukaisesti tai viimeistään 22.5. mennessä

Kirjallisuus
 • Solomon, Michael R., Gary Bamossy, Soren Askegaard & Margaret K.  Hogg (2013 tai uudempi). Consumer Behavior. A European Perspective  (soveltuvin osin),
 • oheismateriaalia opettajan ilmoituksen mukaan.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

koulutussihteeri Susanne Peltonen, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1142
koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, p. 044 720 1146

Hinta

90 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 65 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
 • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

10.01.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Tulosta