Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op)

Kuvaus

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi sekä ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauksessa, samoin kuin monenlaiseen asiakas- ja potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella ja persoonataidoilla on merkitystä.

Kirjallisuusterapiaa hyödynnetään minän vahvistamiseen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun kehittämiseen. Ammattilaisille kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikääntyneidenkin elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnan toiminnassa, opetus- ja kasvatustyössä sekä kirjastojen ja oppilaitosten erilaisissa toimintapiireissä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä  Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Aika

04.02. – 11.06.2022

4.–5.2., 4.–5.3., 8.–9.4., 6.–7.5. ja 10.–11.6.2022 pe klo 10-17 ja la 9-16

Paikka

Turun yliopiston ja Turun kesäyliopiston tilat (Kupittaan alue)

Koulutuksen avausjakso (4.-5.2.) pidetään koronatilanteen takia etäopetuksena (reaaliaikainen opetus Zoomilla). Seuraamme koronatilannetta ja -ohjeistuksia. Muiden opetusjaksojen toteutustavasta päätetään myöhemmin. Tarkoituksena on siirtyä lähiopetukseen siinä vaiheessa, kun se on mahdollista.

Kohderyhmä

Koulutus on avointa, kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille tarkoitettua koulutusta eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta.

Tämä koulutus sopii erityisesti sinulle, joka haluat lisätä voimavarojasi ja itsetuntemustasi luovan kirjoittamisen ja luovan lukemisen avulla.

Koulutus toimii myös erinomaisena ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille ohjaus- ja neuvontyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveys-, opetus-, kasvatus-, taide-, kirjallisuus- ja kirjastoalan henkilöstölle.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat luoda kuvaa kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Sinulla on teoreettista ja kokemuksellista tietoa kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käytöstä ja niiden vaikuttavuudesta.

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • sijoittaa luovan ja vuorovaikutteisen kirjallisuusterapian luovien terapioiden kentälle
 • hahmottaa kirjallisuusterapian soveltamisalueita
 • nimetä ja kuvata tärkeimpiä kirjallisuusterapeuttisia lukemis- ja kirjoittamismenetelmiä
 • luetella kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisia, itsetuntemusta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
 • ymmärtää luovan ja terapeuttisen lukemisen ja kirjoittamisen yhtäläisyyksiä ja eroja
 • tunnistaa oman terapeuttisen työskentelyn ja kirjallisuusterapian ammatillisen käytön eron
 • hahmottaa kirjallisuusterapian menetelmien käyttömahdollisuuksia oman hyvinvoinnin ja kasvun tukena sekä omassa työssä
 • hahmottaa kirjallisuusterapian koulutusmallin ensimmäisen vaiheen osaamis- ja valmiustason suomat mahdollisuudet ja rajat

Opintopisteet

15 op

Sisältö

Lähiopetusjaksojen sisältö ja aikataulu:

1. Aloitusjakso, 4.–5.2.2022

 • Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat.
 • Johdatus luovaan ja vuorovaikutukselliseen kirjallisuusterapiaan.
 • Kirjallisuusterapian historiaa ja nykypäivää.
 • Minuus, muutos, tarinat.

Päivi Kosonen & Silja Mäki

2. jakso, 4.–5.3.2022

 • Päiväkirjamenetelmät & reflektiivinen kirjoittaminen.
 • Kirjoittamisen vaikutusteoriat & kirjallisuusterapeuttinen prosessi.
 • Sadut kirjallisuusterapeuttisena välineenä.
 • Oman kasvun kirja.

Päivi Kosonen & Silja Mäki

3. jakso, 8.–9.4.2022

 • Unista kirjoittaminen.
 • Elämänkaari kirjallisuusterapeuttisena välineenä.
 • Oman kasvun kirja.

Kirsi Virkkunen & Silja Mäki

4. jakso, 6.–7.5.2022

 • Näkökulmia kirjallisuusterapeuttiseen lukemistyöskentelyyn.
 • Lukupiirityöskentely.
 • Avainkokemukset ja luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen.
 • Oman kasvun kirja.

Eevastiina Kinnunen & Päivi Kosonen

5. Päätösjakso, 10.–11.6. 2022

 • Taideterapian mahdollisuuksia: Oman kasvun kirja.
 • Loppureflektiot.
 • Koulutuksen päätös.

Kirsi Virkkunen & Päivi Kosonen

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan, sekä kasvu- ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus lukemisen ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin.

 • Dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen, koulutuksen johtaja
 • FM, sanataideohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja Eevastiina Kinnunen
 • FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki
 • Työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, uniohjaaja Kirsi Virkkunen

Suoritustapa

Koulutuksessa on viisi kahden päivän koulutusjaksoa (80 tuntia). Lisäksi opiskelija tekee koko koulutuksen ajan oman kasvun kirjaa, joka tukee opiskelijan henkilökohtaista ja ammattilista kasvua koko oppimisprosessin ajan.

Oman kasvun kirja sisältää itsenäistä työskentelyä (325 tuntia). Tämä koostuu kurssikirjallisuuteen perehtymisestä (150 tuntia) sekä koulutusjaksojen aikana opittujen kirjallisuusterapia- ja muiden luovien terapioiden tekniikoiden kokemuksellisesta harjoittelusta (175 tuntia), jonka tekemiseen ja vaiheisiin ohjataan erikseen.

Kirjallisuus

Kaikille yhteinen kurssin perusoppikirja on Silja Mäen ja Terhikki Linnainmaan toimittama Hoitavat sanat (pokkarimuodossa Hoivasanat). Tämän lisäksi opiskelijat lukevat muuta kirjallisuus- ja luovuusterapioihin liittyvää kirjallisuutta omien ammatillisten ja henkilökohtaisten tavoitteidensa ja kiinnostuksenkohteidensa ohjaamana.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Susanne Peltonen, p. 044 720 1142, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi

Muu informaatio

Kirjallisuusterapian koulutuspolku (yhteensä 90 op)

Tämä 15 opintopisteen laajuinen johdanto kirjallisuusterapiaan on kolmivaiheisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua II-vaiheen koulutukseen.

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry

1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun välineenä, Johdatus kirjallisuusterapiaan (15 op, ½ vuotta)
2. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op, 1 vuosi)
3. Kirjallisuusterapeuttikoulutus (40 op, 1,5 vuotta)

Mikäli kirjallisuusterapian opintopolku kiinnostaa, kannattaa koulutuspolun vaiheista kaksi ja kolme kysellä tarkemmin Kirjallisuusterapiayhdistyksestä.

Hinta

1800 €
Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana (maks. 3 erää).

Ilmoittautumiset

23.01.2022 mennessä

Kuvaus

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi sekä ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauksessa, samoin kuin monenlaiseen asiakas- ja potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella ja persoonataidoilla on merkitystä.

Kirjallisuusterapiaa hyödynnetään minän vahvistamiseen, tunneilmaisun sekä suullisen ja kirjallisen ilmaisun kehittämiseen. Ammattilaisille kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja niin lasten, nuorten ja aikuisten kuin ikääntyneidenkin elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnan toiminnassa, opetus- ja kasvatustyössä sekä kirjastojen ja oppilaitosten erilaisissa toimintapiireissä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä  Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Aika

04.02. – 11.06.2022

4.–5.2., 4.–5.3., 8.–9.4., 6.–7.5. ja 10.–11.6.2022 pe klo 10-17 ja la 9-16

Paikka

Turun yliopiston ja Turun kesäyliopiston tilat (Kupittaan alue)

Koulutuksen avausjakso (4.-5.2.) pidetään koronatilanteen takia etäopetuksena (reaaliaikainen opetus Zoomilla). Seuraamme koronatilannetta ja -ohjeistuksia. Muiden opetusjaksojen toteutustavasta päätetään myöhemmin. Tarkoituksena on siirtyä lähiopetukseen siinä vaiheessa, kun se on mahdollista.

Kohderyhmä

Koulutus on avointa, kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille tarkoitettua koulutusta eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta.

Tämä koulutus sopii erityisesti sinulle, joka haluat lisätä voimavarojasi ja itsetuntemustasi luovan kirjoittamisen ja luovan lukemisen avulla.

Koulutus toimii myös erinomaisena ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille ohjaus- ja neuvontyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveys-, opetus-, kasvatus-, taide-, kirjallisuus- ja kirjastoalan henkilöstölle.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osaat luoda kuvaa kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Sinulla on teoreettista ja kokemuksellista tietoa kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käytöstä ja niiden vaikuttavuudesta.

Koulutuksen käytyäsi osaat:

 • sijoittaa luovan ja vuorovaikutteisen kirjallisuusterapian luovien terapioiden kentälle
 • hahmottaa kirjallisuusterapian soveltamisalueita
 • nimetä ja kuvata tärkeimpiä kirjallisuusterapeuttisia lukemis- ja kirjoittamismenetelmiä
 • luetella kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisia, itsetuntemusta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
 • ymmärtää luovan ja terapeuttisen lukemisen ja kirjoittamisen yhtäläisyyksiä ja eroja
 • tunnistaa oman terapeuttisen työskentelyn ja kirjallisuusterapian ammatillisen käytön eron
 • hahmottaa kirjallisuusterapian menetelmien käyttömahdollisuuksia oman hyvinvoinnin ja kasvun tukena sekä omassa työssä
 • hahmottaa kirjallisuusterapian koulutusmallin ensimmäisen vaiheen osaamis- ja valmiustason suomat mahdollisuudet ja rajat
Opintopisteet

15 op

Sisältö

Lähiopetusjaksojen sisältö ja aikataulu:

1. Aloitusjakso, 4.–5.2.2022

 • Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat.
 • Johdatus luovaan ja vuorovaikutukselliseen kirjallisuusterapiaan.
 • Kirjallisuusterapian historiaa ja nykypäivää.
 • Minuus, muutos, tarinat.

Päivi Kosonen & Silja Mäki

2. jakso, 4.–5.3.2022

 • Päiväkirjamenetelmät & reflektiivinen kirjoittaminen.
 • Kirjoittamisen vaikutusteoriat & kirjallisuusterapeuttinen prosessi.
 • Sadut kirjallisuusterapeuttisena välineenä.
 • Oman kasvun kirja.

Päivi Kosonen & Silja Mäki

3. jakso, 8.–9.4.2022

 • Unista kirjoittaminen.
 • Elämänkaari kirjallisuusterapeuttisena välineenä.
 • Oman kasvun kirja.

Kirsi Virkkunen & Silja Mäki

4. jakso, 6.–7.5.2022

 • Näkökulmia kirjallisuusterapeuttiseen lukemistyöskentelyyn.
 • Lukupiirityöskentely.
 • Avainkokemukset ja luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen.
 • Oman kasvun kirja.

Eevastiina Kinnunen & Päivi Kosonen

5. Päätösjakso, 10.–11.6. 2022

 • Taideterapian mahdollisuuksia: Oman kasvun kirja.
 • Loppureflektiot.
 • Koulutuksen päätös.

Kirsi Virkkunen & Päivi Kosonen

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan, sekä kasvu- ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus lukemisen ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin.

 • Dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen, koulutuksen johtaja
 • FM, sanataideohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja Eevastiina Kinnunen
 • FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki
 • Työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, uniohjaaja Kirsi Virkkunen
Suoritustapa

Koulutuksessa on viisi kahden päivän koulutusjaksoa (80 tuntia). Lisäksi opiskelija tekee koko koulutuksen ajan oman kasvun kirjaa, joka tukee opiskelijan henkilökohtaista ja ammattilista kasvua koko oppimisprosessin ajan.

Oman kasvun kirja sisältää itsenäistä työskentelyä (325 tuntia). Tämä koostuu kurssikirjallisuuteen perehtymisestä (150 tuntia) sekä koulutusjaksojen aikana opittujen kirjallisuusterapia- ja muiden luovien terapioiden tekniikoiden kokemuksellisesta harjoittelusta (175 tuntia), jonka tekemiseen ja vaiheisiin ohjataan erikseen.

Kirjallisuus

Kaikille yhteinen kurssin perusoppikirja on Silja Mäen ja Terhikki Linnainmaan toimittama Hoitavat sanat (pokkarimuodossa Hoivasanat). Tämän lisäksi opiskelijat lukevat muuta kirjallisuus- ja luovuusterapioihin liittyvää kirjallisuutta omien ammatillisten ja henkilökohtaisten tavoitteidensa ja kiinnostuksenkohteidensa ohjaamana.

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Susanne Peltonen, p. 044 720 1142, susanne.peltonen@turunkesayliopisto.fi

Muu informaatio

Kirjallisuusterapian koulutuspolku (yhteensä 90 op)

Tämä 15 opintopisteen laajuinen johdanto kirjallisuusterapiaan on kolmivaiheisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua II-vaiheen koulutukseen.

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry

1. Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun välineenä, Johdatus kirjallisuusterapiaan (15 op, ½ vuotta)
2. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op, 1 vuosi)
3. Kirjallisuusterapeuttikoulutus (40 op, 1,5 vuotta)

Mikäli kirjallisuusterapian opintopolku kiinnostaa, kannattaa koulutuspolun vaiheista kaksi ja kolme kysellä tarkemmin Kirjallisuusterapiayhdistyksestä.

Hinta

1800 €
Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana (maks. 3 erää).

Ilmoittautumiset

23.01.2022 mennessä

Tulosta