Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Aika

09.08. – 01.09.2022

ti 9.8. klo 17.00-18.30
ke 10.8., to 11.8., ti 16.8., to 18.8., ti 23.8., to 25.8., 30.8. ja 1.9.2022 klo 17.00-19.30

Huom. aiemmasta tiedosta poiketen myös 23.8. ja 25.8. on live-opetusta (livevideo-opetus Zoomilla). Jokaisesta opetuskerrasta tulee myös luentotallenne EduGo:hon.

Tavoite

Opiskelija

 • tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet
 • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta

Opintopisteet

4 op

Sisältö

 • lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa
 • keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta
 • erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit
 • kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä

Kouluttajat

yliopistonlehtori Marita Neitola

Suoritustapa

Luento-opetus 26 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

Tentti EduGossa ma-su 19.9.-25.9.2022
1. uusinta ma-su 10.10.-16.10.2022
2. uusinta ma-su 7.11.-13.11.2022

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos, PS-kustannus.
2. Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
3. Muu materiaali. Kaksi suomenkielistä tieteellistä artikkelia (ilm. myöhemmin).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

26.07.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

09.08. – 01.09.2022

ti 9.8. klo 17.00-18.30
ke 10.8., to 11.8., ti 16.8., to 18.8., ti 23.8., to 25.8., 30.8. ja 1.9.2022 klo 17.00-19.30

Huom. aiemmasta tiedosta poiketen myös 23.8. ja 25.8. on live-opetusta (livevideo-opetus Zoomilla). Jokaisesta opetuskerrasta tulee myös luentotallenne EduGo:hon.

Tavoite

Opiskelija

 • tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet
 • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta
Opintopisteet

4 op

Sisältö
 • lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa
 • keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta
 • erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit
 • kasvatus- ja kehityspsykologian keskeiset tutkimusmenetelmät esimerkinomaisesti sisältöteemoihin liittyneinä
Kouluttajat

yliopistonlehtori Marita Neitola

Suoritustapa

Luento-opetus 26 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

Tentti EduGossa ma-su 19.9.-25.9.2022
1. uusinta ma-su 10.10.-16.10.2022
2. uusinta ma-su 7.11.-13.11.2022

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos, PS-kustannus.
2. Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
3. Muu materiaali. Kaksi suomenkielistä tieteellistä artikkelia (ilm. myöhemmin).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

26.07.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta