Kehitys- ja kasvatuspsykologia

Aika

08.08. – 24.09.2023

Luennot (etäopetus Zoomilla):

ti 8.8. klo 17.00-18.30, ke 9.8. klo 17.00-19.30, to 10.8. klo 17.00-19.30 ti 15.8. ja to 17.8. klo 17.00-19.30 ti 22.8. ja 24.8. klo 17.00-19.30 ti 29.8. ja 31.8.2023 klo klo 17.00-19.30

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija

 • tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet
 • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta

Opintopisteet

4 op

Sisältö

 • lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa
 • keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta
 • erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit

Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Marita Neitola

Suoritustapa

Luento-opetus 26 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

Tentti EduGossa ma-su 18.9.-24.9.2023

•1. uusinta 23.10.-29.10.2023
•2. uusinta 27.11.-3.12.2023

 

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos, PS-kustannus.
 2. Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

140 €
Opiskelijahinta 120 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 120 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

01.08.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

08.08. – 24.09.2023

Luennot (etäopetus Zoomilla):

ti 8.8. klo 17.00-18.30, ke 9.8. klo 17.00-19.30, to 10.8. klo 17.00-19.30 ti 15.8. ja to 17.8. klo 17.00-19.30 ti 22.8. ja 24.8. klo 17.00-19.30 ti 29.8. ja 31.8.2023 klo klo 17.00-19.30

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija

 • tuntee havaitsemisen, oppimisen, ajattelun, tunne-elämän ja käyttäytymisen kehitys- ja kasvatuspsykologiset peruskäsitteet ja lainalaisuudet
 • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yksilön kehityksen ja oppimisen tukemisessa perheen, varhaiskasvatuksen, kouluopetuksen, opiskeluympäristöjen ja työelämän näkökulmasta
Opintopisteet

4 op

Sisältö
 • lapsen, nuoren ja aikuisen kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen kehityksen lainalaisuudet ja peruskäsitteet erilaisten teorioiden valossa
 • keskeiset motivaatioteoriat ja peruskäsitteet oppimisen psykologiasta
 • erilaisten oppimis- ja kasvuympäristöjen vaikutusmekanismit
Kouluttajat

KT, yliopistonlehtori Marita Neitola

Suoritustapa

Luento-opetus 26 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

Tentti EduGossa ma-su 18.9.-24.9.2023

•1. uusinta 23.10.-29.10.2023
•2. uusinta 27.11.-3.12.2023

 

Kirjallisuus

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos, PS-kustannus.
 2. Nurmi, J.-E., Ahonen, Y., Lyytinen, H. ym. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus.
Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

140 €
Opiskelijahinta 120 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 120 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 20 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

01.08.2023 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta