Kasvatus- ja koulutussosiologia

Aika

13.09. – 29.09.2022

 • ti 13.9., to 15.9., ti 20.9., to 22.9. klo 17.00-19.45 (Rauno Huttunen, etäopetus Zoomilla)
 • ti 27.9. ja to 29.9.2022 klo 17.00-19.45 (Hanna Nori, ns. hybridi, lähiopetus, joka välitetään Zoomilla myös etäosallistujille), lähiopetuksen paikka: Turun yliopisto Educarium luentosali 3, os. Assistentink. 5

Luennot myös tallennetaan EduGo-oppimisympäristöön.

Tavoite

Opiskelija

 • kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
 • hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
 • tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset
 • osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa

Opintopisteet

4 op

Sisältö

 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset
 • koulutuksen historiallinen muotoutuminen ja yhteiskunnalliset tehtävät
 • kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet
 • kasvatus, koulutus ja sukupuoli
 • koulutuksen käytännöt ja prosessit

Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen
yliopistotutkija Hanna Nori

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

 

Tentti EduGo:ssa ma-su 3.10.-9.10.2022

1. uusinta ma-su 31.10.-6.11.2022
2. uusinta ma-su 29.11.-5.12.2022

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

30.08.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

13.09. – 29.09.2022

 • ti 13.9., to 15.9., ti 20.9., to 22.9. klo 17.00-19.45 (Rauno Huttunen, etäopetus Zoomilla)
 • ti 27.9. ja to 29.9.2022 klo 17.00-19.45 (Hanna Nori, ns. hybridi, lähiopetus, joka välitetään Zoomilla myös etäosallistujille), lähiopetuksen paikka: Turun yliopisto Educarium luentosali 3, os. Assistentink. 5

Luennot myös tallennetaan EduGo-oppimisympäristöön.

Tavoite

Opiskelija

 • kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä
 • hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet
 • tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset
 • osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa
Opintopisteet

4 op

Sisältö
 • sosiologia tieteenä ja ajattelutapana
 • sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset
 • koulutuksen historiallinen muotoutuminen ja yhteiskunnalliset tehtävät
 • kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet
 • kasvatus, koulutus ja sukupuoli
 • koulutuksen käytännöt ja prosessit
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen
yliopistotutkija Hanna Nori

Suoritustapa

Luento-opetus 20 t. Kirjallinen tentti (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.

 

Tentti EduGo:ssa ma-su 3.10.-9.10.2022

1. uusinta ma-su 31.10.-6.11.2022
2. uusinta ma-su 29.11.-5.12.2022
Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9).

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

30.08.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta