Joogaopettajakoulutus (25 op)

Kuvaus

Joogaopettajakoulutuksen kouluttajat

Joogaopettajakoulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti ja antaa ohjaamiseen monenlaisia työkaluja. Koulutuksessa keskitytään asana- ja hengitysharjoitusten erittäin yksityiskohtaiseen tekniseen analyysiin, jonka hallintaa voi soveltaa mihin tahansa suuntaukseen, jossa tehdään asanoita ja hengitysharjoituksia. Koulutuksessa oppii rakentamaan ja ohjaamaan joogaohjelmia, joiden erityinen piirre liittyy harjoituksen hallittuun hidastamiseen.

Jooga tähtää mielen hallintaan ja asana- että hengitysharjoitusta voidaan soveltaa suoraan tätä tavoitetta ajatellen. Yhteen harjoitukseen käytetään suhteellisen paljon aikaa, jolloin vaikutukset menevät syvemmälle. Tuntirakenteessa on aina etualalla hermostoa rauhoittavat harjoitukset. Tällainen lähestymistapa ei tee harjoituksesta helpompaa eikä kevyempää, mutta kylläkin turvallista ja rauhoittavaa.

Koulutus opettaa myös ohjaamaan oppilasta käyttäen hyväksi erilaisia avustustekniikoita, jotka auttavat oppilasta syventämään omaa työskentelyä asanassa. Anatomian ja fysiologian opiskelun kautta ymmärrys erilaisista kehollisista rakenteista ja haasteista lisääntyy ja ohjaaminen erilaisissa tilanteissa selkeytyy. Opettamisen pedagogiikkaan perehtyminen auttaa opettamaan joogaa erilaisten oppimismenetelmien kautta.

Koulutuksessa syvennytään myös omaan harjoitukseen ja oman, henkilökohtaisen joogapolun laajentamiseen. Opiskelemme kaksi eri asanakokonaisuutta ja harjoitusta. Harjoitusten avulla jokainen voi seurata omaa etenemistään koulutuksen aikana. Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, ryhmä- ja paritöitä sekä vuorovaikutteista oppimista opettajien kanssa.

Koulutukseen osallistuvat voivat saada RYT200H todistuksen.

HUOM! Voit aloittaa RYT500H opinnot tästä kokonaisuudesta tai voit yhdistää jo aiemmin käytyyn RYT200H koulutukseen. Tämän koulutuksen jälkeen voit jatkaa opintoja myöhemmin uudella 200H kokonaisuudella. Kahden RYT200H koulutuksen jälkeen voit käydä syventävän 100H kokonaisuuden, jolloin opintoja voi suorittaa RYT500H asti. Huomaa, että eri koulutuksien yhdistäminen RYT500 paketiksi on mahdollista joko niin, että kaikki 500 tuntia ovat samojen opettajien opettamia, tai niin, että opiskelijalla on RYT200 samojen opettajien ja loput 300 toisten opettajien opettamia. Lisätietoja todistuksesta Muu info -kohdassa.

Aika

10.03.2023 – 03.03.2024

perjantaisin klo 17 – 19.30, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9 – 17

 • 10.-12.3.2023 
 • 14.-16.4.2023 
 • 5.-7.5.2023 
 • 11.-13.8.2023 
 • 15.-17.9.2023 
 • 13.-15.10.2023 
 • 24.-26.11.2023 
 • 8.-10.12.2023
 • 19.-21.1.2024
 • 1.-3.3.2024

Paikka

Turku

Kohderyhmä

Koulutus sopii joogaa säännöllisesti harrastaville, joogaa jo opettaville sekä joogan opettamisesta kiinnostuneille. Opiskelijoiden oman taustan ei tarvitse olla sidottu mihinkään tiettyyn joogasuuntaukseen. Koulutus sopii sinulle, joka olet utelias, ennakkoluuloton ja innokas oppimaan uutta, syventämään jo aiemmin opittua sekä olet valmis ottamaan harjoitukset käyttöön arjessasi myös koulutuksen ulkopuolella.

Sisältö

Koulutus sisältää 10 lähiopetusjaksoa, runsaasti kotitehtäviä, opetusharjoittelua sekä kattavat materiaalit eri teemoista.

Koulutuksen sisältö:

1. Turvallinen ja tietoinen asanaharjoitus

2. Oman harjoituksen syventäminen

3. Hengitys ja meditaatio

4. Joogan filosofia

5. Anatomia ja fysiologia

6. Opettamisen perusteet

Jokaisessa lähijaksossa on oma teema, jonka ympärille asanaharjoitus sekä muu opetus rakentuu. Teemojen aiheet osiossa:
1.Asanaharjoituksen perusteet ja selkäranka
2.Alaraajojen työskentely asanoissa
3.Lannerangan hallinta
4.Hartiarenkaan toiminta
5.Kaularangan hallinta
6.Jalkapohjien työskentely
7.Alaraajojen rotaatiot
8.Yläraajat, lapaluut sekä hartiarengas asanatyöskentelyssä
9.Lantion vakauttaminen, jooga raskausaikana
10.Kertaus edellisistä osioista

Kouluttajat

Janne Kontala on opettanut joogaa 25 vuotta. Hänellä on Yoga Alliancen RYT-200, RYT-500 ja jatkokouluttajapätevyys. Hän on suorittanut v. 2016 tohtorintutkinnon uskontieteessä Åbo Akademissa, jossa hän on toiminut tutkijana Suomen Akatemian rahoittamissa projekteissa Viewpoints to the World (2011-2015) ja Young Adults and Religion in a Global Perspective (2015-2018). Hän on laatinut ja opettanut uskontotieteen maisterinopintojen hindulaisuuden ja buddhalaisuuden perusopinnot (Åbo Akademi ja Centret för Livslångt Lärande).

Janne on joogalehti Anandan (2005-2021) perustajajäsen ja toimittaja ja kirjoittanut kirjat Joogan sydän ja Yoga-sutra – hiljaisen mielen tie (Viisas elämä). Joogaopettajia Janne on kouluttanut vuodesta 2005. Hän on toiminut koulutussuunnittelijana ja pääopettajana Belgian Bhaktivedanta Collegessa vuodesta 2017. Ruotsissa hän toteutti joogaopettajakoulutuksen Sodertäljessä vuosina 2015-2017. Hän on myös ohjannut joogaa kuntoutusryhmille Tukholmassa, Helsingissä ja Keravalla.

Kurssiohjelmassa Jannen erikoisalaa ovat opintosuunnitelmat, joogan filosofia ja meditatiiviset tekniikat. Hän on laatinut Yoga Alliancen hyväksymän joogafilosofian opintokokonaisuuden ja johtanut työryhmää, joka on kehittänyt Suomen ensimmäisen online-ympäristössä toteutettavan Yoga Alliancen hyväksymän opettajakoulutuksen.

Emma Slow on porvoolainen jooga- ja meditaatio-ohjaaja. 20-vuotinen kokemus joogasta sisältää laajasti erilaisia harjoitusmuotoja, joista opettajapätevyyteen kuuluu Ananda Sevan 250-tuntisen opettajakoulutuksen, Slow Yoga-opettajakoulutuksen, sekä Yoga Alliancen RYT-200 -pätevyyden lisäksi Lahden Ammattikorkeakoulun järjestämä joogaterapiakoulutus osana fysioterapian opintoja.

Vuodesta 2013 Emman kiinnostus on suuntautunut erityisesti joogan terapeuttiseen soveltamiseen. Hän on suorittanut seitsemän opintokokonaisuutta kansainvälisessä Svastha Yoga Therapy -koulutuksessa ja on mukana työryhmässä, joka aloittaa Suomen ensimmäisen Svastha-joogaterapiakoulutuksen vuonna 2020.

Emman opetuskokemukseen sisältyy opettamista omalla salilla, kansalaisopistoissa, liikunta- ja joogasaleilla. Viime vuosina Emma on kouluttanut joogaopettajia Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Belgiassa ja Malesiassa. Emma viimeistelee fysioterapeutin opintoja. Näissä on painottunut psykofyysinen fysioterapia, jota hän on soveltanut joogaohjaamiseen mielenterveyskuntoutuksessa. Emma on kouluttanut joogaopettajia vuodesta 2014. Kouluttamisessa ja joogakursseilla hän painottaa toiminnallista anatomiaa ja fysiologiaa. Kolmen lapsen äitinä Emma erikoistunut raskauteen liittyviin haasteisiin ja niiden huomiointiin sekä opettamisessa että omassa harjoituksessa. Opetuksessaan Emma etsii yhteistyössä oppilaan kanssa yksilöllisiä ratkaisuja loukkaantumisten ja muiden terveydellisten haasteiden huomiointiin harjoittelussa.

Anneli Rautiainen, jonka kokemus joogan eri tyyleistä ja opettamisesta on poikkeuksellisen laaja. Iyengarjoogassa Anneli on suorittanut 3. tason opettajatutkinnon ja kolmivuotisen joogaterapiakoulutuksen. Hän on opettanut joogaa B.K.S. Iyengarin perinnettä seuraten omassa joogastudiossaan Helsingissä vuodesta 2003. Iyengarjoogan ohella Anneli on suorittanut Suomen joogaopiston opettajatutkinnon.

Hän on myös kirjoittanut yhdessä Sonja Lumpeen kanssa kirjan ”Lempeän joogan voima” (ReadMe 2018). Annelin monipuoliseen kehonhallintaan ja tuntemukseen kuuluu myös tanssitaide ja koreografia.

Joogassa Annelin erityisosaamista on pedagogiikka ja opetussuunnitelmat. Hän on tuonut iyengarjoogan opettajakoulutuksen Suomeen.

Annelilla on tanssitaiteilijan ja tanssipedagogin pätevyys ja hän on työskennellyt koreografina TV-1 viihdeohjelmissa 80-luvulta lähtien ja tehnyt TV-käsikirjoituksia ja dokumenttiohjauksia.

Kurssilla Annelin erityisalaa ovat yksilöllisen ohjauksen korostaminen ja monipuolisen pedagogiiikan soveltaminen. Tähän sisältyy suullisen ohjauksen lisäksi erilaisten apuvälineiden käyttö, mielikuvien hyödyntäminen sekä keskittymisharjoitukset. Liikesanaston laajetessa jokainen löytää oman yksilöllisen työskentelytavan omaan harjoitukseensa ja luovaan ajatteluun, jonka kautta joogatuntien suunnittelu helpottuu.

Iitu Leinonen, on vantaalainen joogaopettaja. Iitu on opettanut joogaa kymmenen vuoden ajan. Hänellä on Yoga Alliancen RYT-500 -pätevyys. 

Iitulla on monipuolinen kokemustausta opettamisesta joogasaleilla, kansalaisopistoissa, kuntosaleilla, yrityksissä, tapahtumissa, yksityistunneilla, online- ja verkkokurssitoimintana, retriiteillä, resorteilla sekä järjestäen viikkotunti- ja työpajatoimintaa oman yrityksensä kautta. Joogaopettajien kouluttamisesta hänellä on kokemusta usean vuoden ajalta sekä Suomessa että kansainvälisissä koulutuksissa. 

Koulutukseltaan Iitu on valtiotieteiden kandidaatti ja hän on valmistumassa maisteriksi Helsingin yliopiston viestinnän opintosuunnasta: pro gradu -tutkielmassaan hän tutkii terveys- ja hyvinvointiviestintää. 

Joogaa opettaessaan Iitu korostaa toiston, pitkäjänteisyyden ja käytännön harjoitukseen panostamisen merkitystä. Kurssiohjelmassa Iitun erikoisalaa on asanaharjoituksen syventäminen sekä niin sanottu ’oma harjoitus’ eli harjoittelijan henkilökohtainen harjoitus ja joogan soveltaminen omassa arjessa. 

 

Lue blogista joogaopettajakoulutuksen kouluttajien ajatuksia joogasta ja sen opettamisesta:

https://turunkesayliopisto.fi/blogi/joogaopettajakoulutuksen-kouluttajien-ajatuksia-osa-1/

https://turunkesayliopisto.fi/blogi/joogaopettajakoulutuksen-kouluttajien-ajatuksia-osa-2/

Kirjallisuus

Saat opiskeluun tarvittavan materiaalin koulutuksen aikana. Lisäkirjallisuutena suosittelemme:

 • Janne Kontala: Joogan sydän; Yoga-sutra. Hiljaisen mielen tie.
 • Sonja Lumme ja Anneli Rautiainen: Lempeän joogan voima

Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Ota mukaan oma joogamatto ja joogavyö.

Koulutukseen osallistuvat voivat saada RYT-200H todistuksen suoritettuaan koulutuksen sisältämät kotitehtävät hyväksytysti, osallistumalla lähiopetuksiin sekä suorittamalla erillisen loppukokeen hyväksytysti. Erillinen loppukoe on vapaaehtoinen ja sen suorittaminen maksaa 160€. Loppukoe järjestetään 6.-7.4.2024.

Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lisätietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta.

Hinta

2250€
Osallistumismaksu on mahdollista maksaa 3 erässä.
Mikäli haluat maksaa erissä, merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään ”maksu kolmessa erässä”.

Kuvaus

Joogaopettajakoulutuksen kouluttajat

Joogaopettajakoulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti ja antaa ohjaamiseen monenlaisia työkaluja. Koulutuksessa keskitytään asana- ja hengitysharjoitusten erittäin yksityiskohtaiseen tekniseen analyysiin, jonka hallintaa voi soveltaa mihin tahansa suuntaukseen, jossa tehdään asanoita ja hengitysharjoituksia. Koulutuksessa oppii rakentamaan ja ohjaamaan joogaohjelmia, joiden erityinen piirre liittyy harjoituksen hallittuun hidastamiseen.

Jooga tähtää mielen hallintaan ja asana- että hengitysharjoitusta voidaan soveltaa suoraan tätä tavoitetta ajatellen. Yhteen harjoitukseen käytetään suhteellisen paljon aikaa, jolloin vaikutukset menevät syvemmälle. Tuntirakenteessa on aina etualalla hermostoa rauhoittavat harjoitukset. Tällainen lähestymistapa ei tee harjoituksesta helpompaa eikä kevyempää, mutta kylläkin turvallista ja rauhoittavaa.

Koulutus opettaa myös ohjaamaan oppilasta käyttäen hyväksi erilaisia avustustekniikoita, jotka auttavat oppilasta syventämään omaa työskentelyä asanassa. Anatomian ja fysiologian opiskelun kautta ymmärrys erilaisista kehollisista rakenteista ja haasteista lisääntyy ja ohjaaminen erilaisissa tilanteissa selkeytyy. Opettamisen pedagogiikkaan perehtyminen auttaa opettamaan joogaa erilaisten oppimismenetelmien kautta.

Koulutuksessa syvennytään myös omaan harjoitukseen ja oman, henkilökohtaisen joogapolun laajentamiseen. Opiskelemme kaksi eri asanakokonaisuutta ja harjoitusta. Harjoitusten avulla jokainen voi seurata omaa etenemistään koulutuksen aikana. Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, ryhmä- ja paritöitä sekä vuorovaikutteista oppimista opettajien kanssa.

Koulutukseen osallistuvat voivat saada RYT200H todistuksen.

HUOM! Voit aloittaa RYT500H opinnot tästä kokonaisuudesta tai voit yhdistää jo aiemmin käytyyn RYT200H koulutukseen. Tämän koulutuksen jälkeen voit jatkaa opintoja myöhemmin uudella 200H kokonaisuudella. Kahden RYT200H koulutuksen jälkeen voit käydä syventävän 100H kokonaisuuden, jolloin opintoja voi suorittaa RYT500H asti. Huomaa, että eri koulutuksien yhdistäminen RYT500 paketiksi on mahdollista joko niin, että kaikki 500 tuntia ovat samojen opettajien opettamia, tai niin, että opiskelijalla on RYT200 samojen opettajien ja loput 300 toisten opettajien opettamia. Lisätietoja todistuksesta Muu info -kohdassa.

Aika

10.03.2023 – 03.03.2024

perjantaisin klo 17 – 19.30, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 9 – 17

 • 10.-12.3.2023 
 • 14.-16.4.2023 
 • 5.-7.5.2023 
 • 11.-13.8.2023 
 • 15.-17.9.2023 
 • 13.-15.10.2023 
 • 24.-26.11.2023 
 • 8.-10.12.2023
 • 19.-21.1.2024
 • 1.-3.3.2024
Paikka

Turku

Kohderyhmä

Koulutus sopii joogaa säännöllisesti harrastaville, joogaa jo opettaville sekä joogan opettamisesta kiinnostuneille. Opiskelijoiden oman taustan ei tarvitse olla sidottu mihinkään tiettyyn joogasuuntaukseen. Koulutus sopii sinulle, joka olet utelias, ennakkoluuloton ja innokas oppimaan uutta, syventämään jo aiemmin opittua sekä olet valmis ottamaan harjoitukset käyttöön arjessasi myös koulutuksen ulkopuolella.

Sisältö

Koulutus sisältää 10 lähiopetusjaksoa, runsaasti kotitehtäviä, opetusharjoittelua sekä kattavat materiaalit eri teemoista.

Koulutuksen sisältö:

1. Turvallinen ja tietoinen asanaharjoitus

2. Oman harjoituksen syventäminen

3. Hengitys ja meditaatio

4. Joogan filosofia

5. Anatomia ja fysiologia

6. Opettamisen perusteet

Jokaisessa lähijaksossa on oma teema, jonka ympärille asanaharjoitus sekä muu opetus rakentuu. Teemojen aiheet osiossa:
1.Asanaharjoituksen perusteet ja selkäranka
2.Alaraajojen työskentely asanoissa
3.Lannerangan hallinta
4.Hartiarenkaan toiminta
5.Kaularangan hallinta
6.Jalkapohjien työskentely
7.Alaraajojen rotaatiot
8.Yläraajat, lapaluut sekä hartiarengas asanatyöskentelyssä
9.Lantion vakauttaminen, jooga raskausaikana
10.Kertaus edellisistä osioista

Kouluttajat

Janne Kontala on opettanut joogaa 25 vuotta. Hänellä on Yoga Alliancen RYT-200, RYT-500 ja jatkokouluttajapätevyys. Hän on suorittanut v. 2016 tohtorintutkinnon uskontieteessä Åbo Akademissa, jossa hän on toiminut tutkijana Suomen Akatemian rahoittamissa projekteissa Viewpoints to the World (2011-2015) ja Young Adults and Religion in a Global Perspective (2015-2018). Hän on laatinut ja opettanut uskontotieteen maisterinopintojen hindulaisuuden ja buddhalaisuuden perusopinnot (Åbo Akademi ja Centret för Livslångt Lärande).

Janne on joogalehti Anandan (2005-2021) perustajajäsen ja toimittaja ja kirjoittanut kirjat Joogan sydän ja Yoga-sutra – hiljaisen mielen tie (Viisas elämä). Joogaopettajia Janne on kouluttanut vuodesta 2005. Hän on toiminut koulutussuunnittelijana ja pääopettajana Belgian Bhaktivedanta Collegessa vuodesta 2017. Ruotsissa hän toteutti joogaopettajakoulutuksen Sodertäljessä vuosina 2015-2017. Hän on myös ohjannut joogaa kuntoutusryhmille Tukholmassa, Helsingissä ja Keravalla.

Kurssiohjelmassa Jannen erikoisalaa ovat opintosuunnitelmat, joogan filosofia ja meditatiiviset tekniikat. Hän on laatinut Yoga Alliancen hyväksymän joogafilosofian opintokokonaisuuden ja johtanut työryhmää, joka on kehittänyt Suomen ensimmäisen online-ympäristössä toteutettavan Yoga Alliancen hyväksymän opettajakoulutuksen.

Emma Slow on porvoolainen jooga- ja meditaatio-ohjaaja. 20-vuotinen kokemus joogasta sisältää laajasti erilaisia harjoitusmuotoja, joista opettajapätevyyteen kuuluu Ananda Sevan 250-tuntisen opettajakoulutuksen, Slow Yoga-opettajakoulutuksen, sekä Yoga Alliancen RYT-200 -pätevyyden lisäksi Lahden Ammattikorkeakoulun järjestämä joogaterapiakoulutus osana fysioterapian opintoja.

Vuodesta 2013 Emman kiinnostus on suuntautunut erityisesti joogan terapeuttiseen soveltamiseen. Hän on suorittanut seitsemän opintokokonaisuutta kansainvälisessä Svastha Yoga Therapy -koulutuksessa ja on mukana työryhmässä, joka aloittaa Suomen ensimmäisen Svastha-joogaterapiakoulutuksen vuonna 2020.

Emman opetuskokemukseen sisältyy opettamista omalla salilla, kansalaisopistoissa, liikunta- ja joogasaleilla. Viime vuosina Emma on kouluttanut joogaopettajia Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Belgiassa ja Malesiassa. Emma viimeistelee fysioterapeutin opintoja. Näissä on painottunut psykofyysinen fysioterapia, jota hän on soveltanut joogaohjaamiseen mielenterveyskuntoutuksessa. Emma on kouluttanut joogaopettajia vuodesta 2014. Kouluttamisessa ja joogakursseilla hän painottaa toiminnallista anatomiaa ja fysiologiaa. Kolmen lapsen äitinä Emma erikoistunut raskauteen liittyviin haasteisiin ja niiden huomiointiin sekä opettamisessa että omassa harjoituksessa. Opetuksessaan Emma etsii yhteistyössä oppilaan kanssa yksilöllisiä ratkaisuja loukkaantumisten ja muiden terveydellisten haasteiden huomiointiin harjoittelussa.

Anneli Rautiainen, jonka kokemus joogan eri tyyleistä ja opettamisesta on poikkeuksellisen laaja. Iyengarjoogassa Anneli on suorittanut 3. tason opettajatutkinnon ja kolmivuotisen joogaterapiakoulutuksen. Hän on opettanut joogaa B.K.S. Iyengarin perinnettä seuraten omassa joogastudiossaan Helsingissä vuodesta 2003. Iyengarjoogan ohella Anneli on suorittanut Suomen joogaopiston opettajatutkinnon.

Hän on myös kirjoittanut yhdessä Sonja Lumpeen kanssa kirjan ”Lempeän joogan voima” (ReadMe 2018). Annelin monipuoliseen kehonhallintaan ja tuntemukseen kuuluu myös tanssitaide ja koreografia.

Joogassa Annelin erityisosaamista on pedagogiikka ja opetussuunnitelmat. Hän on tuonut iyengarjoogan opettajakoulutuksen Suomeen.

Annelilla on tanssitaiteilijan ja tanssipedagogin pätevyys ja hän on työskennellyt koreografina TV-1 viihdeohjelmissa 80-luvulta lähtien ja tehnyt TV-käsikirjoituksia ja dokumenttiohjauksia.

Kurssilla Annelin erityisalaa ovat yksilöllisen ohjauksen korostaminen ja monipuolisen pedagogiiikan soveltaminen. Tähän sisältyy suullisen ohjauksen lisäksi erilaisten apuvälineiden käyttö, mielikuvien hyödyntäminen sekä keskittymisharjoitukset. Liikesanaston laajetessa jokainen löytää oman yksilöllisen työskentelytavan omaan harjoitukseensa ja luovaan ajatteluun, jonka kautta joogatuntien suunnittelu helpottuu.

Iitu Leinonen, on vantaalainen joogaopettaja. Iitu on opettanut joogaa kymmenen vuoden ajan. Hänellä on Yoga Alliancen RYT-500 -pätevyys. 

Iitulla on monipuolinen kokemustausta opettamisesta joogasaleilla, kansalaisopistoissa, kuntosaleilla, yrityksissä, tapahtumissa, yksityistunneilla, online- ja verkkokurssitoimintana, retriiteillä, resorteilla sekä järjestäen viikkotunti- ja työpajatoimintaa oman yrityksensä kautta. Joogaopettajien kouluttamisesta hänellä on kokemusta usean vuoden ajalta sekä Suomessa että kansainvälisissä koulutuksissa. 

Koulutukseltaan Iitu on valtiotieteiden kandidaatti ja hän on valmistumassa maisteriksi Helsingin yliopiston viestinnän opintosuunnasta: pro gradu -tutkielmassaan hän tutkii terveys- ja hyvinvointiviestintää. 

Joogaa opettaessaan Iitu korostaa toiston, pitkäjänteisyyden ja käytännön harjoitukseen panostamisen merkitystä. Kurssiohjelmassa Iitun erikoisalaa on asanaharjoituksen syventäminen sekä niin sanottu ’oma harjoitus’ eli harjoittelijan henkilökohtainen harjoitus ja joogan soveltaminen omassa arjessa. 

 

Lue blogista joogaopettajakoulutuksen kouluttajien ajatuksia joogasta ja sen opettamisesta:

https://turunkesayliopisto.fi/blogi/joogaopettajakoulutuksen-kouluttajien-ajatuksia-osa-1/

https://turunkesayliopisto.fi/blogi/joogaopettajakoulutuksen-kouluttajien-ajatuksia-osa-2/

Kirjallisuus

Saat opiskeluun tarvittavan materiaalin koulutuksen aikana. Lisäkirjallisuutena suosittelemme:

 • Janne Kontala: Joogan sydän; Yoga-sutra. Hiljaisen mielen tie.
 • Sonja Lumme ja Anneli Rautiainen: Lempeän joogan voima
Lisätietoja

koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi tai puh. 044 720 1143

Muu informaatio

Ota mukaan oma joogamatto ja joogavyö.

Koulutukseen osallistuvat voivat saada RYT-200H todistuksen suoritettuaan koulutuksen sisältämät kotitehtävät hyväksytysti, osallistumalla lähiopetuksiin sekä suorittamalla erillisen loppukokeen hyväksytysti. Erillinen loppukoe on vapaaehtoinen ja sen suorittaminen maksaa 160€. Loppukoe järjestetään 6.-7.4.2024.

Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lisätietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta.

Hinta

2250€
Osallistumismaksu on mahdollista maksaa 3 erässä.
Mikäli haluat maksaa erissä, merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään ”maksu kolmessa erässä”.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta