Johtamisen perusteet – ayJOHT1012

Kuvaus

Miten yritys toimii ja miten se saadaan menestymään? Ilmoittaudu mukaan Johtamisen perusteiden opintojaksolle, niin saat tietää! Saat myös käytännön esimerkkien kautta tietoa strategisen johtamisen, johdon työn ja henkilöstöjohtamisen peruskäsitteistä.

Aika

18.09. – 30.11.2023

Verkko-opinnot 18.9.-30.11.2023

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, mitä on liiketoiminta ja miten se saadaan johtamisen keinoin tapahtumaan. Kurssin käytyään opiskelijat hahmottavat yrityksen systeemisenä kokonaisuutena, ymmärtävät erilaisia liiketoiminnan logiikkoja ja pystyvät jatkossa yhdistämään eri oppiaineissa käsiteltäviä aineksia toisiinsa. Opintojakson päätyttyä he osaavat johtamisen ja organisaatioiden, erityisesti strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, ja tuntevat niihin liittyen erilaisia lähestymistapoja, koulukuntia ja menetelmiä. Opintojakso kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Opintojaksolla vastataan kysymyksiin ”miten yritys toimii ja miten se saadaan menestymään?”. Teemoina ovat yritysten erilaiset liiketoimintamallit, strategiat; yrityksen toiminnot, sisäiset prosessit, johtamisjärjestelmät ja resurssit kuten osaaminen; yrityksen toiminta verkostoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Aihealueina korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, johdon työ ja henkilöstöjohtaminen. Opintojaksolla esitellään aihealueiden peruskäsiteet ja teoriat, sekä käytännön esimerkkejä sekä ajankohtaisia haasteita ja kehitystrendejä. Tarkastelussa korostuvat johdon näkökulma, tutkitut menestystekijät ja vastuullisen liiketoiminnan arvopohja.

Kouluttajat

KTT, HTM, AMO Kati Söderlund

Suoritustapa

Kurssi on toteutettu itsenäisenä verkko-opiskeluna. Kurssi rakentuu viiteen teemaan, joihin kuhunkin liittyy videoluentomateriaalia, kurssikirjan luku sekä mahdollista muuta kirjallista ja/tai videomateriaalia, johon opiskelija tutustuu itsenäisesti. Kurssisuoritus sisältää itsenäisesti tehtäviä teematehtäviä sekä Moodle-tentin.

Vaihtoehtoisesti koko opintojakson voi suorittaa EXAM-tenttinä. Tällöin teet vain EXAM-tentin, jonka tenttimateriaali käsittää kurssikirjan sekä kaiken Moodlessa olevan oppimismateriaalin. EXAM-tentti tehdään erillisessä, valvotussa tenttitilassa joko Vaasan yliopiston tiloissa tai tenttivierailuna jonkin toisen korkeakoulun tenttitiloissa ja vaatii tenttiajan ja -paikan varaamisen ennakkoon. Lue lisää EXAM-tenttimisestä.

Kirjallisuus

Viitala & Jylhä (2019). Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.
Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

Opintojakson Moodle-linkki ja avain lähetetään opiskelijan sähköpostiin opintojen aloituspäivänä 18.9.

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).Opinnot alkoivat etätapaamisella 19.9., mutta voit silti vielä liittyä mukaan opintojaksolle viikon 38 aikana.

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

24.09.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Kuvaus

Miten yritys toimii ja miten se saadaan menestymään? Ilmoittaudu mukaan Johtamisen perusteiden opintojaksolle, niin saat tietää! Saat myös käytännön esimerkkien kautta tietoa strategisen johtamisen, johdon työn ja henkilöstöjohtamisen peruskäsitteistä.

Aika

18.09. – 30.11.2023

Verkko-opinnot 18.9.-30.11.2023

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, mitä on liiketoiminta ja miten se saadaan johtamisen keinoin tapahtumaan. Kurssin käytyään opiskelijat hahmottavat yrityksen systeemisenä kokonaisuutena, ymmärtävät erilaisia liiketoiminnan logiikkoja ja pystyvät jatkossa yhdistämään eri oppiaineissa käsiteltäviä aineksia toisiinsa. Opintojakson päätyttyä he osaavat johtamisen ja organisaatioiden, erityisesti strategisen johtamisen ja henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet, ja tuntevat niihin liittyen erilaisia lähestymistapoja, koulukuntia ja menetelmiä. Opintojakso kehittää opiskelijoiden liiketoiminnan ymmärrystä sekä kriittistä ajattelua ja analyyttisyyttä, ongelmanratkaisutaitoa, yhteistyö-, kommunikointi- ja viestintätaitoja sekä suunnitelmallisuutta ja päätöksentekokykyä.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Opintojaksolla vastataan kysymyksiin ”miten yritys toimii ja miten se saadaan menestymään?”. Teemoina ovat yritysten erilaiset liiketoimintamallit, strategiat; yrityksen toiminnot, sisäiset prosessit, johtamisjärjestelmät ja resurssit kuten osaaminen; yrityksen toiminta verkostoissa ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Aihealueina korostuvat erityisesti strateginen johtaminen, johdon työ ja henkilöstöjohtaminen. Opintojaksolla esitellään aihealueiden peruskäsiteet ja teoriat, sekä käytännön esimerkkejä sekä ajankohtaisia haasteita ja kehitystrendejä. Tarkastelussa korostuvat johdon näkökulma, tutkitut menestystekijät ja vastuullisen liiketoiminnan arvopohja.

Kouluttajat

KTT, HTM, AMO Kati Söderlund

Suoritustapa

Kurssi on toteutettu itsenäisenä verkko-opiskeluna. Kurssi rakentuu viiteen teemaan, joihin kuhunkin liittyy videoluentomateriaalia, kurssikirjan luku sekä mahdollista muuta kirjallista ja/tai videomateriaalia, johon opiskelija tutustuu itsenäisesti. Kurssisuoritus sisältää itsenäisesti tehtäviä teematehtäviä sekä Moodle-tentin.

Vaihtoehtoisesti koko opintojakson voi suorittaa EXAM-tenttinä. Tällöin teet vain EXAM-tentin, jonka tenttimateriaali käsittää kurssikirjan sekä kaiken Moodlessa olevan oppimismateriaalin. EXAM-tentti tehdään erillisessä, valvotussa tenttitilassa joko Vaasan yliopiston tiloissa tai tenttivierailuna jonkin toisen korkeakoulun tenttitiloissa ja vaatii tenttiajan ja -paikan varaamisen ennakkoon. Lue lisää EXAM-tenttimisestä.

Kirjallisuus

Viitala & Jylhä (2019). Johtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Edita.
Muu mahdollinen materiaali ilmoitetaan Moodlessa.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

Opintojakson Moodle-linkki ja avain lähetetään opiskelijan sähköpostiin opintojen aloituspäivänä 18.9.

Muu informaatio

Opintojakso on osa Johtaminen ja organisaatiot, opintokokonaisuutta (27 op).Opinnot alkoivat etätapaamisella 19.9., mutta voit silti vielä liittyä mukaan opintojaksolle viikon 38 aikana.

Hinta

115 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 90 € (maksetaan verkkomaksulla Turun kesäyliopistoon).
  • Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25 € (maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä). Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.
Ilmoittautumiset

24.09.2023 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta