Johdatus kasvatustieteisiin

Aika

17.05. – 05.06.2022

Luennot (etäopetus Zoomilla):

 • ti 17.5. klo 17.00-18.30 (Huttunen)
 • ke 18.5. klo 17.00-20.15 (Huttunen)
 • to 19.5. klo 17.00-20.15 (Huttunen)
 • ti 24.5. klo 17.00-20.15 (Kinnari. Luentotallenne EduGo:ssa, ei live-opetusta)
 • ke 25.5.2022 klo 17.00-20.15 (Huttunen)

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintopisteet

4 op

Sisältö

 • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa -kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet
 • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
 • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut
 • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta

Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen
erikoistutkija Heikki Kinnari

Suoritustapa

Luento-opetus 18 t. Kirjallinen tentti EduGo-oppimisalustalla (luennot + oppimateriaalit).

Tentti EduGo:ssa ma-su 30.5.-5.6.2022
1. uusintatentti ma-su 1.8.-7.8.2022
2. uusintatentti ma-su 26.9.-2.10.2022

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta.

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin –opintojakson erityispedagogiikan tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suorittaa hän Johdatus kasvatustieteisiin -jakson tenttimällä teokset:

 • Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. 2017. (toim.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75. Juväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen seura, sivut 9-165.
 • Raittila, R., Liinamaa, T. & Tuominiemi, L. 2017. Tulevaisuuteen suuntautuva varhaiskasvatustiede. Kasvatus & Aika 11 (3), 60–69.
 • Siljander, P. 2015. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Tampere: Vastapaino.
 • Saari, A. 2008. Kasvatuspsykologian Arkhimedeen piste: soveltava tutkimus ja hallinta. Kasvatus & Aika 1 (1), 41–55.

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

16.05.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

17.05. – 05.06.2022

Luennot (etäopetus Zoomilla):

 • ti 17.5. klo 17.00-18.30 (Huttunen)
 • ke 18.5. klo 17.00-20.15 (Huttunen)
 • to 19.5. klo 17.00-20.15 (Huttunen)
 • ti 24.5. klo 17.00-20.15 (Kinnari. Luentotallenne EduGo:ssa, ei live-opetusta)
 • ke 25.5.2022 klo 17.00-20.15 (Huttunen)
Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija tuntee kasvatustieteiden peruskäsitteistön, osa-alueet, historiallisen kehityksen pääpiirteet, keskeiset teoriasuuntaukset ja kysymyksenasettelut sekä on orientoitunut kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen tutkimuksen perusteisiin.

Opintopisteet

4 op

Sisältö
 • kasvatustieteiden historia ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa -kasvatustieteiden peruskäsitteistö ja tutkimusotteet
 • kasvatustieteiden osa-alueet sekä niiden asema tieteenä
 • kasvatustieteen keskeisten kotimaisten ja ulkomaisten teoreetikoiden ajatukset ja kysymyksenasettelut
 • opettajuus kasvatustieteellisen tutkimuksen näkökulmasta
Kouluttajat

yliopistonlehtori Rauno Huttunen
erikoistutkija Heikki Kinnari

Suoritustapa

Luento-opetus 18 t. Kirjallinen tentti EduGo-oppimisalustalla (luennot + oppimateriaalit).

Tentti EduGo:ssa ma-su 30.5.-5.6.2022
1. uusintatentti ma-su 1.8.-7.8.2022
2. uusintatentti ma-su 26.9.-2.10.2022

Tentti on avoinna viikon ajan. Voit suorittaa tentin sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Vastausaikaa on neljä tuntia. Tarkemmat ohjeet tentin suorittamiseen saat opettajalta ja EduGo-oppimisalustalta.

Kirjallisuus

Luentokertauksen yhteydessä tentitään teos:

1. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2015. Johdatus kasvatustieteisiin. (Uudistettu 8. painos). Jyväskylä: PS-kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Mikäli opiskelija on suorittanut Johdatus kasvatustieteisiin –opintojakson erityispedagogiikan tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, suorittaa hän Johdatus kasvatustieteisiin -jakson tenttimällä teokset:

 • Toom, A., Rautiainen, M. & Tähtinen, J. 2017. (toim.) Toiveet ja todellisuus. Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Kasvatusalan tutkimuksia 75. Juväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen seura, sivut 9-165.
 • Raittila, R., Liinamaa, T. & Tuominiemi, L. 2017. Tulevaisuuteen suuntautuva varhaiskasvatustiede. Kasvatus & Aika 11 (3), 60–69.
 • Siljander, P. 2015. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Tampere: Vastapaino.
 • Saari, A. 2008. Kasvatuspsykologian Arkhimedeen piste: soveltava tutkimus ja hallinta. Kasvatus & Aika 1 (1), 41–55.
Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
 • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

16.05.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta