Johdatus kasvatusfilosofiaan

Aika

01.09. – 31.10.2023

Luennot (etäopetus Zoomilla):

syys-lokakuu 2023 (8 h, aikataulu vahvistuu myöhemmin)

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija saa esiymmärryksen kasvatuksen ja koulutuksen filosofisista ja eettisistä perusteista sekä erilaisten filosofisten perussuuntauksien ja ihmiskäsitysten lähtökohdista. Opintojakson pohjalta opiskelija kykenee hahmottamaan kasvatusteorioiden ja kasvatuskäytäntöjen taustalla olevia filosofisia lähtökohtia.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

  • kasvatusfilosofian tehtävät ja tutkimuksen perusperiaatteet
  • indoktrinaatio ja dialogi kasvatuksessa
  • keskeisimmät kasvatusfilosofiat
  • ihmiskäsitykset ja etiikan teoriat kasvatuksen kontekstissa

Suoritustapa

Luento-opetus 8 t. Suoritustapana on luentoihin ja oppimateriaaliin perustuva moodle-tehtävä.

Kirjallisuus

Kirjallisuus moodle-tehtävää varten:

Valitse toinen alla olevista kirjoista: A) Veli-Matti Värri (2004): Hyvä kasvatus — kasvatus hyvään: Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta, ekirja, sivut 1-38 ja 63-160: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/101122 TAI B) Nel Noddings: Philosophy of Education, ekirja Turun yliopistolla, luvut 1-4, 8 ja 9 JA Kurssilla annettu materiaali

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Opiskelijan, joka on suorittanut opintojakson Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin aiemman opetussuunnitelman mukaisesti 6 op laajuisena, ei tarvitse suorittaa opintojaksoa Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op.

Aika

01.09. – 31.10.2023

Luennot (etäopetus Zoomilla):

syys-lokakuu 2023 (8 h, aikataulu vahvistuu myöhemmin)

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija saa esiymmärryksen kasvatuksen ja koulutuksen filosofisista ja eettisistä perusteista sekä erilaisten filosofisten perussuuntauksien ja ihmiskäsitysten lähtökohdista. Opintojakson pohjalta opiskelija kykenee hahmottamaan kasvatusteorioiden ja kasvatuskäytäntöjen taustalla olevia filosofisia lähtökohtia.

Opintopisteet

3 op

Sisältö
  • kasvatusfilosofian tehtävät ja tutkimuksen perusperiaatteet
  • indoktrinaatio ja dialogi kasvatuksessa
  • keskeisimmät kasvatusfilosofiat
  • ihmiskäsitykset ja etiikan teoriat kasvatuksen kontekstissa
Suoritustapa

Luento-opetus 8 t. Suoritustapana on luentoihin ja oppimateriaaliin perustuva moodle-tehtävä.

Kirjallisuus

Kirjallisuus moodle-tehtävää varten:

Valitse toinen alla olevista kirjoista: A) Veli-Matti Värri (2004): Hyvä kasvatus — kasvatus hyvään: Dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta, ekirja, sivut 1-38 ja 63-160: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/101122 TAI B) Nel Noddings: Philosophy of Education, ekirja Turun yliopistolla, luvut 1-4, 8 ja 9 JA Kurssilla annettu materiaali

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

Opiskelijan, joka on suorittanut opintojakson Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin aiemman opetussuunnitelman mukaisesti 6 op laajuisena, ei tarvitse suorittaa opintojaksoa Johdatus kasvatusfilosofiaan 3 op.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta