Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin

Aika

07.06. – 15.06.2022

ti 7.6.2022 klo 17.00-18.30
ke 8.6.2022 klo 17.00-19.30
to 9.6.2022 klo 17.00-19.30
ti 14.6.2022 klo 17.00-19.30
ke 15.6.2022 klo 17.00-19.30

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

  • oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet
  • kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria

Kouluttajat

FT, dosentti Ilona Södervik

Suoritustapa

Luento-opetus 14 t. Kirjallinen tehtävä (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.
Tehtävänpalautus 7.8.2022 mennessä.

Kirjallisuus

1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.
2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7).
3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
4. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi.
Saatavilla: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978
5. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78).

Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).

Ilmoittautumiset

24.05.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Aika

07.06. – 15.06.2022

ti 7.6.2022 klo 17.00-18.30
ke 8.6.2022 klo 17.00-19.30
to 9.6.2022 klo 17.00-19.30
ti 14.6.2022 klo 17.00-19.30
ke 15.6.2022 klo 17.00-19.30

Paikka

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena verkon välityksellä (online-opetus Zoomilla). Luennot myös tallennetaan. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen koulutuksen alkua. Voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen peruskäyttötaidot. Opintojen tukena on myös EduGo-oppimisympäristö (Moodle). Kysy tarvittaessa lisää: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi, 02 232 3302.

Tavoite

Opiskelija hallitsee oppimisen, opetuksen ja arvioinnin malleja sekä peruskäsitteitä ja osaa tarkastella oppimistaan niiden avulla.

Opintopisteet

6 op

Sisältö
  • oppimisen, opetuksen ja arvioinnin keskeiset käsitteet
  • kohti yhdessä ajattelemisen, työskentelemisen ja arvioimisen kulttuuria
Kouluttajat

FT, dosentti Ilona Södervik

Suoritustapa

Luento-opetus 14 t. Kirjallinen tehtävä (luennot + oppimateriaalit) EduGo-oppimisalustalla.
Tehtävänpalautus 7.8.2022 mennessä.

Kirjallisuus

1. Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K. & Kansanen, P. 2016. Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.
2. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) 2002. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Helsinki: WSOY (sivut 10-47 ja yksi vapaasti valittava luku väliltä 1.2.-2.7).
3. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003 (uudistettu painos). Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY.
4. Atjonen, P. 2007. Hyvä, paha arviointi. Jyväskylä: Tammi.
Saatavilla: https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=33656978
5. Saloviita, T. 2013. Luokka haltuun! Parhaat keinot toimivaan opetukseen. Jyväskylä: PS-kustannus (sivut 18-78).

Oheiskirjallisuus: Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Hinta

125 €
Opiskelijahinta 110 €

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Turun kesäyliopiston opintomaksu 115 €/ 100 € (maksetaan laskulla Turun kesäyliopistoon).
  • Turun avoimen yliopiston opintomaksu 10 € (maksetaan verkkomaksulla Peppi-järjestelmässä. Ohjeet lähetetään kurssivahvistuksen yhteydessä).
Ilmoittautumiset

24.05.2022 mennessä

Huom!
Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon
Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta