Johdanto muotoiluajatteluun – UPAMU1001

Aika

10.09. – 11.09.2021

10.-11.9.2021 pe klo 17-20 ja la 9-17

Paikka

Tämä johdantojakso toteutetaan etäopetuksena (tallenne mahdollinen).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
  • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Kouluttajat

Customer Experience & Behavioral Designer Sami Oinonen

Suoritustapa

Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h). Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjan palautus 31.10.2021 Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Kirjallisuus

  • Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Muu informaatio

Opinjakso on osa Palvelumuotoilun perusopintoja (25 op). Palvelumuotoilun perusopinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Aika

10.09. – 11.09.2021

10.-11.9.2021 pe klo 17-20 ja la 9-17

Paikka

Tämä johdantojakso toteutetaan etäopetuksena (tallenne mahdollinen).

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
  • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet
Opintopisteet

2 op

Sisältö

Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Kouluttajat

Customer Experience & Behavioral Designer Sami Oinonen

Suoritustapa

Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h). Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Oppimispäiväkirjan palautus 31.10.2021 Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Kirjallisuus
  • Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.

Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Muu informaatio

Opinjakso on osa Palvelumuotoilun perusopintoja (25 op). Palvelumuotoilun perusopinnoissa ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille.

Katso yleiset peruutusehdot
Tulosta